Lezer & Bibliofiel – boeken zijn allereerst dragers van inhoud, maar ook bijzondere objecten of artefacten, door de vormgeving, ouderdom, zeldzaamheid of het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Op deze website wordt aandacht besteed aan al deze kanten. Direct hieronder vind je de meest recente bijdragen.

 • Vlees noch vis?
  Of: het ongemak van een hybride genre Op een zonnige zondag begon ik te lezen in dit fraaie boek van Thera Coppens over de schilder…
 • Hoe men letteren onderwijst en leert
  Nog niet zo lang geleden stuitte ik op een complete uitgave van een 4-delig werk uit de 18e eeuw. Het is niet een eerste druk,…
 • Aanwinsten mei 2024
  In mei kwamen weer mooie boeken op mijn pad, waaronder een heel aantal in het genre “boeken over boeken”. De jeugdverzen van Van Eeden vond…
 • Terug van weg geweest
  Wij waren er even niet, om allerlei redenen. Maar nu weer wel.
 • Improviseren kun je leren
  In verband met wat verschuivingen en opruimwerkzaamheden in de bibliotheek, had ik tijdelijk een beetje ruime werktafel nodig. De ruimte is echter niet zodanig groot…
 • Meer over W.F. Hermans
  In ons blogbericht uit april vertelden we over een vondst van de handtekening van de jonge Willem Frederik Hermans uit 1937, in een verzamelwerk van…
 • Want geluk is niet te verduren
  Stilleven is allereerst de aanduiding van een genre in de schilderkunst: een aantal objecten bij elkaar gelegd of gezet en dan min of meer realistisch…
 • Men moet zich hier uitschrijven
  Wat als eerste opvalt, is dat het gedicht heel klankrijk is. Zoals wel vaker in de poëzie van de Vijftigers komt (traditioneel) eindrijm niet of…
 • Een heel bijzondere klas
  Soms gaan er zoveel  boeken achter elkaar door je handen dat je onverschillig dreigt te worden. Zo werd ik gewezen op een wat beduimeld boekwerk,…
 • Een vorstelijk cadeautje
  Soms vind je een boek dat om allerlei redenen heel interessant is: een onbekende dichtbundel, vooral bestaand uit vertalingen in het Frans vanuit het Nederlands…
 • Gekort, gekapt, gekandelaard
  ‘ Het dichtwerk van Guido Gezelle (1830-1899) is dermate omvangrijk dat het geheel niet makkelijk is te overzien. Als gevolg daarvan verwijl je als lezer…
 • Wij zijn verhuisd!
  Wie ons al een tijdje volgt, weet dat wij in januari 2021 ons huis hadden verkocht, waarin die grote ondergrondse bibliotheek zich bevond. De verhuizing…
 • Horatius in Maastricht
  Wie bijzonder mooie boeken wil zien, die je anders nooit in zo groten getale bij elkaar ziet en waarvan er een heel aantal voor de…
 • De dichter en zijn mythe
  De poëzie van Adriaan Roland Holst, de poëzie van William Butler Yeats, en de Keltische mythologie ontdekte ik als jonge twintiger ongeveer tegelijkertijd, en ze…
 • Iets, dat met verstand en weten spot
  Een van de mooiste gedichten van J.A. dèr Mouw die ik ken is ‘Aquarium’, te vinden op p. 314 van het Volledig dichtwerk. Het kijken…