Op deze website wordt regelmatig één boek of een specifieke set uitgelicht. Deze pagina is een poging een wat meer systematisch overzicht van de collectie te bieden. Navigeer via onderstaande categorieën naar de juiste onderdelen van de Bibliotheca Habetsiana.

Let op: de collectiebeschrijving is nog werk in uitvoering. Onderstaande categorieën zijn niet alle nog te beschrijven categorieën en er zijn mogelijk nog onvolledigheden en foutjes te vinden, waarvoor excuus. Er wordt aan gewerkt, dus kom af en toe nog even kijken.

Oude drukken

Onder oude drukken verstaan wij in dit geval boeken die gedrukt cq. uitgegeven zijn in een van onderstaande periodes, ook als dit herdrukken / heruitgaven zijn van (nog) eerder verschenen werken. Elk boek is ondergebracht in de periode waarin deze druk is uitgebracht.

Dwarsdoorsnedes

Bijzondere reeksen

Een belangrijk deel van de Bibliotheca Habetsiana wordt gevormd door de reeksen met werken, in het Nederlands vertaald van grote schrijvers en filosofen. Onderstaande lijsten zijn (nu nog) bibliografieën die ik eerder heb opgesteld, inclusief de nog niet aangeschafte delen.