Een van de mooiste literaire reeksen – helaas verschijnen er geen nieuwe delen meer – is wel Ambo Klassiek. In de reeks werden literaire en filosofische klassiekers uitgegeven, veelal vertaald uit het Latijn of Grieks, soms uit het (oud-)Frans of (oud- of middelhoog-)Duits. De meeste titels omvatten de periode die wel als “de Oudheid” wordt aangeduid, enkele titels zijn uit de Middeleeuwen en er is een enkele uitschieter naar de Renaissance of later (Leopardi, Goethe). De meeste delen hebben de kenmerkende rode omslagen, waarvan sommige heel snel verkleuren. Enkele delen hebben een donkergroen stofomslag of een geïllustreerd omslag. De meeste titels zijn gebonden, een enkele titel is paperback.

Hieronder een poging een zo volledig mogelijke bibliografie te geven; het huidige overzicht omvat 108 titels. Er zijn enige doublures met de Baskerville Serie van Athenaeum-Polak & Van Gennep, omdat beide uitgevers een bepaalde titel/vertaling hebben gepubliceerd. Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Verantwoording

In deze bibliografie zijn alle (bekende) titels opgenomen van de reeks Ambo-Klassiek, gesorteerd op auteursnaam en vervolgens titel. De bloemlezingen en bibliografieën in deze reeks zijn onderaan in een aparte sectie genoemd. Alleen de eerste druk wordt vermeldt, tenzij latere drukken herzien of uitgebreid zijn.

Omdat er slechts enkele titels niet als gebonden uitgave zijn verschenen, wordt voor die delen de paperback-uitgave beschreven.

De lijst

(Homerus), Kikvorsenmuizenstrijd. vertaald uit het Grieks door Jaap M. Hemelrijk, Ambo, Baarn, 1991. 1e druk – gebonden, 31p.

[anonymus], De jongeman met twaalf vrouwen. Boerten uit de twaalfde en dertiende eeuw. vertaald uit het Frans door Ernst van Altena, Ambo, Baarn, 1997. 1e druk – gebonden, 251p.

[anonymus], De saga van de Völsungen. door Marcel Otten ; met een inl. van M.C. van den Toorn, Ambo, Baarn, 1996. 1e druk – gebonden.

[anonymus], De saga van Grettir. vertaald uit het Oudijslands door Marcel Otten, Ambo, Amsterdam, 2003. 1e druk – gebonden, 319p.

[anonymus], De saga van Njal. Met een inleiding van M.C. van den Toorn. vertaald uit het Oudijslands door Marcel Otten, Ambo / Anthos, Amsterdam, 2000. 1e druk – gebonden, 447p.

[anonymus], Edda [2e geheel herz. druk]. De liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten. vertaald uit het Oudijslands door Marcel Otten, Ambo, Baarn, 1998. 1e druk – gebonden.

[anonymus], Edda. De liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten. vertaald uit het Oudijslands door Marcel Otten, Ambo, Baarn, 1994. 1e druk – gebonden, 464p.

[anonymus], Het Gilgamesj-epos. vertaald uit het Sumerisch / Akkadisch door Theo de Feyter, Ambo, Baarn, 2002. 2e druk – gebonden, 155p.

Abélard, De briefwisseling met Héloïse. vertaald uit het Latijn door Chris Tazelaar, Ambo / Kritak, Amsterdam / Leuven, 1998. 1e druk – gebonden, 512p.

Aeschylus, De Perzen. vertaald uit het Grieks door Herman Altena, Ambo, Baarn, 1994. 1e druk – gebonden, 111p.

Alighieri, Dante, De goddelijke komedie. vertaald uit het Italiaans door Frans van Dooren, Ambo, Baarn, 1987. 4e druk – gebonden, 599p.

Alighieri, Dante, De Monarchie en andere politieke teksten. vertaald uit het Latijn door R.F.M. Brouwer, Ambo, Baarn, 1993. 1e druk – gebonden, 256p.

Alighieri, Dante, Het Gastmaal. vertaald uit het Italiaans door Frans van Dooren; Kees van Dooren, Ambo, Amsterdam, 2001. 1e druk – gebonden, 256p.

Alighieri, Dante, Het Nieuwe Leven. vertaald uit het Italiaans door Frans van Dooren, Ambo, Amsterdam, 2001. 1e druk – gebonden, 96p.

Aquino, Thomas van, Over de wet [Summa Theologica I-II, qq. 90-97]. vertaald uit het Latijn door M.A.J.M. Buijsen, Ambo, Baarn, 2002. 2e druk – gebonden, 186p.

Aristoteles, Het opperwezen. Metaphysica Lambda. vertaald uit het Grieks door Cornelis Verhoeven, Ambo, Baarn, 1989. 1e druk – gebonden, 123p.

Aristoteles, Metaphysica; Kleine Alfa. vertaald uit het Grieks door Cornelis Verhoeven, Ambo, Baarn, 1995. 1e druk – gebonden, 116p.

Arrianus, Lucius Flavius, Alexander de Grote. Het verhaal van zijn verovering van het Perzische Rijk. vertaald uit het Grieks door Simone Mooij-Valk, Ambo, Amsterdam, 1999. 1e druk – gebonden, 446p.

Een favoriete auteur van de uitgever is Aurelius Augustinus, van wie wel 13 titels zijn opgenomen in de reeks. Niet alle delen zijn ook in de gebonden uitgave verschenen - om die reden worden hieronder ook de paperbacks genoemd.

Augustinus, Aurelius, Als korrels tussen kaf [Sermones de scripturis 94A-116+ 367]. Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie. vertaald uit het Latijn door Joke Gehlen-Springorum, Ambo, Baarn, 2002. 1e druk – gebonden, 320p.

Augustinus, Aurelius, Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar 1. vertaald uit het Latijn door Joost van Neer, Martijn Schrama, Anke Tigchelaar en Paul Wammes, Ambo, Baarn, 1996. 1e druk – gebonden, 296p.

Augustinus, Aurelius, Als lopend vuur. Preken voor het liturgisch jaar 2. vertaald uit het Latijn door Richard van Zaalen, Hans van Reisen, et al., Ambo, Baarn, 2001. 1e druk – gebonden, 315p.

Augustinus, Aurelius, Belijdenissen. vertaald uit het Latijn door Gerard Wijdeveld, Ambo, Baarn, 1988. 3e druk – gebonden, 372p.

Augustinus, Aurelius, Carthaagse preken. vertaald uit het Latijn door Gerard Wijdeveld, Ambo, Baarn, 1988. 1e druk – paperback, 188p.

Augustinus, Aurelius, Commentaar op psalm 118/119. vertaald uit het Latijn door T.J. van Bavel, Ambo, Baarn, 1996. 1e druk – gebonden, 180p.

Augustinus, Aurelius, De grootte van de ziel [De quantitate animae]. vertaald uit het Latijn door Olav J.L. Albers, Ambo, Baarn, 1997. 1e druk – gebonden, 151p.

Augustinus, Aurelius, De stad van God. vertaald uit het Latijn door Gerard Wijdeveld, Ambo, Baarn, 1992. 1e druk – gebonden, 1295p.

Augustinus, Aurelius, Het huis op de rots. Verhandeling over de bergrede. vertaald uit het Latijn door Leo Wenneker & Hans van Reisen, Ambo, Amsterdam, 2000. 1e druk – gebonden, 232p.

Augustinus, Aurelius, Over de vrije wilskeuze. vertaald uit het Latijn door Olav J.L. Albers, Ambo, Baarn, 1994. 1e druk – gebonden, 190p.

Augustinus, Aurelius, Twintig preken van Aurelius Augustinus. vertaald uit het Latijn door Gerard Wijdeveld, Ambo, Baarn, 1986. 1e druk – paperback, 208p.

Augustinus, Aurelius, Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs. vertaald uit het Latijn door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar, Ambo, Baarn, 2004. 1e druk – gebonden, 676p.

Augustinus, Aurelius, Wat betekent de bijbel?. Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie. vertaald uit het Latijn door Jan den Boeft en Ineke Sluiter, Ambo, Baarn, 1999. 1e druk – gebonden.

Aurelius, Marcus, Persoonlijke notities. vertaald uit het Grieks door Simone Mooij-Valk, Ambo, Baarn, 1994. 1e druk – gebonden, 219p.

Boëthius, De vertroosting van de filosofie. vertaald uit het Latijn door R.F.M. Brouwer, Ambo, Baarn, 1990. 1e druk – gebonden, 272p.

Bruno, Giordano, Italiaanse dialogen. vertaald uit het Italiaans door Yond Boeke, Patty Krone, Ambo, Baarn, 2000. 1e druk – gebonden, 311p.

Chaucer, Geoffrey, De Canterbury-verhalen. vertaald uit het Engels door Altena, Ernst van, Ambo / Kritak, Baarn / Antwerpen, 1995. 2e druk – gebonden, 695p.

De titel van Chaucer behoort tot de enkele uitgaven met een afwijkend, in dit geval geïllustreerd omslag.

Cicero & Caelius, Vereeuwigde vriendschap. Alle documenten. vertaald uit het Latijn door H.W.A. van Rooijen-Dijkman, Ambo, Baarn, 1998. 1e druk – gebonden, 144p.

Cicero, Over het voorspellen van de toekomst. De Divinatione. vertaald uit het Latijn door W.A.M. Peters, Ambo, Baarn, 1992. 1e druk – gebonden, 160p.

Cicero, Over ouderdom. vertaald uit het Latijn door W.A.M. Peters, Ambo, Baarn, 1989. 1e druk – gebonden, 83p.

Cicero, Over vriendschap. vertaald uit het Latijn door W.A.M. Peters, Ambo, Baarn, 1990. 1e druk – gebonden, 88p.

Cicero, Tegen Catilina. vertaald uit het Latijn door Evelien van Leeuwen en J. van Leeuwen, Ambo, Baarn, 1992. 1e druk – gebonden, 111p.

Cicero, Tegen Piso, voor Plancius, voor Rabirius, voor Milo. vertaald uit het Latijn door Evelien van Leeuwen, Johannes van Leeuwen, Ambo, Baarn, 1993. 1e druk – gebonden, 299p.

Cicero, Verkiezingshandleiding. vertaald uit het Latijn door J.A. van Rossum en H.C. Teitler, Ambo, Baarn, 1994. 1e druk – paperback, 66p.

Empiricus, Sextus, Grondslagen van het scepticisme. door R. Ferwerda, Ambo, Baarn, 1996. 1e druk – gebonden, 720p.

Erasmus, Desiderius, Vrede’s weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein. vertaald uit het Latijn door P.M.M. Geurts, Ambo, Baarn, 1989. 1e druk – gebonden, 265p.

Eschenbach, Wolfram von, Parzival. vertaald uit het Duits door Leonard Bueger, Ambo, Baarn, 2002. 1e druk – gebonden, 447p.

Euripides, Alkestis; Medea. vertaald uit het Grieks door Gerard Koolschijn, Ambo, Baarn, 1989. 1e druk – gebonden, 133p.

Euripides, Bacchanten – Medea – Iphigenia in Aulis – Alcestis – De kinderen van Heracles. vertaald uit het Grieks door Willy Courteaux; Bart Claes, Ambo, Amsterdam, 2003. 1e druk – gebonden, 318p.

Euripides, Fenicische vrouwen. vertaald uit het Grieks door Herman Altena, Ambo, Baarn, 1996. 1e druk – paperback, 103p.

Euripides, Hippolytus; Iphigenia in Taurië; Ion. vertaald uit het Grieks door Willy Courteaux; Bart Claes, Ambo, Amsterdam, 2002. 1e druk – gebonden, 219p.

Euripides, Na de val van Troje I: Trojaanse vrouwen, Electra, Orestes. vertaald uit het Grieks door Willy Courteaux; Bart Claes, Ambo / Pelckmans, Baarn / Kapellen, 1996. 1e druk – gebonden, 201p. – deze titel is in samenwerking met de Vlaamse uitgeverij Pelckmans en is zowel met het rode als met het blauwe stofomslag verkrijgbaar.

Euripides, Na de val van Troje II: Hecabe, Andromache, Helena. vertaald uit het Grieks door Willy Courteaux; Bart Claes, Ambo / Pelckmans, Baarn / Kapellen, 1997. 1e druk – gebonden, 198p.- deze titel is in samenwerking met de Vlaamse uitgeverij Pelckmans en is zowel met het rode als met het groene stofomslag verkrijgbaar.

Euripides, Phoenicische vrouwen – Smekelingen – De waanzin van Heracles – De Cycloop – Rhesus. vertaald uit het Grieks door Willy Courteaux; Bart Claes, Ambo, Amsterdam, 2005. 1e druk – gebonden, 308p.

Goethe, Johann Wolfgang von, Verdichting en waarheid. vertaald uit het Duits door E. Tjallinks, Ambo, Baarn, 1995. 1e druk – gebonden, 726p.

Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von, De avonturen van Simplicissimus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Armand De Loecker. vertaald uit het Duits door Armand De Loecker, Ambo, Baarn, 1991. 1e druk – gebonden, 551p.

Groot, Hugo de, Het recht van oorlog en vrede. Prolegomena & Boek I. vertaald uit het Latijn door Jan Frans Lindemans, Ambo, Baarn, 1993. 1e druk – gebonden, 392p.

Heraclitus, Spreuken. vertaald uit het Grieks door Cornelis Verhoeven, Ambo, Baarn, 1993. 1e druk – gebonden, 152p.

Herodotos, Zeer korte verhalen. vertaald uit het Grieks door Gerard Koolschijn, Ambo / Athenaeum-Polak & Van Gennep, Baarn / Amsterdam, 1987. 1e druk – gebonden, 104p.

Horatius Flaccus, Quintus, De lyrische gedichten. vertaald uit het Latijn door Piet Schrijvers, Ambo, Baarn, 1993. 1e druk – gebonden, 200p.

Horatius Flaccus, Quintus, Oden en epoden. vertaald uit het Latijn door Louis van de Laar, Ambo, Baarn, 1987. 1e druk – paperback, 223p.

Horatius Flaccus, Quintus, Satiren en brieven. vertaald uit het Latijn door Louis van de Laar, Ambo, Baarn, 1988. 1e druk – paperback, 158p.

Jamblichus; Porphyrius, Leven en leer van Pythagoras. vertaald uit het Grieks door H.W.A. van Rooijen-Dijkman, Ambo, Baarn, 1987. 1e druk – paperback, 148p.

Josephus, Flavius, De Joodse Oorlog & Uit mijn leven. vertaald uit het Grieks door F.J.A.M. Meijer & M.A. Wes, Ambo, Baarn, 1992. 2e druk – gebonden, 646p.

Josephus, Flavius, De Oude Geschiedenis van de Joden: deel 1 – Boek I-VII. Antiquitates Judaicae. vertaald uit het Grieks door F.J.A.M. Meijer & M.A. Wes, Ambo / Kritak, Baarn / Antwerpen, 1996. 1e druk – gebonden, 474p.

Josephus, Flavius, De Oude Geschiedenis van de Joden: deel 2 – Boek VIII-XIII. Antiquitates Judaicae. vertaald uit het Grieks door F.J.A.M. Meijer & M.A. Wes, Ambo / Kritak, Baarn / Leuven, 1997. 1e druk – gebonden, 456p.

Josephus, Flavius, De Oude Geschiedenis van de Joden: deel 3 – Boek XIV-XX. Antiquitates Judaicae. vertaald uit het Grieks door F.J.A.M. Meijer & M.A. Wes, Ambo / Kritak, Baarn / Leuven, 1998. 1e druk – gebonden, 526p.

Josephus, Flavius, Tegen de Grieken. vertaald uit het Grieks door F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes, Ambo / Kritak, Amsterdam / Leuven, 1999. 1e druk – gebonden, 229p.

Judaeus, Philo, Pogrom in Alexandrië; Gezantschap naar Caligula. vertaald uit het Grieks door G.H. de Vries, Ambo, Baarn, 1999. 1e druk – gebonden, 301p.

Laërtius, Diogenes, Leven en leer van beroemde filosofen. vertaald uit het Grieks door Rein Ferwerda en Jan Eykman, Ambo, Baarn, 1989. 1e druk – gebonden, 435p.

Leopardi, Giacomo, Zangen. I Canti. vertaald uit het Italiaans door Frans van Dooren, Ambo, Baarn, 1991. 1e druk – gebonden, 204p.

Longos, Dafnis en Chloë. Een opvoeding in eros. vertaald uit het Grieks door Marjon van Es, Ambo, Baarn, 2001. 1e druk – gebonden, 122p.

Longus, Daphnis en Chloë. vertaald uit het Grieks door Marc Moonen, Ambo, Baarn, 1991. 1e druk – gebonden, 99p.

Twee vertalingen van Daphnis en Chloë binnen 10 jaar, met verschil in spelwijze van zowel auteursnaam als de titel. Was de eerste uitgave niet goed genoeg? Nodigde de uitgeverij uit tot pluriformiteit?

Lorris, Guillaume de; Meung, Jean de, De roman van de roos. vertaald uit het Frans door Ernst van Altena, Ambo, Baarn, 1991. 1e druk – gebonden, 594p.

Machiavelli, Niccolò, Discorsi. Gedachten over Staat en politiek. vertaald uit het Italiaans door Paul van Heck, Ambo / Kritak, Amsterdam / Antwerpen, 1997. 1e druk – gebonden, 576p.

Ovidius Naso, Publius, Amores. vertaald uit het Latijn door John Nagelkerken, Ambo / Kritak, Baarn / Antwerpen, 1995. 1e druk – gebonden, 154p.

Ovidius Naso, Publius, Legendarische vrouwen [Heroides]. vertaald uit het Latijn door W.A.M. Peters, Ambo, Baarn, 1994. 1e druk – gebonden, 172p.

Ovidius Naso, Publius, Minnekunst [Ars amatoria]. vertaald uit het Latijn door Micha Kat, Ambo, Baarn, 1993. 1e druk – gebonden, 114p.

Ovidius Naso, Publius, Tristia – Ballingschapsgedichten. vertaald uit het Latijn door W.A.M. Peters, Ambo / Kritak, Baarn / Antwerpen, 1995. 1e druk – gebonden, 156p.

Petrarca, Francesco, De top van de Ventoux; Het geheim; Godgewijde ledigheid. vertaald uit het Latijn door Chris Tazelaar, Ambo, Baarn, 1990. 1e druk – gebonden, 416p.

Petrarca, Francesco, Het leven in eenzaamheid; Brieven aan zijn broer. vertaald uit het Latijn door Chris Tazelaar, Ambo, Baarn, 1993. 1e druk – gebonden, 497p.

Petrarca, Francesco, Lauweringsrede. vertaald uit het Latijn door Chris Tazelaar, Ambo, Baarn, 1995. 1e druk – paperback, 100p.

Plautus, Titus Maccius, Komedies. vertaald uit het Latijn door J.M. Hemelrijk sr., Ambo, Baarn, 1992. 1e druk – gebonden, 1070p.

Plinius de Jongere, De brieven. vertaald uit het Latijn door Ton Peters, Ambo, Baarn, 2001. 1e druk – gebonden, 430p.

Plinius de Jongere, Lofrede op keizer Trajanus. vertaald uit het Latijn door F.J.A.M. Meijer en D. den Hengst, Ambo, Baarn, 1990. 1e druk – gebonden, 128p.

Plutarchus, Vier levens: Agis, Cleomenes, Tiberius Gracchus, Gaius Gracchus. vertaald uit het Latijn door F.J.A.M. Meijer en J.A. van Rossum, Ambo, Baarn, 1995. 1e druk – paperback, 131p.

Propertius, Elegieën. vertaald uit het Latijn door W.A.M. Peters, Ambo, Baarn, 1991. 1e druk – gebonden, 182p.

Prudentius, Getijden. vertaald uit het Latijn door Louis van de Laar, Ambo, Baarn, 1994. 1e druk – gebonden, 140p.

Quevedo, Francisco de, Dromen. vertaald uit het Spaans door Barber van de Pol, Ambo, Baarn, 1992. 1e druk – gebonden, 164p.

Sacchetti, Franco, Florentijnse verhalen. vertaald uit het Italiaans door Jan van der Haar ; ingel. door Hélène Nolthenius, Ambo, Baarn, 1996. 1e druk – gebonden, 304p.

Seneca, Lucius Annaeus, Brieven aan Lucilius. vertaald uit het Latijn door Cornelis Verhoeven, Ambo, Baarn, 1990. 1e druk – gebonden, 516p.

Shelley, Percy Bysshe, De familie Cenci. Een drama in vijf bedrijven. vertaald uit het Engels door Gerlof Janzen, Ambo, Baarn, 1995. 1e druk – paperback, 139p.

Sophokles, Zeven tragedies. vertaald uit het Grieks door Jan Pieters, Ambo, Baarn, 1989. 1e druk – gebonden, 394p.

Tacitus, Dialoog over de welsprekendheid; Agricola; Germania. vertaald uit het Latijn door J.W. Meijer, Ambo, Baarn, 1992. 1e druk – gebonden, 315p.

Tacitus, Historiën. vertaald uit het Latijn door J.W. Meijer, Ambo, Baarn, 1991. 3e druk – gebonden, 420p.

Tacitus, Jaarboeken. vertaald uit het Latijn door J.W. Meijer, Ambo, Baarn, 1990. 4e druk – gebonden, 601p.

Terentius Afer, P., Komedies. Vertaald en van aantekeningen voorzien door J. Hemelrijk sr.; Ingeleid door J.M. Hemelrijk jr.. vertaald uit het Latijn door Hemelrijk, J. (sr), Ambo, Baarn, 1993. 1e druk – gebonden, 377p.

Tibullus, Albius, Elegieën. En de andere gedichten uit het Corpus Tibullianum. vertaald uit het Latijn door John Nagelkerken, Ambo, Baarn, 1994. 1e druk – gebonden, 137p.

Tours, Gregorius van, Historiën. vertaald uit het Latijn door F.J.A.M. Meijer, Ambo, Baarn, 1994. 1e druk – gebonden, 671p.

Vergilius, Bucolica – Herderszangen. In hexameters vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien. vertaald uit het Latijn door Brouwer, R.F.M., Ambo, Baarn, 1995. 1e druk – gebonden, 186p.

Winckelmann, Johann Joachim, Een portret in brieven. Geselecteerd en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen en Eric M. Moormann. vertaald uit het diverse talen door Hein L. Van Dolen & Eric M. Moormann, Ambo, Baarn, 1993. 1e druk – gebonden, 429p.

Xenofon, Anabasis. De tocht van de tienduizend. vertaald uit het Grieks door Gerard Koolschijn; Nicolaas Matsier, Ambo, Baarn, 1988. 1e druk – gebonden, 222p.

De Anabasis van Xenofon heeft een afwijkende band: niet de gebruikelijke zwarte band met gouden letters, maar een lichte band met zwarte rugbelettering.

Speciale titels

Een aantal titels uit de reeks Ambo-Klassiek zijn geen vertalingen van het werk van één auteur, maar een bloemlezing of een bibliografie. Deze zijn hieronder apart genoemd.

Dooren, Frans van (red.), Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie. vertaald uit het Italiaans door Frans van Dooren, Ambo, Baarn, 1994. 1e druk – gebonden, 445p.

Rynck, Patrick De [red.], Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie. vertaald uit het Latijn door Diverse vertalers, Ambo, Baarn, 1993. 1e druk – gebonden, 452p.

Rynck, Patrick De; Welkenhuysen, Andries, De Oudheid in het Nederlands – Supplement 1997. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. Ambo, Baarn, 1997. 1e druk – paperback, 39p.

Rynck, Patrick De; Welkenhuysen, Andries, De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. Ambo, Baarn, 1992. 1e druk – gebonden, 432p.