Augustus is qua nieuw verworven boeken beduidend een mindere maand dan juli, maar dat is onvermijdelijk, alleen al om financiële redenen. Toch heb ik weer een aantal interessante boeken gevonden die goed passen in de Bibliotheca Habetsiana.

Begin augustus liep ik eindelijk weer eens in een kringloopwinkel tegen een paar heel aardige vondsten aan, waaronder de vuistdikke biografie van Hugo Grotius door Henk Nellen.

Woensdag 5 augustus

Enquist, Anna, Nieuws van nergens. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 2010. 1e druk – paperback, 57p. – Omslagontwerp Marjo Starink.

Pap, Károly, Azarel. Roman. Vertaald uit het Hongaars door Györgyi Dandoy, Ambo, Amsterdam, 2003. 1e druk – gebonden, 226p.

Lawrence, D.H., Verliefde vrouwen. Vertaald uit het Engels door Barbara de Lange, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2011. 1e druk – gebonden, 576p. – [Perpetua].

Nellen, Henk, Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede, 1583-1645. Balans, Amsterdam, 2007. 1e druk – gebonden, 829p. – Omslagontwerp Marjo Starink.

Woensdag 12 augustus

Popma, K.J., Beschouwingen over het werk van Louis Couperus. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1968. 1e druk – gebonden, 268p. – [Christelijk Perspectief; 13].
Aan dit boekje had ik goede herinneringen, niet zozeer vanwege de standpunten van de auteur, want die zijn wel eenzijdig en deels verouderd, maar vanwege de eerste serieuze poging om in het werk van Couperus de religieuze en filosofische richtingaanwijzers te duiden. Dit levert een interessante bijdrage aan de interpretatie van Couperus’ werk.

Donderdag 27 augustus

Frederiks, J.W. & Velde, P.J. van de [red.], De monumenten van de geschiedenis en kunst in de provincie Limburg, eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Geïllustreerde beschrijving, bewerkt en uitgegeven van wege de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg [5 afleveringen in 2 banden]. Gijsbers & Van Loon, Arnhem, 1974. 2e druk – gebonden, 826p. – [De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst; V]. – Ongewijzigde herdruk van: Algemeene Landsdrukkerij / Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, ‘s-Gravenhage, 1926-1953.
De 5 delen verschenen oorspronkelijk los in papieren omslag maar de pagina’s waren wel al doorlopend genummerd. Halfkunstleren band (soms ten onrechte aangeduid als halfleren band). Uitvouwbare kaart en enkele uitvouwbare afbeeldingen.

Vrijdag 28 augustus

Het is een goed idee om regelmatiger een van de fijnere antiquariaten in het zuiden des lands, Coriovallum te Heerlen, te bezoeken. Ik vind er toch bijna altijd wat naar mijn zin, zoals deze twee typische “domineedichters” in een fraaie contemporaine boekband. Ik heb in beide gevallen nog niet kunnen achterhalen wie de bandontwerper is. Wordt vervolgd. Deze beschouwende, soms column-achtige stukken zijn nog zeer goed te pruimen: de auteurs konden wel degelijk goed formuleren en laten zien dat vroomheid en geestigheid wel zeker samen kunnen gaan.

Jonathan [ps. Van J.P. Hasebroek], Waarheid en Droomen. E.J. Brill, Leiden, 1896. 9e druk – gebonden, VII+393p. – Ongewijzigde herdruk van de 8e druk uit 1891, die weer een uitgebreide druk is van de 1e druk uit 1840. Gebonden in originele gestempelde band met goud opdruk. Fraai frontispice met portret van de auteur.
Hasebroek was wat we tegenwoordig een ‘goed netwerker’ noemen. Rondom hem verzamelde zich een groep van schrijvers en literatuurliefhebbers tot wat wel de kring van Heiloo is genoemd. Zie hierover o.a. het informatieve stuk op de website van de Historische Vereniging Heiloo.

Laurillard, E., Vlechtwerk uit verscheiden kleuren. Twintig voordrachten. D.B. Centen, Amsterdam, 1884. 2e druk – gebonden, 351p. – Ongewijzigde herdruk van de 1e editie uit 1880. Zoals een blik op de 1e druk laat zien, is de 2e druk wel veel zuiniger gezet: meer tekst per pagina en geen aparte titelpagina’s per voordracht, waardoor het aantal pagina’s daalde van 464 naar 352! Gebonden in originele gestempelde band met goud opdruk.
Eliza Laurillard staat bekend als een veelschrijver en zou de eerste Nederlandse dichter van een sonnettenkrans zijn. Hij was een markante figuur met vele maatschappelijke en bestuurlijke functies. De bibliografie van zijn werk vormt een lange en diverse lijst. Hij is onder meer de samensteller, samen met Taco de Beer, van Woordenschat: Verklaringen van woorden en uitdrukkingen, waarover boekenvriend Perkamentus al eens schreef.