Een van de allermooiste literaire reeksen van Nederland, op de markt gebracht door uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep is de Baskerville Serie.

Evenals de reeks Ambo-Klassiek (zie de bibliografie van die reeks) zijn het fraai vormgegeven boeken, gebonden in zwart linnen. Ambo-Klassiek heeft de kenmerkende rode stofomslagen, de Baskerville Serie heeft altijd een crèmekleurig stofomslag. In de meeste gevallen sieren lichtrode letters het omslag. Enkele delen (veelal middeleeuwse literatuur) hebben een groene belettering. De meeste titels zijn gebonden, een enkele titel is paperback. Veel van de recenter verschenen titels zijn voorzien van een afneembaar buikbandje, vaak kleurig geïllustreerd, dat nog net iets extra’s toevoegt, zonder afbreuk te doen aan de uniformiteit van de reeks; in de lijst hieronder worden enkele voorbeelden getoond uit mijn eigen collectie.

Inhoud van de reeks

De Baskerville Serie is gewijd aan de literaire en filosofische klassieken uit de westerse cultuur. Met name tussen de eerst verschenen titels in de reeks zitten enkele moderne werken, veelal eigenzinnige keuzes van Johan Polak, zoals Niels Kobet (= Frits Bolkestein), de dichter Kavafis, Arthur Rimbaud, Elias Canetti, Gerard Reve, Ida Gerhardt, Chris Geel en Frits Staal.

De laatste jaren is het veel consequenter een verzameling geworden van auteurs uit de oudheid of de vroege middeleeuwen. De meeste vertalingen zijn dan ook uit het Grieks of Latijn, een enkele titel is vertaald uit het (oud- of middel-) Frans of Duits. De laatste jaren komen ook minder bekende auteurs uit de oudheid aan bod. Van sommige titels is meer dan één vertaling in de reeks beschikbaar.

Twee titels zijn in groter formaat uitgegeven en heten ook Grote Baskerville Serie: Vergilius en Ovidius.

Behalve dat Ambo-Klassiek en Baskerville in zekere zin met elkaar concurreerden, werkten ze soms ook samen, bijvoorbeeld bij titels van Dante en Augustinus. Sommige, identieke delen zijn zelfs in beide stofomslagen te vinden, zoals hieronder is te zien.

Verantwoording

In de bibliografische lijst hieronder is gestreefd naar volledigheid, in het besef dat dat wellicht nog niet gerealiseerd is. Daarom stel ik veel prijs op uw correcties en aanvullingen.

Van titels die in de Baskerville Serie zowel gebonden als in paperback zijn verschenen, wordt alleen de gebonden eerste druk genoemd. Alleen in bijzondere gevallen, b.v. de Verzamelde gedichten van Ida Gerhardt, die per druk werden uitgebreid, zijn ook de opvolgende drukken genoemd. Paperbackuitgaven worden alleen genoemd als er geen gebonden uitgave van de betreffende titel is.

De lijst is alfabetisch gesorteerd op auteur. De titels die niet aan één auteur zijn toegekend staan vooraan.

De lijst

Avonturen van Alexander de Grote: De Alexanderroman. – [vert. uit het Grieks door Patrick De Rynck]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2000, 1e druk. Gebonden. 207p. ISBN 90-253-4676-6. – Vertaling van: Bios kai praxeis Alexandrou tou Makedonou.

De zeereis van de heilige Brendaan. – [vert. uit het Latijn door Vincent Hunink]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1999, 1e druk. Gebonden. 68p. ISBN 90-253-0299-8. – Vertaling van: Navigatio Sancti Brendani.

Historia Augusta: Keizers en tegenkeizers in de tweede en derde eeuw. – [vert. uit het Latijn door John Nagelkerken]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2012, 1e druk. Gebonden. 573p. – Vertaling van: Historia Augusta. Inleiding Jona Lendering.

Homerische hymnen. – [vert. uit het Grieks door H. Verbruggen]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1995, 1e druk. Gebonden. 152p. ISBN 90-253-2178-X.

Rome in revolutie: Documenten van Caesar, Cicero en andere ooggetuigen 50-46 v.Chr.. – [vert. uit het Latijn door Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1992, 1e druk. Gebonden. 260p. ISBN 90-253-3086-X.

Aischylos; Het verhaal van Orestes: Agamemnon – Dodenoffer – Goede geesten. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1995, 1e druk. Gebonden. 200p. ISBN 90-253-0168-1. – Vertaling van: Oresteia: Agamemnon, Choëforoi, Eumenides.

Aischylos; Oresteia: Agamemnon – Offervrouwen – Wraakgodinnen. – [vert. uit het Grieks door M. d’Hane-Scheltema]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1995, 1e druk. Gebonden. 184p. ISBN 90-253-0167-3. – Vertaling van: Oresteia: Agamemnon, Choëforoi, Eumenides.

Opvallend is dus dat de uitgever in hetzelfde jaar 2 concurrerende vertalingen van hetzelfde werk uitgeeft.

Alighieri, Dante; De goddelijke komedie. – [vert. uit het Italiaans door Frans van Dooren]. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep / Ambo, 1987, 1e druk. Gebonden. 599p. ISBN 90-263-0729-2. – Vertaling van: Divina Commedia.

Ammianus Marcellinus; Julianus, de laatste heidense keizer: Nadagen van een wereldrijk. – [vert. uit het Latijn door D. den Hengst]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2013, 1e druk. Gebonden. 752p. – Vertaling van: Res Gestae.

Angiolieri, Cecco & Tolomei, Meo dei; Rauw op het lijf: Vrijgevochten verzen. – [vert. uit het Italiaans door Dolf Verspoor, Willem van Elden]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1972, 1e druk. Gebonden. 128p. ISBN 90-253-8077-8.

Apollonios van Rhodos; De tocht van de Argonauten. – [vert. uit het Grieks door Wolther Kassies]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1996, 1e druk. Gebonden. 421p. ISBN 90-253-0169-X. – Vertaling van: Argonautika.

Appianus; De Burgeroorlogen 133-35 v.Chr. – [vert. uit het Grieks door John Nagelkerken]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2017. 1e druk. Gebonden. 519p. – Inleiding door Jacqueline Klooster. ISBN 978-90-253-0712-7.

Apuleius; De gouden ezel: Metamorphosen. – [vert. uit het Latijn door M.A. Schwartz]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1989, 2e druk. 223p. ISBN 90-253-5044-5 (gebonden).

Apuleius; De gouden ezel: Metamorfosen. – [vert. uit het Latijn door Vincent Hunink]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2003, 1e druk. Gebonden, 258p. – ISBN 978-90-253-0187-3. – voor zover bekend alleen als paperback verschenen.
Aanvulling d.d. 21-01-2021: Fokke van der Molen liet mij zien dat er wel degelijk een gebonden editie bestaat, voorzien van stofomslag én buikbandje.

Apuleius; Pronkpassages – Demonen. – [vert. uit het Latijn door Vincent Hunink]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1994, 1e druk. Gebonden. 101p. ISBN 90-253-0194-0. – Vertaling van: Florida – De deo Socratis.

Apuleius; Toverkunsten: Pleidooi na een aanklacht wegens magische praktijken. – [vert. uit het Latijn door Vincent Hunink]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1992, 1e druk. Gebonden. 112p. ISBN 90-253-3084-3. – Vertaling van: Apologia sive De magia.

Aristofanes; Cavalerie; Vrede. – [vert. uit het Grieks door Hein L. van Dolen]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1999, 1e druk. Gebonden. 172p. ISBN 90-253-0175-4. – Vertaling van: Hippès; Eirènè.

Aristofanes; Kolenbranders; Wespen; Kapitaal. – [vert. uit het Grieks door Hein L. van Dolen]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1997, 1e druk. Gebonden. 230p. ISBN 90-253-0202-5. – Vertaling van: Acharnes; Sfekes; Ploutos.

Aristofanes; Vrouwenstaking – Vrouwenfeest – Vrouwenpolitiek. – [vert. uit het Grieks door Hein L. van Dolen]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1995, 1e druk. Gebonden. 230p. ISBN 90-253-0163-0. – Vertaling van: Lysistrata – Thesmoforaizousai – Ekklesiazousai.

Aristofanes; Wolken – Vogels – Kikkers. – [vert. uit het Grieks door M. d’Hane-Scheltema]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1995, 2e druk. Gebonden. 302p. ISBN 90-253-0165-7. – Vertaling van: Nefelai – Ornithes – Batrachoi.

Aristoteles; Poetica. – [vert. uit het Grieks door N. van der Ben, J.M. Bremer]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1988, 2e druk. Gebonden. 215p. ISBN 90-253-1581-X. – Vertaling van: Peri Poiètikès.

Augustinus, Aurelius; Belijdenissen. – [vert. uit het Latijn door Gerard Wijdeveld]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1981, 2e druk. Gebonden. 495p. ISBN 90-253-1564-X. – Vertaling van: Confessiones.

Augustinus, Aurelius; De stad van God. – [vert. uit het Latijn door Gerard Wijdeveld]. Baarn / Amsterdam: Ambo i.s.m. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983, 1e druk. Gebonden. 1295p. ISBN 90-263-0621-0. – Vertaling van: De civitate dei.

Bregstein, Philo (red.); Mout, Nicolette (nawoord); Gesprekken met Jacques Presser. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1972, 1e druk. Gebonden. 150p. ISBN 90-253-8075-1.

Caesar, Gaius Julius; Burgeroorlog. – [vert. uit het Latijn door H.W.A. van Rooijen-Dijkman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2011, 1e druk. Gebonden. 347p. ISBN 90-253-0657-8.

Caesar, Gaius Julius; Oorlog in Gallië. – [vert. uit het Latijn door Vincent Hunink]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1997, 1e druk. Gebonden. 276p. ISBN 90-253-0631-4. – Vertaling van: De bello Gallico.

Canetti, Elias; Massa & Macht. – [vert. uit het Duits door Jenny Tuin]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1983, 2e druk. Gebonden. 547p. ISBN 90-253-5531-5.

Canetti, Elias; Toneel. – [vert. uit het Duits]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1974, 1e druk. Gebonden. 240p. ISBN 90-253-5525-0.

Cato; Goed boeren. – [vert. uit het Latijn door Vincent Hunink]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1996, 1e druk. Gebonden. 92p. ISBN 90-253-0636-5. – Vertaling van: De agricultura.

Catullus; Verzen. – [vert. uit het Latijn door Paul Claes]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1995, 1e druk. Gebonden. 199p. ISBN 90-253-0635-7. – Vertaling van: Carmina.

Chariton; Chaireas en Kallirhoë: Een liefde. – [vert. uit het Grieks door Emilie van Opstall]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1998, 1e druk. Gebonden. 159p. ISBN 90-253-0642-X.

Cicero; De goden. – [vert. uit het Latijn door Vincent Hunink]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1993, 1e druk. Gebonden. 176p. ISBN 90-253-0690-X. – Vertaling van: De natura deorum.

CiceroDe republiek of de dood: Philippicae en brieven. – [vert. uit het Latijn door John Nagelkerken]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2020, 1e druk. Gebonden. 407p. ISBN 978-90-253-1071-4. Verschenen 31-1-2020.

Cicero; Drie gesprekken over redenaarskunst: Weten – denken – spreken. – [vert. uit het Latijn door Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman, Anton D. Leenman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1989, 1e druk. Gebonden. 325p. ISBN 90-253-5067-4. – Vertaling van: De oratore.

Claes, Paul (red.); De gouden lier: Archaïsche Griekse lyriek. – [vert. uit het Grieks door Paul Claes]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2005, 1e druk. Gebonden. 332p. ISBN 90-253-0203-3.

Claudianus, Claudius; Verzamelde gedichten. – [vert. uit het Latijn door M. d’Hane-Scheltema]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2008, 1e druk. Gebonden. 339p. ISBN 90-253-6374-1.

Demokritos; Stofjes in het zonlicht. – [vert. uit het Grieks door Rein Ferwerda]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1998, 1e druk. Gebonden. 164p. ISBN 90-253-0866-X.

Diaconus, Paulus; Geschiedenis van de Langobarden. – [vert. uit het Latijn door Ted Meijer, Fik Meijer]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1999, 1e druk. Gebonden. 231p. ISBN 90-253-0867-8. – Vertaling van: Historia Langobardorum.

Dio, Cassius; Augustus: Keizer van Rome [= Romeinse geschiedenis, boek 44-50]. – [vert. uit het Grieks door G.H. de Vries]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2002, 1e druk. Gebonden. 335p. ISBN 90-253-0662-4. – Vertaling van: Romaike historia.

Dio, Cassius; Samenzwering en verraad: De strijd om de macht na de moord op Julius Caesar [= Romeinse geschiedenis, boek 44-50]. – [vert. uit het Grieks door G.H. de Vries]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2006, 1e druk. Gebonden. 379p. ISBN 90-253-0881-3. – Vertaling van: Romaike historia.

Dio, Cassius; Vier keizers: Rome onder Tiberius, Caligula, Claudius en Nero. – [vert. uit het Grieks door G.H. de Vries]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2000, 1e druk. Gebonden. 301p. ISBN 90-253-0871-6. – Vertaling van: Romaike historia.

Einhard; Het leven van Karel de Grote. – [vert. uit het Latijn door Patrick De Rynck]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1999, 1e druk. Gebonden. 75p. ISBN 90-253-1127-X. – Vertaling van: Vita Caroli Magni.

Empedokles; Aarde, lucht, water en vuur: [Tweetalige editie]. – [vert. uit het Grieks door Rein Ferwerda]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1997, 1e druk. Gebonden. 143p. ISBN 90-253-1124-5. – Vertaling van: Peri fyseoos. Katharmoi.

Epictetus; Verzameld werk: [Colleges – Fragmenten – Handboekje]. – [vert. uit het Grieks door Gerard Boter, Rob Brouwer]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2011, 1e druk. Gebonden. 461p. ISBN 90-253-6838-8. – Vertaling van: Diatribai – Encheiridion.

Euripides; Elektra – Orestes. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1997, 1e druk. 165p. ISBN 90-253-1125-3. – Vertaling van: Elektra – Orestes.

Euripides; Hekabe – Trojaanse vrouwen. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1996, 1e druk. 136p. ISBN 90-253-1123-7. – Vertaling van: Hekabe – Troades.

Euripides; Verzameld werk 1: Alkestis, Medea, De kinderen van Herakles, Hippolytos, Andromache, Hekabe. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2013, 1e druk. Gebonden. 378p. ISBN 90-253-1138-5.

Euripides; Verzameld werk 2: Smekende moeders. Elektra . Herakles’ waanzin . Trojaanse vrouwen . Ifigeneia op de Krim . Ion. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2013, 1e druk. Gebonden. 438p. ISBN 90-253-1135-0.

Euripides; Verzameld werk 3: Helena – Oidipous’ zonen – Orestes – Ifigeneia in Aulis – Bakchanten – Cykloop. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2003, 1e druk. Gebonden. 539p. ISBN 90-253-1155-5.

Geel, Chr. J. van; Enkele gedichten. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1973, 1e druk. Gebonden. 69p. ISBN 90-253-1525-9.

Geel, Chr. J. van; Vluchtige verhuizing. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1976, 1e druk. Gebonden. 49p. ISBN 90-253-8093-X.

Gerhardt, Ida; Verzamelde gedichten. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1980, 1e druk. Gebonden. 770p. ISBN 90-253-1566-6.

Gerhardt, Ida; Verzamelde gedichten. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1985, 2e druk. Gebonden. 770p.

Gerhardt, Ida; Verzamelde gedichten I en II [2 delen in cassette]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1992, 1e druk. Gebonden. 888p. ISBN 90-253-5030-5.

Gerhardt, Ida; Verzamelde gedichten III. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1999, 1e druk. Gebonden. 565p.

Gombrowicz, Witold; Toneel. – [vert. uit het Pools door Paul Beers]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1974, 1e druk. Gebonden. 237p. ISBN 90-253-5526-9. – Vertaling van: Iwona, ksiezniczka Burgunda. Slub. Operetta.

Gorgias et al.; Leden van de jury…. Pleidooien van Gorgias, Antifon, Lysias, Isaios, Isokrates, Demosthenes en Aischines. [vert. uit het Grieks door C.M.J. Sicking]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1995. 2e druk – Gebonden, 292p.

Gorter, Herman; Verzen. De editie van 1890: Met een inleiding en annotaties van Enno Endt. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1977, 1e druk. Gebonden. 235p. ISBN 90-253-1549-6.

Gracian, Baltasar; Handorakel en kunst van de voorzichtigheid. – [vert. uit het Spaans door Theo Kars]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1990, 1e druk. Gebonden. 136p. ISBN 90-253-5076-3. – Vertaling van: Oráculo manual y arte de prudencia.

Heraclitus; Fragmenten: Tweetalige editie. – [vert. uit het Grieks door J. Mansfeld]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1987, 2e druk. Gebonden. 77p. ISBN 90-253-1553-4. – Vertaling van: Peri fysios.

Herakleitos; Alles stroomt [Fragmenten]: Tweetalige uitgave. – [vert. uit het Grieks door Paul Claes]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2011, 1e druk. Gebonden. 197p. ISBN 90-253-6888-3. – Vertaling van: Panta Rhei.

Herodotus; Zeer korte verhalen. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam / Baarn: Athenaeum – Polak & Van Gennep / Ambo, 1987, 1e druk. Gebonden. 104p. ISBN 90-263-0820-5.

Hesiodos; De geboorte van de goden / Werken en dagen. – [vert. uit het Grieks door Wolther Kassies]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2002, 1e druk. Gebonden. 204p. ISBN 90-253-2042-2.

Homerus; Ilias & Odyssee. – [vert. uit het Grieks door M.A. Schwartz]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1989, 4e druk. Gebonden. 680p. ISBN 90-253-1554-2. – Vertaling van: Ilias; Oddyssea.

Horatius; Ars poetica: Ingeleid, verantwoord, vertaald en voorzien van een nabeschouwing over Horatius’ dichterlijk voortleven bij Bilderdijk door P.H. Schrijvers. – [vert. uit het Latijn door Piet Schrijvers]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1990, 1e druk. 93p. ISBN 90-253-5166-2. – Vertaling van: Ars Poetica.

Horatius; Ars poetica: Tweetalige editie. – [vert. uit het Latijn door Piet Schrijvers]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1980, 1e druk. Gebonden. 93p. ISBN 90-253-1563-1. – Vertaling van: Ars Poetica.

Juvenalis; De satiren. – [vert. uit het Latijn door M. d’Hane-Scheltema]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep / Ambo, 1984, 1e druk. Gebonden. 244p. ISBN 90-263-0660-1. – Vertaling van: Satirae.

Kavafis, K.P.; Verzamelde gedichten I: De 154 gedichten. – [vert. uit het Nieuwgrieks door G.H. Blanken]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1977, 1e druk. Gebonden. 247p. ISBN 90-253-1554-5.

Kavafis, K.P.; Passies & Dagen van weleer: 25 gedichten. [vert. uit het Nieuwgrieks door G.H. Blanken]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1978. 1e druk – Gebonden, 55p. ISBN 90-253-1551-8.

Kavafis, K.P.; Verzamelde gedichten II: 95 jeugdverzen en anekdota. – [vert. uit het Nieuwgrieks door G.H. Blanken]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1980, 1e druk. Gebonden. 174p. ISBN 90-253-1559-3.

Kobet, Niels; Floris, count of Holland: A play in five acts. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1976, 1e druk. Gebonden. 136p. ISBN 90-253-1546-7.

Leopold, J.H.; Kwatrijnen van Omar Khayyam: Voorafgegaan door een beschouwing over de Perzische dichter. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1981, 1e druk. Gebonden. 91p. ISBN 90-253-1565-8.

Livius; Hannibal voor de poorten: De geschiedenis van Rome XXI-XXX. – [vert. uit het Latijn door Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1996, 1e druk. Gebonden. 751p. ISBN 90-253-3132-7. – Vertaling van: Ab urbe condita, XXI-XXX.

Livius; Vrijheid voor de Grieken: De geschiedenis van Rome XXXI-XLV. – [vert. uit het Latijn door H.W.A. van Rooijen-Dijkman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2001, 1e druk. Gebonden. 952p. ISBN 90-253-3143-2.

Livius; Zonen van Mars: De geschiedenis van Rome I-X. – [vert. uit het Latijn door F.H. van Katwijk-Knapp, Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1997, 1e druk. Gebonden. 831p. ISBN 90-253-3131-9. – Vertaling van: Ab urbe condita, I-X.

Longinus; Over het verhevene: Ingeleid door J.C. Kamerbeek. – [vert. uit het Grieks door W.E.J. Kuiper]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1980, 1e druk. Gebonden. 91p. ISBN 90-253-1561-5. – Vertaling van: Peri hypsous.

Lucanus[, Annaeus]; Burgeroorlog: Met een voorwoord van Piet Gerbrandy. – [vert. uit het Latijn door Piet Schrijvers]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2013, 1e druk. Gebonden. 284p. – Vertaling van: De bello civili.

Lucianus van Samosata; De droom & De gesprekken. – [vert. uit het Grieks door Hein L. van Dolen m.m.v. Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1991, 1e druk. Gebonden. 164p. ISBN 90-253-5033-X.

Lucianus; De ontmaskering van de charlatans. – [vert. uit het Grieks door Hein L. van Dolen]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1996, 1e druk. Gebonden. 123p. ISBN 90-253-3134-3.

Lucianus; Liefde, vriendschap & laster. – [vert. uit het Grieks door Hein L. van Dolen]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1993, 1e druk. Gebonden. 114p. ISBN 90-253-3266-8. – Vertaling van: Erotes – Toxaris è filia – Apofras.

Lucretius; Over de natuur: Ingeleid door P.H. Schrijvers. – [vert. uit het Latijn door Aegidius Timmerman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep / Ambo, 1984, 1e druk. Gebonden. 257p. ISBN 90-263-0704-7. – Vertaling van: De rerum natura.

Machiavelli, Niccolò; De heerser. – [vert. uit het Italiaans door Frans van Dooren]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep / Ambo, 1976, 1e druk. Gebonden. 182p. ISBN 90-253-1540-2. – Vertaling van: Il principe.

Monmouth, Geoffrey van; Geschiedenis van de Britse koningen. – [vert. uit het Latijn door Mark Nieuwenhuis]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2000, 1e druk. Gebonden. 255p. ISBN 90-253-3397-4. – Vertaling van: Historia regum Britanniae.

More, Thomas; Utopia. – [vert. uit het Latijn door Marie van der Zeyde]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep / Ambo, 1973, 1e druk. Gebonden. 187p. ISBN 90-253-8070-0. – Vertaling van: Libellus vere aureus (…) nova insula Utopia.

Nepos, Cornelius; Macht en moraal: Nagelaten werk. – [vert. uit het Latijn door Diederik Burgersdijk, Peter Burgersdijk, Richard Haasen]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2020, 1e druk. Gebonden. 372p. ISBN 978-90-253-1073-8. Aangekondigd door de uitgever voor maart 2020.

Ovidius Naso, Publius; Lessen in liefde: Ars amandi & Remedia amoris. – [vert. uit het Latijn door M. d’Hane-Scheltema]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2004, 1e druk. Gebonden. 208p. ISBN 90-253-3680-9. – Vertaling van: Ars amandi [=Ars amatoria] & Remedia amoris.

Ovidius Naso, Publius; Metamorphosen. – [vert. uit het Latijn door M. d’Hane-Scheltema]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1999, 6e druk. Gebonden. 459p. ISBN 90-253-3099-1. (Grote Baskerville Serie).

Ovidius Naso, Publius; Sombere gedichten – Tristia. – [vert. uit het Latijn door W. Hogendoorn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1998, 1e druk. Gebonden. 237p. ISBN 90-253-3675-2.

Petronius; Satyricon. – [vert. uit het Latijn door A.D. Leenman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1987, 2e druk. Gebonden. 176p. ISBN 90-253-8073-5. – Vertaling van: Satyricon.

Phaedrus; Fabels. – [vert. uit het Latijn door John Nagelkerken]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1998, 1e druk. Gebonden. 196p. ISBN 90-253-4170-5.

Philostratus; Het leven van Apollonius van Tyana. – [vert. uit het Grieks door Simone Mooij-Valk]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2013, 1e druk. Gebonden. 381p. – Vertaling van: Ta es ton Tyanea Appollonion.

Pindaros; Zegezangen. – [vert. uit het Grieks door Patrick Lateur]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1999, 1e druk. Gebonden. 299p. ISBN 90-253-4173-X.

Plato; Constitutie – Politeia. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1995, 4e druk. Gebonden. 294p. ISBN 90-253-5073-9. (1e druk: 1975, 302p. – ISBN 90-253-1531-3 / 2e ongewijzigde druk: 1981 / 3e, geheel herziene druk: 1991, 294p. ISBN 90-253-5073-9).

Plato; Euthyfron – Kriton. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1993, 1e druk. 48p. ISBN 90-253-4291-4. – Vertaling van: Euthyfron – Kriton.

Plato; Faidon. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1993, 1e druk. 80p. ISBN 90-253-5179-4. – Vertaling van: Faidon.

Plato; Feest (Symposium) – Euthyfron – Sokrates verdediging – Kriton. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1995, 1e druk. Gebonden. 229p. ISBN 90-253-4163-2. – Vertaling van: Symposion – Euthyfron – Apologia – Kriton.

Plato; Sokrates’ verdediging. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1991, 1e druk. Gebonden. 35p. geen ISBN. Paperback: 90-253-3065-7.

Plato; Symposium. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1980, 1e druk. Gebonden. 74p. ISBN 90-253-1560-7.

Plato; Verdedigingsrede van Sokrates. – [vert. uit het Grieks door Gerard Wijdeveld]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1973, 1e druk. Gebonden. 59p. ISBN 90-253-1527-5. – Vertaling van: Symposium.

Plotinus; Enneaden: Porphyrius: Over het leven van Plotinus en de indeling van zijn traktaten. – [vert. uit het Grieks door Rein Ferwerda]. Baarn / Amsterdam: Ambo / Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1984, 1e druk. Gebonden. 886p. ISBN 90-263-0593-1. – Vertaling van: Enneades.

Ploutarchos; Beroemde Grieken: de levens van Lykourgos, Solon, Themistokles, Perikles, Alkibiades, Agesilaos, Dion, Fokion, Demosthenes, Alexander, Pyrrhos en Filopoimen. – [vert. uit het Grieks door H.W.A. van Rooijen-Dijkman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2007, 1e druk. Gebonden. 495p. ISBN 90-253-6333-4.

Ploutarchos; Beroemde Romeinen: de levens van Camillus Fabius Maximus Cato de Oudere Titus Flamininus Marius Sulla Cicero Pompeius Caesar Cato de Jongere Brutus Marcus Antonius. – [vert. uit het Grieks door H.W.A. van Rooijen-Dijkman]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2008, 1e druk. Gebonden. 611p. ISBN 90-253-6390-3.

Plutarchus; Huwelijk: Moraal en praktijk. – [vert. uit het Grieks door Hein L. van Dolen]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1993, 1e druk. Gebonden. 94p. ISBN 90-253-4321-X. – Vertaling van: Uit: Ethika / Moralia.

Polybios; Wereldgeschiedenis 264-145 v.Chr. [2 delen]. – [vert. uit het Grieks door Wolther Kassies]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2007, 1e druk. Gebonden. 1579p. ISBN 90-253-4199-2. – Vertaling van: Historiai.

Pound, Ezra; 15 Cantos. – [vert. uit het Engels]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1970, 1e druk. Gebonden. ISBN 90-253-5514-5. – Vertaling van: The Cantos [96-109].

Reve, Gerard Kornelis van het, Kort revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers [Samengesteld door Klaus Beekman en Mia Meijer]. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1973. 1e druk. Gebonden, 253p. ISBN 90-253-1529-1. [toegevoegd 10-07-2021].

Reve, Gerard Kornelis van het; Vier pleidooien. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1971. 1e druk – gebonden, 57p. ISBN 90-253-8062-X.

Rimbaud, Arthur; Illuminations (prozagedichten). – [vert. uit het Frans door Hans van Pinxteren]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1975, 1e druk. Gebonden. 124p. ISBN 90-253-1536-4.

[Rimbaud] Pinxteren, Hans van, De hel van Rimbaud. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1979. 1e druk – gebonden, 49p. ISBN 90-253-1558-5. [toegevoegd 10-07-2021].

Rimbaud, Arthur, Verzamelde prozagedichten. Seizoen in de hel, Illuminations en ander proza. Vertaald uit het Frans door Hans van Pinxteren, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1986. 1e druk – gebonden, 247p. ISBN 90-253-1576-3. [toegevoegd 10-07-2021].

Sallustius; Rome in verval: De samenzwering van Catilina – De oorlog tegen Jugurtha. – [vert. uit het Latijn door Vincent Hunink]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1999, 1e druk. Gebonden. 171p. ISBN 90-253-4967-6.

Sofokles; Elektra – Filoktetes. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1992, 1e druk. Gebonden. 172p. ISBN 90-253-3105-X.

Staal, Frits; Over zin en onzin in filosofie, religie en wetenschap. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1986, 1e druk. Gebonden. 412p. ISBN 90-253-1579-8.

Suetonius; Keizers van Rome. – [vert. uit het Latijn door D. den Hengst]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1996, 1e druk. Gebonden. 384p. ISBN 90-253-4962-5. – Vertaling van: De vita Caesarum.

Tacitus, Annalen. Vertaald uit het Latijn door Vincent Hunink, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2021. 1e druk – gebonden, 581p. – ISBN 978-90-253-1310-4. – Vertaling van: Annales.

Tacitus; Het leven van Agricola – De Germanen. – [vert. uit het Latijn door Vincent Hunink]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2000, 1e druk. Gebonden. 107p. ISBN 90-253-5323-1. – Vertaling van: De Vita Julli Agricoalle – De Origine Et Situ Germanorum.

Tacitus; Historiën. – [vert. uit het Latijn door Vincent Hunink]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2010, 1e druk. Gebonden. 307p. ISBN 90-253-6715-2. – Vertaling van: Historiae.

Tatios, Achilleus; De liefdesperikelen van Leukippe en Kleitofon. – [vert. uit het Grieks door Hein L. van Dolen]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1998, 1e druk. Gebonden. 175p. ISBN 90-253-0173-8.

Theokritos; Idyllen en epigrammen. – [vert. uit het Grieks door A. Maria van Erp Taalman Kip]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2003, 1e druk. Gebonden. 162p. ISBN 90-253-5331-2.

Theophrastos; Karakterschetsen. – [vert. uit het Grieks]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1991, 1e druk. Gebonden. 71p. ISBN 90-253-3083-5.

Thucydides; De Peloponnesische Oorlog. – [vert. uit het Grieks door M.A. Schwartz]. Amsterdam: Ambo / Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1986, 2e druk. Gebonden. 529p. ISBN 90-263-0768-3.

Thucydides; De Peloponnesische Oorlog. – [vert. uit het Grieks door Wolther Kassies]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2013, 1e druk. Gebonden. 955p. – Vertaling van: Historiai.

Vergilius; Aeneis. – [vert. uit het Latijn door M.A. Schwartz]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1989, 1e druk. Gebonden. 259p. ISBN 90-253-5019-4. – Vertaling van: Aeneïs.

Vergilius; Het boerenbedrijf. – [vert. uit het Latijn door Ida Gerhardt]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1994, 3e druk. Gebonden. 109p. ISBN 90-253-5931-0. – Vertaling van: Georgica.

Vergilius; Het verhaal van Aeneas. – [vert. uit het Latijn door M. d’Hane-Scheltema]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2000, 1e druk. Gebonden. 367p. ISBN 90-253-5871-3. (Grote Baskerville Serie). – Vertaling van: Aeneïs.

Vitruvius; Handboek bouwkunde. – [vert. uit het Latijn door Ton Peters]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1997, 1e druk. Gebonden. 393p. ISBN 90-253-5868-3.

Wittgenstein, Ludwig; Tractatus logico-philosophicus: Van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans. – [vert. uit het Duits door W.F. Hermans]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1975, 1e druk. Gebonden. ISBN 90-253-1533-X. – Vertaling van: Tractatus logico-philosophicus.

Xenofon; Griekse oorlogen. – [vert. uit het Grieks door Gerard Koolschijn]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1990, 1e druk. Gebonden. 301p. ISBN 90-253-5137-9. – Vertaling van: Hellenika.

Xenofon; Symposium & Socrates’ verdediging. – [vert. uit het Grieks door Michiel op de Coul]. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2000, 1e druk. Gebonden. 87p. ISBN 90-253-6090-4.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd