Drukwerk in dozen (1)

Ephemera (of: efemera) zijn “alledaagse zaken vervaardigd voor een bepaald, beperkt gebruik, meestal bedoeld om daarna te worden weggegooid; met name eenmalig drukwerk.” (Bron: Ensie) Dat is een interessante categorie papier om te verzamelen, omdat na verloop van tijd de meeste exemplaren inderdaad zijn weggegooid of anderszins verdwenen.

Dat laatste heeft er ook mee te maken dat het veelal kwetsbare drukwerken betreft: folders, losse kaartjes, vouwbladen, geniete katernen, dunne boekjes. Dingen die in winkels liggen, vaak op de toonbank om gratis mee te nemen, of die je in boeken vindt, ingesloten door uitgevers, boekhandels of vorige lezers.

Waar laat je dit soort objecten in je verzameling? In je boekenkast gaan ze verloren in de grote massa en vallen ze niet op. Bovendien raken ze er makkelijk beklemd en beschadigd. Om ze iets beter te beschermen stopt men ze wel in mappen en/of dozen. Ik gebruik deze voor alle “kleine en dunne boekies”, ook als ze niet strikt onder de definitie van ephemera vallen – de geringe omvang en kwetsbaarheid vormen het criterium voor opname in deze archiefdozen.

Hieronder een kleine selectie uit de dozen van de Bibliotheca Habetsiana. In een eerdere aflevering heb ik al eens de moderne folders van luxe klassiekerreeksen laten zien.

Lees verder

De wonderen der natuur

Vanaf de Renaissance nam het bestuderen van de natuur en de kosmos in met name Europa een grote vlucht. Deze trend werd doorgezet in het tijdperk van de Verlichting. Ook in Nederland verschenen werken om de nieuwe ontdekkingen en inzichten te kunnen delen met een groter publiek. Een voorbeeld van zo’n educatief werk is de Katechismus der Natuur van J.F. Martinet, uitgegeven in 1778-1779. De uitgebreide beschrijving van natuurverschijnselen (van kosmos tot korrel zand) in dat boek dienen tevens als lofzang van Gods schepping: wat zit de wereld toch prachtig in elkaar!

Door dit te lezen krijg je als lezer inzicht in wat men toen wist of meende te weten, hoe men er tegenaan keek en wat men de moeite waard vond om door te geven. Daarnaast zorgt het vasthouden van dergelijke oude boekdelen voor de bekende historische sensatie: je raakt de geschiedenis even aan, bijna 250 jaar geleden hebben ook mensen precies deze boeken vastgehouden en wellicht gelezen. De boeken zijn bovendien voorzien van in totaal 29 fraaie prenten, geëtst of gegraveerd met een grote mate van detail en helderheid, waarvan een drietal bovendien met de hand is ingekleurd. Kortom: voldoende reden om deze set eens nader te bekijken.

Let op: longread, maar laat je niet afschrikken en bekijk op zijn minst de mooie prenten verderop.
Lees verder

Collectie Engelse taalkunde

Namens de Stichting Boeken voor Mensen wil ik graag uw aandacht voor een gespecialiseerde collectie wetenschappelijke werken op het gebied van de Engelse taalkunde en Algemene Taalwetenschap. Op een enkele titel na zijn de boeken allemaal in het Engels.

De boeken zijn afkomstig uit het bezit van de in juni 2021 overleden taalkundige prof. Flor Aarts, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen.

De collectie wordt als één kavel verkocht. De boeken zijn gebruikt, en bevatten dus (veelal lichte) gebruikssporen, waaronder ook enkele potlood- of penaantekeningen of onderstrepingen door Aarts, maar deze zijn niet hinderlijk.

Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met mij. De financiële afhandeling verloopt geheel via de stichting. Bij voorkeur op afspraak afhalen in de boekenkelder aan de François de Veijestraat 9 te Maastricht (nabij de Noorderbrug). Indien u de boeken verstuurd wilt hebben, komen er additionele kosten bovenop uw bod, in goed overleg nader te bepalen.

De lijst hieronder is aangevuld met een handvol taalwetenschappelijke boeken uit een andere collectie – deze laatste boeken zijn met een sterretje gemarkeerd.

De collectie Aarts biedt een mooie staalkaart van de Algemene Taalwetenschap en Engelse taalkunde uit de tweede helft van de 20e eeuw. De boeken zijn gegroepeerd op subsdiscipline.

Taalkunde algemeen / inleidingen

 1. Martin Atkinson, David Kilby & Iggy Roca, Foundations of General Linguistics. London [etc.], 1982. Paperback, 388p.
 2. H.A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics. Revised Edition. New York, 1961. Hardcover, 503p.
 3. Sydney Greenbaum, Good English & The Grammarian. London & New York, 1988. Paperback, 152p. (English Language Series; 17)
 4. Ronald W. Langacker, Fundamentals of Linguistic Analysis. New York [etc.], 1972. Hardcover, 372p.
 5. Gerhard Leitner (ed.), The English Reference Grammar: Language and Linguistics, Writers and Readers. Tübingen, 1986. Paperback, 450p. (Linguistische Arbeiten; 172)
 6. *John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge, 1974. Paperback, 519p.
 7. Takanobu Otsuka (ed.), Readings in English Grammatical Theory: From Sweet To Chomsky. Tokyo, 1971. Hardcover, 202p. (Japanese print, English text).
 8. Randolph Quirk, The Linguist and the English Language. London, 1974. Hardcover, 181p. Rug van het omslag is erg verkleurd.
 9. Randolph Quirk, The Use of English. Enlarged Second Edition. London, 1968. Hardcover, 370p.
 10. Margaret Schlauch, Language and the Study of Languages Today. Warszawa / London, 1967.
 11. Ronald Wardhaugh, Investigating Language: Central Problems in Linguistics. Oxford & Cambridge USA, 1993. Paperback, 292p.

Taalfilosofie

 1. S.I. Hayakawa, Language in Thought and Action. Second Edition. London, 1973. Paperback, 350p.
 2. John R. Searle (ed.), The Philosophy of Language. Oxford, 1972, reprint. Paperback, 148p.
 3. John R. Searle, Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge [etc.], 1979. Hardcover, 187p.

Lexicologie / lexicografie

 1. Eric Partridge, The Gentle Art of Lexicography: as pursued and experienced by an addict. London, 1963. Hardcover, 119p.

Psycholinguïstiek, taalverwerving en taalontwikkeling

 1. James E. Alatis (ed.), Linguistics and language pedagogy: The state of the art. Washington DC, 1991. Paperback, 612p. (Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 1991).
 2. *Lois Bloom & Margaret Lahey, Language Development and Language Disorders. New York [etc.], 1978. Paperback, 689p.
 3. Theo van Els et al., Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages. London [etc.], 1984 (translation from the Dutch 1977 edition). Paperback, 386p.
 4. *Ton van der Geest, Some Aspects of Communicative Competence and their Implications for Language Acquisition. Assen / Amsterdan, 1975. Paperback, 263p.
 5. Willem J. Levelt, Speaking: From Intention to Articulation. Cambridge (Mass.) / London, 1993. Paperback, 566p.
 6. *Frank Smith, Understanding reading: A Psycholinguistic Analysis of Reading and Learning To Read. New York [etc.], 1971. Hardcover, 239p.
 7. *Danny D. Steinberg, An Introduction to Psycholinguistics. London / New York, 1993. Paperback, 266p.
 8. *Lydia White, Grammatical Theory and Language Acquisition. Dordrecht / Cinnaminson (USA), 1982.

Sociolinguïstiek & dialectologie

 1. John T. Platt & Heidi K. Platt, The Social Significance of Speech: An introduction to and workbook in sociolinguistics. Amsterdam / Oxford / New York, 1975. Paperback, 194p. (North-Holland Linguistic Series; 23)
 2. J.K. Chambers & Peter Trudgill, Dialectology. Cambridge [etc.], 1980. Paperback, 218p. (Cambridge Textbooks in Linguistics). Rug verkleurd.
 3. W.N. Francis, Dialectology: An Introduction. London / New York, 1983. Paperback, 240p. (Longman Linguistics Library; 29).
 4. Isolde Friebel & Heinrich Händel (eds.), Britain-USA Now: A survey in key words. London, 1974. Paperback, 407p.
 5. Leonard Michaels & Christopher Ricks (eds.), The State of the Language: An exceptional gathering of Britisch & American observations on English as the sensitive register of our ideas, feelings, and manners at the beginning of the 1980s. Berkeley (California) [etc.], 1980. Hardcover, 609p.
 6. Peter Trudgill & J.K. Chambers (eds.), Dialects of English: Studies in Grammatical Variation. London / New York, 1991. Paperback, 306p. (Longman Linguistics Library).
 7. Loreto Todd, Pidgins and Creoles. London / Boston, 1974. Paperback, 106p. Rug verkleurd.

Historische taalkunde

 1. Dennis E. Baron, Grammar and Good Taste: Reforming the American Language. New Haven / London: 1982. Hardcover, 263p.
 2. Robert Burchfield, The English Language. Oxford / New York, 1985. Hardcover, 194p.
 3. Theodora Bynon, Historical Linguistics. Cambridge, 1978, reprint with corrections. Paperback, 301p. Rug verkleurd.
 4. Charles Jones (ed.) , Historical Linguistics: Problems and Perspectives. London / New York, 1993. Paperback, 405p. (Longman Linguistics Library).
 5. Robert D. King, Historical Linguistics and Generative Grammar: A Comprehensive Picture of Historical Linguistics in the Perspective of the Theory of Generative Grammar. Englewood Cliffs (NJ), 1969. Hardcover, 230p.
 6. Winfred P. Lehmann, Historical Linguistics: An Introduction. New York [etc.]. 1966. Hardcover, 297p.
 7. E.H. Sturtevant, Linguistic Change: An Introduction to the Historical Study of Language. Chicago / Toronto, 1960 (1917). Paperback, 185p.

Geschiedenis taalkunde

(Zie bovenstaande foto, bovenaan de stapel)

 1. Hans Aarsleff, The Study of Language in England 1780-1860. Minneapolis / London, 1983. Paperback, 278p.
 2. William Cobbet, A Grammar of the English Language: The 1818 New York first edition with passages added in 1819, 1820 and 1823. Amsterdam, 1983. Paperback, 185p.
 3. William Cobbet, A Grammar of the English Language: In a Series of Letters. With an Introduction by Robert Burchfield.Oxford /  New York, 1984. Paperback, 179p.
 4. Murray Cohen, Sensible Words: Linguistic Practice in England 1640-1795. Baltimore / London, 1977. Hardcover, 188p.
 5. John T. Waterman, Perspectives in Linguistics: An account of the background of modern linguistics. Chicago, 1963. Paperback, 105p.

Geschiedenis van de taal in bepaalde perioden

 1. W.F. Bolton, The Language of 1984: Orwell’s English and ours. Oxford, 1984. Paperback, 252p.
 2. J.A. Burrow & Thorlac Turville-Petre, A Book of Middle English. Oxford / Cambridge USA, 1992. Paperback, 303p.
 3. Stephan Gramley & Kurt-Michael Pätzold, A Survey of Modern English. London / New York, 1992. Paperback, 498p.
 4. Margaret Schlauch, The English Language in Modern Times (since 1400).  Warszawa, 1959. Hardcover, 316p.
 5. Susie I. Tucker, Protean Shape: A Study in Eighteenth-century Vocabulary and Usage. London, 1967. Hardcover, 322p. Extra: brief van de auteur aan Dr. Aarts.

Fonetiek & fonologie

 1. D.B. Fry, The Physics of Speech. Cambridge [etc.], 1982. Paperback, 148p. (Cambridge Textbooks in Linguistics).
 2. Daniel Jones, English Phonetics. Leipzig, 1939. Hardcover, 326p.
 3. Roger Kingdon, The Groundwork of English Intonation. London [etc.], 1959. Hardcover, 272p.
 4. Roger Kingdon, The Groundwork of English Stress. London [etc.], 1959. Hardcover, 224p.
 5. Peter A.D. MacCarthy, English Pronunciation: A Practical Handbook for the Foreign Learner. Cambridge, 1947.

Syntaxis

 1. Bas Aarts, English Syntax and Argumentation. Basingstoke (Hampshire) / London, 1997. Paperback, 297p. (Modern Linguistics Series).
 2. Bas Aarts, English Syntax and Argumentation. Second Edition. Basingstoke (Hampshire) / New York, 2001. Paperback, 312p. (Modern Linguistics Series).
 3. Adrian Akmaijan & Frank Heny, An Introduction to the Principles of Transformational Syntax. Cambridge (USA) / London, 1975. Hardcover, 418p. Los inlegvel: begeleidende nota waaruit blijkt dat dit een review copy was, geadresseerd aan F. Aarts (foutief gespeld: Aauts), 21-6-1976.
 4. Hans Bennis & Teun Hoekstra, Generatieve grammatica. Dordrecht / Providence (USA), 1989. Paperback, 359p.
 5. Robert D. Borsley, Syntactic Theory: A Unified Approach. London [etc.], 1991. Paperback, 238p.
 6. E.K. Brown & J.E. Miller, Syntax: A Linguistic Introduction to Sentence Structure. London [etc.], 1980. Paperback, 394p. (Hutchinson University Library)
 7. E.K. Brown & J.E. Miller, Syntax: Generative Grammar. London [etc.], 1982. Paperback, 240p. (Hutchinson University Library)
 8. Griet Coupé, Syntactic extension: The historical development of Dutch verb clusters. (Proefschrift). Utrecht, 2015. Paperback, 312p.
 9. Ralph B. Long, The Sentence and its Parts: A Grammar of Contemporary English. Chicago / London, 1969 (reprint). Hardcover, 528p.
 10. Elizabeth Closs Traugott, The History of English Syntax: A Transformational Approach to the History of English Sentence Structure. New York [etc.], 1972. Hardcover, 216p.
 11. Herman Wekker & Liliane Haegeman, A Modern Course in English Syntax. London [etc.], 1985. Paperback, 202p. Rug wat verkleurd.
 12. David J. Young, The Structure of English Clauses. London [etc.], 1980. Paperback, 373p. (Hutchinson University Library)

Pragmatiek

(Zie op de bovenstaande foto, bovenaan.)

 1. Diane Blakemore, Understanding utterances: An introduction to pragmatics. Oxford UK / Cambridge USA, 1992. Paperback, 191p.
 2. Stephen C. Levinson, Pragmatics. Cambridge [etc.], 1984 (reprint). Paperback, 420p. (Cambridge Textbooks in Linguistics).

Semantiek

 1. Jan M.G. Aarts & Joseph P. Calbert, Metaphor and Non-Metaphor: The Semantics of Adjective-Noun Combinations. Tübingen, 1979. (Linguistische Arbeiten).
 2. Minoji Akimoto, Idiomaticity. Tokyo, 1983. Hardcover, 358p.
 3. George L. Dillon, Introduction to Contemporary Linguistic Semantics. Englewood Cliffs (NJ), 1977. Paperback, 150p.
 4. Th. R. Hofmann, Realms of Meaning: An Introduction to Semantics. London / NewYork, 1993.
 5. James R. Hurford & Brendan Heasley, Semantics: a coursebook. Cambridge [etc.], 1989 (reprint). Paperback, 292p.
 6. Ruth M. Kempson, Presupposition and delimitation of semantics. Cambridge [etc.], 1975. Paperback, 235p.
 7. Geoffrey N. Leech, Towards a Semantic Description of English. London / Harlow, 1969. Hardcover, 277p.
 8. F.R. Palmer, Mood and Modality. Cambridge [etc.], 1986. Paperback, 243p. (Cambridge Textbooks in Linguistics).
 9. F.R. Palmer, Semantics. Second Edition. Cambridge [etc.], 1981. Paperback, 221p.
 10. John I. Saeed, Semantics. Oxford / Malden (Mass.), 1998 (reprint). Paperback, 360p.
 11. Wim Tigges (ed.), Explorations in the Field of Nonsense. Amsterdam, 1987. Hardcover, 255p. (DQR Studies in Literature; 3).
 12. Stephen Ullmann, Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford, 1962. Hardcover, 278p.
 13. Stephen Ullmann, The Principle of Semantics. Oxford / Glasgow, 1967. Hardcover, 352p.
 14. R.A. Waldron, Sense and sense development. London, 1967. Hardcover, 224p. (The Language Library).
 15. C.L. Hamblin, Imperatives. Oxford / New York, 1987. Harcover, 262p.
 16. Eirly Davies, The English Imperative. London [etc.], 1986. Hardcover, 275p. (Croom Helm Linguistics Series).

Overige

 1. V.H. Collins, One Word and Another: A Book of Synonyms with Explanations and Examples. London, 1964 (reprint). Hardcover, 164p.
 2. Andreas Fischer et al., Text types and corporea: Studies in Honour of Udo Fries. Tübingen, 2002. Hardcover, 225p.
 3. H.W. Fowler, A Dictionary of Modern English Usage. Second edition, revised by Ernest Gowers. Oxford, 1980 (reprint). Hardcover, 725p.
 4. Ernest Gowers (revised by Sidney Greenbaum & Janet Whitcut), The Complete Plain Words. London, 1986. Hardcover, 288p.
 5. Randolph Quirk & Sidney Greenbaum, A University Grammar of English – Workbook (by R.A. Close), adapted for Dutch-speaking students. Groningen, 1976. Paperback, 190p. (University of Nijmegen Department of English).
 6. John Sinclair, Corpus, Concordance, Collocation. Oxford [etc.]. 1991. Paperback, 179p.
 7. Lynne Truss, Eats Shoots & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation. London, 2003. Hardcover, 209p.
 8. Joseph Wright, Grammar of the Gothic Language. Oxford, 1949 (reprint of the edition of 1910). Hardcover, 358p.

Doorsnede: Tachtigers

Een van de belangrijkste vernieuwingsbewegingen uit de Nederlandse literatuur is de Beweging van Tachtig. Willem Kloos, Jacques Perk, Herman Gorter, Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel: allemaal namen die ons na meer dan 100 jaar nog bekend in de oren klinken. Behalve werken van deze dichters en schrijvers, met wie ik al ruim 30 jaar een speciale band heb, verzamelde ik door de tijd heen ook boeken over hen.

Deze doorsnede bevat alle studies en documentatie (autobiografieën etc.) aanwezig in de Bibliotheca Habetsiana die te maken hebben met de Tachtigers en/of het tijdschrift De Nieuwe Gids en het leven en werk van de hoofdpersonen uit de beweging.

Lees verder

Reeks: Pseudo-Baskerville

Ik zit met een probleem, een luxeprobleem weliswaar (zoals alle bibliofiele problemen), maar toch. Bij uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep verschenen in de loop der jaren poëzie-delen in een uniforme editie, die echter niet met een reeksnaam zijn aangeduid – en dat bij een zo prominent reeksenuitgever!

Het zijn prachtig uitgegeven dichtbundels, tweetalig en qua vormgeving doen ze een beetje denken aan de Baskerville Serie: zwartlinnen banden met gouden belettering, crèmekleurige omslagen, zelfde formaat. Er zijn ook interessante verschillen:

Lees verder

De fraaie uitgaven van de Wereldbibliotheek

Een van de interessante Nederlandse uitgeverijen, met inmiddels een geschiedenis van ruim een eeuw is de Wereldbibliotheek. In deze bijdrage tonen we enkele van hun mooie uitgaven van vóór 1945 (en nog eentje uit 1954). Zowel de reguliere fondstitels als de premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek tonen een grote aandacht voor boekverzorging, typografie en illustraties, waarbij we o.a. de naam Nic. J.B. (Nico) Bulder een aantal keren zien terugkeren.

Spring direct naar:
Winterink - Hoe onze boeken gemaakt worden
Honoré de Balzac - Het gevloekte kind
Gustave Flaubert - Salammbô
Anatole France - De goden dorsten
Novalis - De genius van de zang
Karel van de Woestijne - Romeo
Karel van de Woestijne - Esopet
Wilhelm Hauff - De bedelares van de Pont des Arts
Desiderius Erasmus - Lof der zotheid

Winterink – Hoe onze boeken gemaakt worden

Lees verder

Misverstanden over boekenbezit

Over het bezitten en kopen van boeken bestaan veel misverstanden. Zo hoor je iemand wel eens verzuchten: “Ik mag geen boeken meer kopen.” Ik denk dan meteen: van wie dan niet? Van zichzelf natuurlijk (of een nare partner die het niet begrijpt), alsof schaamtegevoel de drijfveer is. Natuurlijk: boeken kun je ook lenen bij een uitleenbibliotheek, of lezen als e-book. Dat neemt minder ruimte in, maar boeken worden daarmee ook minder tastbaar, in de letterlijke zin. Ze trekken minder je aandacht. Tijd om enkele misverstanden uit de weg te ruimen.

Alleen gelezen exemplaren in de kast

Misverstand 1: In de kast mogen alleen gelezen exemplaren staan.

Waarom eigenlijk? Dat is toch saai? Je legt toch ook niet je wijnkelder vol met lege flessen? Een wand vol boeken is toch geen pocherige demonstratie van wat je allemaal gelezen hebt? Voor mij is die grote collectie vooral een werk- en leesbibliotheek: alles wat ik denk nodig te hebben fijn bij de hand en bereikbaar op het moment dat ik het wil lezen of dat ik iets erin wil opzoeken.

Daarnaast zijn sommige boeken hopeloos verouderd of anderszins onleesbaar, maar zijn ze wel met veel liefde tot een kunstwerk gemaakt. Of herinneren ze aan je kinderjaren, of zijn ze eigendom geweest van een dierbare of een beroemde persoon. Er zijn vele redenen om aan een boek gehecht te zijn.

Lees verder

Een bijzonder bibliotheekboek

Dat zul je net zien: zet je een mooie blogaflevering over “boeken over boeken” (in de breedste zin van dat genre) in de steigers, vergeet je een van de meest bijzondere boeken uit de collectie: een schitterend handboek uit 1902 over de opzet en inrichting van bibliotheken. Het boek stond dan ook ergens op de onderste plank, een beetje buiten beeld en niet ingedeeld bij het juiste genre. Om die reden volgt hier een speciale aflevering, waarin dit speciale boek even voor het voetlicht mag treden. Vanzelfsprekend hebben we het inmiddels opgenomen in de lijst van voornoemde aflevering.

Graesel, Arnim, Handbuch der Bibliothekslehre. Verlagsbuchhandlung von J.J. Weber, Leipzig, 1902. 2e druk – gebonden, 583p.

“Zweite voellig umgearbeitete Auflage der «Grundzuege der Bibliothekslehre, Neubearbeitung von Dr. Jul. Petzholdts Katechismus der Bibliothekslehre». Mit 125 Abbildungen und 22 Schrifttafeln.”

Aan de uitgebreide omschrijving op het titelblad, hierboven geciteerd, is te zien dat deze uitgave al een behoorlijke voorgeschiedenis had: een tweede volledig omgewerkte oplage van een ander boek dat weer een bewerking was van nog een ander boek. Het voorliggende boek is, zoals we in datzelfde citaat lezen, rijkelijk geïllustreerd met mooie foto’s van bestaande (instituuts)bibliotheken en prachtige tekeningen en schetsen m.b.t. de bibliotheekinrichting, van plattegronden tot kasten en planken.

Lees verder

Boeken over boeken

In het leven van elke bibliofiel kom je er uiteindelijk niet omheen om ook “boeken over boeken” te kopen. Daarmee bedoelen we niet studies over een literair of filosofisch werk, maar publicaties die het object boek (als artefact) als onderwerp hebben: de fysieke eigenschappen van het boek, het maken van boeken (zetten, drukken, binden), het boekwezen (drukkers, uitgevers en boekhandels), typografie, boekbanden, het verzamelen van boeken (bibliofilie en bibliomanie), inventarissen en catalogi. Er zijn zó veel boeken op deze terreinen dat het nagenoeg onafzienbaar is. Zo zijn er alleen al over bibliofilie en bibliomanie talloze boeken – onze grote boekenvriend Perkamentus wijdde er onlangs een blogaflevering aan.

Zelf heb ik altijd wat dubbelzinnig tegenover het dit genre van “boeken over boeken” gestaan. De interesse is secundair – ik ben van boeken gaan houden door de verhalen die ze bieden: waargebeurde (geschiedenis), verzonnen (literatuur), bedachte (filosofie) of wetenschappelijke (taalwetenschappen). Het gros van mijn collectie omvat dan ook deze vier gebieden. Het boek is daar “slechts” drager van. Wel heb ik vanaf het begin de voorkeur gegeven aan het goed verzorgde boek.

In de loop van de tijd ben ik echter meer en meer gaan letten op de fysieke bijzonderheden van boeken: vormgeving, typografie, ouderdom, zeldzaamheid, ja zelfs het fenomeen verzamelen. Dat laatste vind ik een beetje pervers, maar blijkbaar schuilt er een zekere aantrekkelijkheid in het lezen over jezelf, over die vreemde drang om overal waar je maar komt je ogen open te houden voor boeken en de kans er nog weer één of meer toe te voegen aan je collectie.

Zo is er in de loop der jaren toch een plankje “boeken over boeken” ontstaan, een beetje tegen wil en dank. De reserve die ik heb ten opzichte van het genre maakt dat ik zelden tot nooit gericht zulke boeken koop. Ik loop er tegenaan, veelal tegen een al te aantrekkelijke prijs, en dan gaan ze toch mee naar huis. Dit “aankoopbeleid” heeft als gevolg dat er in de collectie en dus in onderstaand overzicht een zekere willekeur zit, maar gek genoeg lichten bijna alle interessante kanten van het boek als boek even op.

Lees verder