Een van de belangrijkste vernieuwingsbewegingen uit de Nederlandse literatuur is de Beweging van Tachtig. Willem Kloos, Jacques Perk, Herman Gorter, Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel: allemaal namen die ons na meer dan 100 jaar nog bekend in de oren klinken. Behalve werken van deze dichters en schrijvers, met wie ik al ruim 30 jaar een speciale band heb, verzamelde ik door de tijd heen ook boeken over hen.

Deze doorsnede bevat alle studies en documentatie (autobiografieën etc.) aanwezig in de Bibliotheca Habetsiana die te maken hebben met de Tachtigers en/of het tijdschrift De Nieuwe Gids en het leven en werk van de hoofdpersonen uit de beweging.

Overzichtsstudies

Luger, Bernt; Prick, Harry G.M.; Nieuwenhuijzen, Kees (red.), De Beweging van Tachtig. De Bezige Bij / Letterkundig museum, Amsterdam / Den Haag, 1983. 2e druk – paperback, 120p. – [Schrijversprentenboek; 22].

Stuiveling, Garmt, De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1981. 3e druk – paperback, 180p.

Jong, Martien J.G. de, Honderd jaar later. Over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig. De Prom, Baarn, 1985. 1e druk – paperback, 208p.

Winkels, Peter J.A.; e.a., Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895. Nijgh & Van Ditmar, ‘s-Gravenhage, 1985. 1e druk – paperback, 205p.

Endt, Enno, Het festijn van Tachtig. De vervulling van heel groote dingen scheen nabij. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1990. 1e druk – paperback, 191p.

Halsema, J.D.F. van, Vrienden & Visioenen. Een biografie van Tachtig. Historische Uitgeverij, z.p., 2010. 1e druk – paperback, 495p.

Slijper, Bart, Hemelbestormers. De revolutie van de Tachtigers. Prometheus, Amsterdam, 2017. 1e druk – paperback, 317p.

Jacques Perk

Stuiveling, Garmt, Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie. Em. Querido, Amsterdam, 1974. 3e druk – paperback, 200p.

Slijper, Bart, Onder de blauwe oneindigheid. De vriendschap tussen Willem Kloos en Jacques Perk. Bert Bakker, Amsterdam, 2010. 1e druk – paperback, 152p.

Willem Kloos

Kloos, Willem, Zelfportret. Samengesteld en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick. De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 1986. 1e druk – paperback, 348p. – [Privé-Domein; 118].

Kloos, Willem & Verwey, Albert, Van de liefde die vriendschap heet. Brieven 1881-1925. Vantilt, Nijmegen, 2008. 1e druk – paperback, 255p. – Bezorgd en ingeleid door Rob van de Schoor en Ilona Brinkman.

Slijper, Bart, In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem Kloos. Bert Bakker, Amsterdam, 2012. 1e druk – gebonden, 325p.

Janzen, Peter & Oerlemans, Frans, O God, waarom schijnt de zon nog!. Willem Kloos (1859-1938). Vantilt, Nijmegen, 2017. 1e druk – gebonden, 405p.

Herman Gorter

Endt, Enno (samenst.), Herman Gorter documentatie. Over de jaren 1864 tot en met 1897. Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1964. 1e druk – gebonden, 448p.

Stuiveling, Garmt (red.), Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek. Em. Querido, Amsterdam, 1978. 1e druk – gebonden, 396p.

Böhl, Herman de Liagre, Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd. Herman Gorter 1864-1927. Balans, 1996. 1e druk – gebonden, 559p.

Lodewijk van Deyssel

Deyssel, Lodewijk van, Het IK. Heroiesch-individualistische dagboekbladen. De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 1978. 1e druk – paperback, 258p. – [Privé-Domein; 51].

Prick, Harry G.M., In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1998. 2e druk – paperback, 1080p.

Prick, Harry G.M., Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2003. 1e druk – gebonden, 1430p.

Frederik van Eeden

Verwey, Albert, Frederik van Eeden. C.A. Mees, Santpoort, 1939. 1e druk – gebonden, 332p.

Fontijn, Jan, Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901. Em. Querido, Amsterdam, 1999. 2e druk – paperback, 598p.

Fontijn, Jan, Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901. Em. Querido, Amsterdam, 1996. 1e druk – gebonden, 667p.


Geplaatst in Niet gecategoriseerd