Deze pagina biedt een overzicht van een deel van de Bibliotheca Habetsiana. Gebruik de snelkoppelingen hieronder of onderaan de lijst om naar de andere categorieën te navigeren.


Datum lijst: 26 april 2023 – aantal titels: 136 (totaal 258 banden).
Uitgesloten reeksen: Russische Bibliotheek, Monumenta Literaria Neerlandica


Bomans, Godfried, Werken IV. Bijdragen aan de Volkskrant. De Boekerij, Amsterdam, 1999. 2e druk – Gebonden, 868p. – Bezorgd door Annemarie Feilzer & Peter van Zonneveld.

Bomans, Godfried, Werken VII. Diversen. De Boekerij, Amsterdam, 1999. 2e druk – Gebonden, 774p. – Bezorgd door Annemarie Feilzer & Peter van Zonneveld.

Bordewijk, F., Verzameld Werk 1. Blokken – Knorrende beesten – Bint – Rood paleis – Karakter. Nijgh & Van Ditmar, ‘s-Gravenhage, 1982. 1e druk – Gebonden, 645p. – Onder redactie van Pierre H. Dubois en Harry Scholten.

Bordewijk, F., Verzameld Werk 2. Apollyon. Nijgh & Van Ditmar, ‘s-Gravenhage, 1982. 1e druk – Gebonden, 526p. – Onder redactie van Pierre H. Dubois en Harry Scholten.

Bordewijk, F., Verzameld Werk 3. Eiken van Dodona – Noorderlicht. Nijgh & Van Ditmar, ‘s-Gravenhage, 1983. 1e druk – Gebonden, 720p. – Onder redactie van Pierre H. Dubois en Harry Scholten.

Bordewijk, F., Verzameld Werk 4. De doopvont. Nijgh & Van Ditmar, ‘s-Gravenhage, 1983. 1e druk – Gebonden, 541p. – Onder redactie van Pierre H. Dubois en Harry Scholten.

Bordewijk, F., Verzameld Werk 5. Bloesemtak – Tijding van ver – De Golbertons. Nijgh & Van Ditmar, ‘s-Gravenhage, 1984. 1e druk – Gebonden, 694p. – Onder redactie van Pierre H. Dubois en Harry Scholten.

Bordewijk, F., Verzameld Werk 7. De korenharp – Bij gaslicht – Zwanenpolder – Het Eiberschild. Nijgh & Van Ditmar, ‘s-Gravenhage, 1985. 1e druk – Gebonden, 752p. – Onder redactie van Pierre H. Dubois en Harry Scholten.

Bordewijk, F., Verzameld Werk 8. Vertellingen van generzijds – De korenharp, nieuwe reeks – Studiën in volksstructuur – Mevrouw en meneer Richebois – Onderweg naar de Beacons. Nijgh & Van Ditmar, ‘s-Gravenhage, 1985. 1e druk – Gebonden, 738p. – Onder redactie van Pierre H. Dubois en Harry Scholten.

Borges, Jorge Luis, Werken in vier delen – 1: De Aleph en andere verhalen. Wereldschandkroniek – Fantastische verhalen – De Aleph. Vertaald uit het Spaans door Barber van de Pol, De Bezige Bij, Amsterdam, 1998. 1e druk – Gebonden, 434p. – [Werken in vier delen; 1]. – Halflinnen, gekartonneerd met stofomslag.

Borges, Jorge Luis, Werken in vier delen – 2: Het verslag van Brodie en andere verhalen. Het boek van de denkbeeldige wezens – Het verslag van Brodie – Het boek van zand – De roos van Paracelsus en Blauwe tijgers – De maker. Vertaald uit het Spaans door Mariolein Sabarte Belacortu, Barber van de Pol, De Bezige Bij, Amsterdam, 1998. 1e druk – Gebonden, 550p. – [Werken in vier delen; 2]. – Halflinnen, gekartonneerd met stofomslag.

Borges, Jorge Luis, Werken in vier delen – 3: De geschiedenis van de eeuwigheid en andere essays. De geschiedenis van de eeuwigheid – De cultus van het boek – Zeven avonden. Vertaald uit het Spaans door Barber van de Pol, De Bezige Bij, Amsterdam, 1999. 1e druk – Gebonden, 548p. – [Werken in vier delen; 3]. – Halflinnen, gekartonneerd, stofomslag, in nieuwstaat. Met nawoord van Barber van de Pol.

Borges, Jorge Luis, Werken in vier delen – 4: Het geheimschrift en andere gedichten. Vertaald uit het Spaans door Robert Lemm, De Bezige Bij, Amsterdam, 1999. 1e druk – Gebonden, 364p. – [Werken in vier delen; 4]. – Halflinnen, gekartonneerd met stofomslag.

Braak, Menno ter, Verzameld Werk 1. onder red. van M. van Crevel, H.A. Gomperts en G.H. ‘s-Gravesande. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1980. 2e druk – Gebonden, 632p. – [Verzameld werk].

Braak, Menno ter, Verzameld Werk 2. onder red. van M. van Crevel, H.A. Gomperts en G.H. ‘s-Gravesande. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1980. 2e druk – Gebonden, 646p. – [Verzameld werk].

Braak, Menno ter, Verzameld Werk 3. onder red. van M. van Crevel, H.A. Gomperts en G.H. ‘s-Gravesande. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1980. 2e druk – Gebonden, 668p. – [Verzameld werk].

Braak, Menno ter, Verzameld Werk 4. onder red. van M. van Crevel, H.A. Gomperts en G.H. ‘s-Gravesande. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1980. 2e druk – Gebonden, 913p. – [Verzameld werk].

Braak, Menno ter, Verzameld Werk 5. onder red. van M. van Crevel, H.A. Gomperts en G.H. ‘s-Gravesande. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1980. 2e druk – Gebonden, 659p. – [Verzameld werk].

Braak, Menno ter, Verzameld Werk 6. onder red. van M. van Crevel, H.A. Gomperts en G.H. ‘s-Gravesande. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1980. 2e druk – Gebonden, 680p. – [Verzameld werk].

Braak, Menno ter, Verzameld Werk 7. onder red. van M. van Crevel, H.A. Gomperts en G.H. ‘s-Gravesande. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1980. 2e druk – Gebonden, 663p. – [Verzameld werk].

Budé, Frans, Het perfecte licht. Scorpio, Eckelrade, 1995. 1e druk – Gebonden, 207p. – Gesigneerd door de auteur: ‘Renske – mysterie van verlangen en schoonheid, vóór en ná het millennium | Frans Budé’.

Busken Huet, Cd., Verzamelde Werken. Fantasien en kritieken – Historische en romantische werken – Reisherinneringen. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1912. 1e druk – Gebonden, 8000p. – Uniforme uitgave in 40 delen, in originele uitgeversband, compleet.

Cats, Jacob, Alle de wercken van Jacob Cats [2 vols.]. Bezorgd door Dr. J. van Vloten, Hoogleraar te Deventer. De Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1862. 1e druk – Gebonden, 946+22p. – Twee kloeke folio-delen. Met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser. Met lijst van intekenaren. ‘The portrait-frontispicee is engraved by J.W. Kaiser after M. Miereveld; the plates are after A. van de Venne.’.

Cats, Jacob, De wercken van Jacob Cats. Bezorgd door Dr. J. van Vloten, Hoogleeraar te Deventer. Foresta, Groningen, z.j.. 1e druk – Gebonden, 224p. – Herdruk van de uitgave uit 1862 (selectie, met ruim 200 platen).

Couperus, Louis, Verzameld Werk I. Jeugdwerk – Eline Vere – Novellen. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 822p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk II. Noodlot; Extase; Majesteit; Wereldvrede; Hoge troeven; Reis-impressies. Samenwerkende Uitgevers, Amsterdam / Antwerpen, 1953. 1e druk – Gebonden, 817p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk II. Noodlot; Extase; Majesteit; Wereldvrede; Hoge troeven; Reis-impressies. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 817p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk III. Metamorfose; Psyche; Fidessa; Langs lijnen van geleidelijkheid. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 691p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk III. Metamorfose; Psyche; Fidessa; Langs lijnen van geleidelijkheid. Samenwerkende Uitgevers, Amsterdam / Antwerpen, 1953. 1e druk – Gebonden, 688p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk IV. De stille kracht; Babel; Novellen; De zonen der zon; Jahve; Dionysos. Samenwerkende Uitgevers, Amsterdam / Antwerpen, 1953. 1e druk – Gebonden, 758p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk IX. Lucrezia; De ongelukkige; Legenden en portretten. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 722p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk V. De boeken der kleine zielen. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 989p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk VI. Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan; De berg van licht. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 708p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk VII. Aan de weg der vreugde; Antiek toerisme; Verhalen en arabesken. Samenwerkende Uitgevers, Amsterdam / Antwerpen, 1954. 1e druk – Gebonden, 728p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk VII. Aan de weg der vreugde; Antiek toerisme; Verhalen en arabesken. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 732p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk VIII. Herakles; Verhalen en dagboekbladen; Uit blanke steden onder blauwe lucht. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 796p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk X. De komedianten; De verliefde ezel; Het zwevende schaakbord; De ode. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 735p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk XI. Xerxes; Iskander. Samenwerkende Uitgevers, Amsterdam / Antwerpen, 1954. 1e druk – Gebonden, 704p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk XI. Xerxes; Iskander. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 704p.

Couperus, Louis, Verzameld Werk XII. Verhalen; Oostwaarts; Nippon; Het snoer der ontferming. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1975. 2e druk – Gebonden, 958p.

Crone, C.C.S., De schuiftrompet. Verzameld proza. De Prom, Baarn, 2001. 6e druk – Gebonden, 206p.

Daum, P.a., Verzamelde romans (3 delen). I: Uit de suiker in de tabak – Hoe hij Raad van Indië werd; II: In en uit ’s lands dienst; III: Goena-goena – Nummer Elf – Ups en Downs in het Indische leven – Aboe Bakar – Ontzusterd. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1997-1998. 1e druk – Gebonden, 659+756+1027p.

Debrot, Cola, Verzameld werk 1. Over Antilliaanse cultuur. Meulenhoff, Amsterdam, 1985. 1e druk – Gebonden, 245p.

Debrot, Cola, Verzameld werk 2. Gedichten. Meulenhoff, Amsterdam, 1985. 1e druk – Gebonden, 163p.

Debrot, Cola, Verzameld werk 4. Bewolkt bestaan. Meulenhoff, Amsterdam, 1986. 1e druk – Gebonden, 376p.

Debrot, Cola, Verzameld werk 5. Over literatuur. Meulenhoff, Amsterdam, 1987. 1e druk – Gebonden, 397p.

Debrot, Cola, Verzameld werk 6. Dagboekbladen uit Genève – Over dans en beeldende kunst. Meulenhoff, Amsterdam, 1988. 1e druk – Gebonden, 250p.

Debrot, Cola, Verzameld werk 7. Toneel. Meulenhoff, Amsterdam, 1989. 1e druk – Gebonden, 312p.

Deyssel, Lodewijk van, Verzamelde Werken [IV]: Kritieken. Scheltema & Holkema, Amsterdam, 3e druk – Gebonden, 343p.

Deyssel, Lodewijk van, Verzamelde Werken 1: Een liefde. Scheltema & Holkema, Amsterdam, z.j.. 3e druk – Gebonden, 366p.

Deyssel, Lodewijk van, Verzamelde Werken II: De kleine republiek. Scheltema & Holkema, Amsterdam, z.j.. 2e druk – Gebonden, 415p.

Deyssel, Lodewijk van, Verzamelde Werken III: Proza Gedichten. Uit het leven van Frank Rozelaar – Kind-leven – Als het dag wordt – Het Ik. Scheltema & Holkema, Amsterdam, z.j.. 2e druk – Gebonden, 376p.

Deyssel, Lodewijk van, Verzamelde Werken IV: Kritieken. Scheltema & Holkema, Amsterdam, z.j.. 3e druk – Gebonden, 343p.

Deyssel, Lodewijk van, Verzamelde Werken V: Beschouwingen en kritieken. Scheltema & Holkema, Amsterdam, z.j.. 3e druk – Gebonden, 344p.

Duinkerken, Anton van, Verzamelde geschriften [3 delen, compleet]. I: Vertelling en vertoog – II: Debat en polemiek – III: Historie en kritiek. Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1962. 1e druk – Gebonden, 851+826+962p.

Eichendorff, Joseph von, Eichendorffs Werke in sechs Teilen [1, 2]. Mit Einleitungen und Anmerkungen hrsg. Von Karl Hanns Wegener. Hesse & Beder Verlag, Leipzig, 1921. Gebonden, 560+240p. – [Deutsche Klassiker Bibliothek].

Elsschot, Willem, [Verzameld Werk 1]: Villa des Roses. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001. 1e druk – Gebonden, 231p.

Elsschot, Willem, [Verzameld Werk 2]: Een ontgoocheling. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001. 1e druk – Gebonden, 118p.

Elsschot, Willem, [Verzameld Werk 3]: De Verlossing. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2002. 1e druk – Gebonden, 193p.

Elsschot, Willem, [Verzameld Werk 4]: Lijmen-Het been. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2002. 1e druk – Gebonden, 331p.

Elsschot, Willem, [Verzameld Werk 5]: Kaas. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2003. 1e druk – Gebonden, 183p.

Elsschot, Willem, [Verzameld Werk 6]: Tsjip – De Leeuwentemmer. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2003. 1e druk – Gebonden, 298p.

Elsschot, Willem, [Verzameld Werk 7]: Pensioen. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2003. 1e druk – Gebonden, 145p.

Elsschot, Willem, [Verzameld Werk 8]: Het Tankschip. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2003. 1e druk – Gebonden, 100p.

Elsschot, Willem, Verzameld werk. Em. Querido, Amsterdam, 1986. 5e druk – Gebonden, 769p. – Grijze linnen band.

Elsschot, Willem, Verzameld werk. Em. Querido, Amsterdam, 1976. Gebonden, 800p. – Rode linnen band, geïllustreerde omslag.

Erasmus, Desiderius, Verzameld werk [7 delen]. Onder redactie van Hans Trapman, Harm-Jan van Dam, Chris Heesakkers & Jeanine de Landtsheer. Vertaald uit het Latijn Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001-2017. 1e druk – Gebonden, zie delenp. – Mooie editie, band en stofomslag van Harry N. Sierman.

Eyck, P.N. van, Verzameld werk 2. Gedichten II. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1958. 1e druk – Gebonden, 537p.

Eyck, P.N. van, Verzameld werk 3. Proza 1907 – 1915. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1959. 1e druk – Gebonden, 716p.

Eyck, P.N. van, Verzameld werk 4. Proza 1917-1927. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1961. 1e druk – Gebonden, 654p.

Eyck, P.N. van, Verzameld werk 5. Proza : Over A. Roland Holst ; Het tijdschrift Leiding. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1962. 1e druk – Gebonden, 676p.

Eyck, P.N. van, Verzameld werk 6. Proza : Oranje in zelfverdediging ; Feuilletons 1932-1936 ; Uit de hoogleraarstijd I. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1962. 1e druk – Gebonden, 644p.

Eyck, P.N. van, Verzameld werk 7. Proza : Uit de hoogleraarstijd II ; Keuze uit de journalistiek. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1964. 1e druk – Gebonden, 772p.

Eyck, W.B.J. [Willem Barend Johannes], Analecta rediviva. 1850-1897. Amsterdam Uitgevers / Maatsch. Elsevier, Amsterdam, 1897. 1e druk – Gebonden, 222p. – ‘Niet in den handel’, fraaie art nouveau band.

Feith, Rhynvis, Dicht- en prozaïsche werken 2. Brieven I-II. J. Immerzeel, Rotterdam, 1824. 1e druk – Gebonden, 248p. – Halflinnen met gemarmerde platten. Los deel. De reeks bestaat uit minstens 10 delen plus twee delen supplement.

Feith, Rhynvis, Dicht- en prozaïsche werken 3. Brieven III-IV. J. Immerzeel, Rotterdam, 1824. 1e druk – Gebonden, 268p. – Halflinnen met gemarmerde platten. Los deel. De reeks bestaat uit minstens 10 delen plus twee delen supplement.

Feith, Rhynvis, Dicht- en prozaïsche werken 4. Brieven V-VI. J. Immerzeel, Rotterdam, 1824. 1e druk – Gebonden, 296p. – Halflinnen met gemarmerde platten. Los deel. De reeks bestaat uit minstens 10 delen plus twee delen supplement.

Feith, Rhynvis [en J. Kantelaar], Supplement tot de dicht- en prozaïsche werken 1. Bijdragen ter bevordering der schoone kunsten en wetenschappen, eerste deel. J. Immerzeel, Rotterdam, 1825. 1e druk – Gebonden, XVI+250p. – Halflinnen met gemarmerde platten. Los deel. De reeks bestaat uit minstens 10 delen plus twee delen supplement.

Feith, Rhynvis [en J. Kantelaar], Supplement tot de dicht- en prozaïsche werken 2. Bijdragen ter bevordering der schoone kunsten en wetenschappen, tweede deel. J. Immerzeel, Rotterdam, 1825. 1e druk – Gebonden, 264p. – Halflinnen met gemarmerde platten. Los deel. De reeks bestaat uit minstens 10 delen plus twee delen supplement.

Frank, Anne, Verzameld werk. Uitgegeven onder auspiciën van het Anne Frank Fonds Basel. Prometheus, Amsterdam, 2013. 1e druk – Gebonden, 709p.

Geel, Chr. J. van, Dank aan de koekoek (teksten). G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1980. 1e druk – Gebonden, 160p.

Geel, Chr. J. van, Verzamelde gedichten. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1993. 1e druk – Gebonden, 1080p.

Gezelle, Guido, Poëzie en proza. Bezorgd door P. Couttenier en A. de Vos. Bert Bakker, Amsterdam, 2002. 1e druk – Gebonden, 536p. – [Delta].

Gilliams, Maurice, Vita brevis. Verzameld Werk. Meulenhoff, Amsterdam, 1984. 1e druk – Gebonden, 1148p.

Goethe, Johann Wolfgang, Gedichte. Werkausgabe in zehn Baenden: Band 10. Könemann, Köln, 1998. 1e druk – Gebonden, 452p. – [Werke in zehn Bänden; 10].

Grevelingen, H. van, Verzameld werk. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1998. 1e druk – Gebonden, 560p.

Groeningen, Aug. P. van, Volledig werk. Martha de Bruin – Een nest mensen – Verspreide stukken – Correspondentie. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1978. 1e druk – Gebonden, 464p.

Haan, Jacob Israël de, Verzamelde gedichten [2 delen in 2 banden]. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1952. 1e druk – Gebonden, 412+495p. – Bezorgd door K. Lekkerkerker.

Haasse, Hella S., Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen. Em. Querido, Amsterdam / Antwerpen, 2007. 6e druk – Gebonden, 172p. – [Verzameld werk Hella S. Haasse].

Haasse, Hella S., Heren van de thee. Em. Querido, Amsterdam / Antwerpen, 2008. 56e druk – Gebonden, 322p. – [Verzameld werk Hella S. Haasse]. – Licht herziene druk.

Haasse, Hella S., Het dieptelood van de herinnering. [Uit:] Zelfportret als legkaart -Persoonsbewijs – Krassen op een rots – Een handvol achtergrond. Em. Querido, Amsterdam / Antwerpen, 2010. 3e druk – Gebonden, 395p. – [Verzameld werk Hella S. Haasse].

Haasse, Hella S., Het tuinhuis. [Verhalen]. Em. Querido, Amsterdam, 2006. 1e druk – Gebonden, 153p. – [Verzameld werk Hella S. Haasse].

Haasse, Hella S., Oeroeg. Em. Querido, Amsterdam, 2006. 46e druk – Gebonden, 84p. – [Verzameld werk Hella S. Haasse].

Haasse, Hella S., Uitzicht. Essays, portretten en beschouwingen, gekozen en van een nawoord voorzien door Margot Dijkgraaf en Patricia de Groot. Em. Querido, Amsterdam / Antwerpen, 2008. 1e druk – Gebonden, 347p. – [Verzameld werk Hella S. Haasse].

Harmsen van Beek, F., In goed en kwaad. Verzameld werk. De Bezige Bij, Amsterdam, 2012. 1e druk – Gebonden, 510p.

Hattum, Jac. van, Verzameld werk. Verhalen. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1994. 1e druk – Gebonden, 572p. – Samengesteld door G. Kleis, J.B.W. Polak en G. Wynia, bezorgd door G. Wynia. Bandontwerp Gerrit Noordzij.

Hermans, Willem Frederik, Volledige werken 12. Beschouwend werk: Boze Brieven van Bijkaart – Houten leeuwen en leeuwen van goud. De Bezige Bij, Amsterdam, 2006. 2e druk – Gebonden, 1038p.

Hotz, F.B., Het werk [2 delen in cassette]. 1: Dood weermiddel – Ernstvuurwerk – Proefspel / 2: Duistere jaren – Eb en vloed – De voetnoot – De vertekening – De vertegenwoordigers. De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 1997. 1e druk – Gebonden, 790+569p.

Jefferson, Thomas, Writings. Literary Classics of the United States, New York, 1984. 12e druk – Gebonden, 1600p. – [The Library of America].

Kafka, Franz, Verzameld werk. Vertaald uit het Duits door Ruth Wolf, Guus Sötemann, Nini Brunt, Hans Hom, Em. Querido, Amsterdam, 1989. 12e druk – Gebonden, 1071p.

Kemp, Pierre, Verzameld Werk [3 delen]. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1976. 1e druk – Gebonden, 1424p.

Leopold, J.H., Verzameld werk 1. Verzen; Fragmenten [bezorgd door P.N. van Eyck]. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1985. 4e druk – Gebonden, 584p.

Leopold, J.H., Verzameld werk 2. Verzen; Drama; Proza [bezorgd door P.N. van Eyck]. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1979. 2e druk – Gebonden, 697p.

Lodeizen, Hans, Verzamelde gedichten. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1996. 1e druk – Gebonden, 682p.

Mandeville, Bernard, Verzameld Werk I: De wereld gaat aan deugd ten onder. De fabel van de bijen, gevolgd door Een bescheiden verdediging van openbare bordelen. Vertaald uit het Engels door Arne C. Jansen, Lemniscaat, Rotterdam, 2006. 1e druk – Gebonden, 305p. – [Verzameld werk; 1].

Mandeville, Bernard, Verzameld Werk II: Mensen spreken niet om begrepen te worden. De fabel van de bijen, deel II, gevolgd door Een rechtvaardiging van het boek. Vertaald uit het Engels door Arne C. Jansen, Lemniscaat, Rotterdam, 2007. 1e druk – Gebonden, 466p. – [Verzameld werk; 2].

Mandeville, Bernard, Verzameld Werk III: De fabel van de bijen. Opmerkingen bij De morrende korf, of Eerlijk geworden schurken, gevolgd door Een brief aan Dion, naar aanleiding van zijn boek geheten Alciphron, of De minne filosoof.. Vertaald uit het Engels door Arne C. Jansen, Lemniscaat, Rotterdam, 2008. 1e druk – Gebonden, 364p. – [Verzameld werk; 3]. – Half linnen, harde kaft. Met inleidingen van Harro Maas en Arne C.Jansen.

Mandeville, Bernard, Verzameld Werk IV: De oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog. Een onderzoek naar de oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog, gevolgd door Een onderzoek naar de oorzaken van de veelvuldige terechtstellingen in Tyburn. Vertaald uit het Engels door Arne C. Jansen, Lemniscaat, Rotterdam, 2010. 1e druk – Gebonden, 300p. – [Verzameld werk; 4]. – Nawoord Hans Achterhuis.

Mandeville, Bernard, Verzameld Werk V: Vrije gedachten over godsdienst, kerk en volksgeluk. door Arne C. Jansen, Lemniscaat, Rotterdam, 2012. 1e druk – Gebonden, 300p. – [Verzameld werk; 5].

Marsman, H., Verzameld werk. Poëzie, proza en critisch proza [3 delen in 1 band]. Em. Querido, Amsterdam, 1979. 4e druk – Gebonden, 861p. – Dundruk, 2e exemplaar.

Mérode, Willem de, Gedichten [3 delen, compleet]. U.M. Holland / Bosch & Keuning, Amsterdam / Baarn, 1952. 1e druk – Gebonden, 256+316+168p. – Ingeleid door K. Heeroma.

Mouw, Johan Andreas dèr (Adwaita), Verzamelde werken deel 1 en 2 (uit 6). Brahman I en II. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1947. 1e druk – Gebonden, 237+224p.

Nescio, Verzameld proza en nagelaten werk. Bezorgd door Lieneke Frerichs. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2010. 4e druk – Gebonden, 889p.

Nescio, Verzameld werk [2 delen]. 1: De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel, Boven het dal, Nagelaten werk – 2: Natuurdagboek. Nijgh & Van Ditmar / G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1996. 1e druk – Gebonden, 895+518p.

Nijhoff, M., Verzameld werk [3 delen, compleet]. I: Gedichten – II: Kritisch en verhalend proza – III: Vertalingen. Bert Bakker, Amsterdam, 1982. Gebonden, 584+1260+620p. – Tekstverzorging door Gerrit Borgers en Gerrit Kamphuis. Dit is de tweede, geheel herziene en vermeerderde druk van de editie uitgegeven bij Van Oorschot / Daamen (1954-1961).

Nijhoff, Martinus, Verzameld Werk 1. Gebundelde, verspreide en nagelaten gedichten. Daamen N.V. / G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1954. 1e druk – Gebonden, 575p. – Tekstverzorging Gerrit Kamphuis, typografische vormgeving Helmut Salden.

Nijhoff, Martinus, Verzameld Werk 2. Kritisch, verhalend en nagelaten proza, eerste deel. Bert Bakker / G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1961. 1e druk – Gebonden, 633p. – Tekstverzorging Gerrit Borgers, typografische vormgeving Helmut Salden.

Nijhoff, Martinus, Verzameld Werk 2*. Kritisch, verhalend en nagelaten proza, tweede deel. Bert Bakker / G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1961. 1e druk – Gebonden, 620p. – Tekstverzorging Gerrit Borgers, typografische vormgeving Helmut Salden.

Nijhoff, Martinus, Verzameld Werk 3. Vertalingen. Daamen N.V. / G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1954. 1e druk – Gebonden, 611p. – Tekstverzorging Gerrit Kamphuis, typografische vormgeving Helmut Salden, gezet in de Bembo..

Ostaijen, Paul van, Verzameld Werk – Poëzie [2 delen in 2 banden]. Music-Hall; Het Sienjaal; De Feesten van Angst en Pijn; Bezette Stad; Nagelaten Gedichten. De Sikkel / Daamen / G.A. van Oorschot, z.p., z.j.. 1e druk – Gebonden, 288+276p. – Meerkleurendruk.

Pavese, Cesare, Jouw land. Verzamelde romans. Vertaald uit het Italiaans door Frida De Matteis-Vogels, Anton Haakman, Martine Vosmaer e.a., De Bezige Bij, Amsterdam, 2001. 1e druk – Gebonden, 861p. – Verzamelbundel van Pavese’s romans: Jouw land, De kameraad, De gevangenis, Het huis op de heuvel, De mooie zomer, De duivel op de heuvels, Vriendinnen, De maan en het vuur.

Perron, E. du, Verzameld werk 4. De man van Lebak – Multatuli’s naleven – Multatuli en de luizen – Verspreide stukken. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1956. 1e druk – Gebonden, 694p.

Reve, Karel van het, Verzameld werk 2. Twee minuten stilte – Nacht op de kale berg – Rusland voor beginners – Siberisch dagboek – Ongebundeld werk 1959-1968. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2008. 1e druk – Gebonden, 959p.

Rilke, Rainer Maria, Ausgewählte Werke. 1: Gedichte, 2: Prosa und Übertragungen. Insel Verlag, Leipzig, 1928. 1e druk – Gebonden, 375+394p. – Uitgave in 2 banden, compleet.

Rilke, Rainer Maria, Gesammelte Werke. Insel Verlag, Leipzig, 1927. 1e druk – Gebonden, ca. 2500p. – Uitgave in 6 banden, compleet.

Roland Holst, A., Verzameld Werk: Poëzie [2 delen in 2 banden]. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1981. 1e druk – Gebonden, 1375p.

Schendel, Arthur van, Verzameld werk [8 delen]. Onder redactie van C. Bittremieux, F.P. Huygens, H.A. Huygens-Wijma, Corinna van Schendel; e.a.. Meulenhoff, Amsterdam, 1976-1978. 1e druk – Gebonden, [zie delen]p.

Shakespeare, William, Verzameld werk (11 delen in cassette). Vertaald uit het Engels door Willy Courteaux, Meulenhoff / Manteau, z.p., 2007. 1e druk – Paperback, ca. 3650p. – Schitterende uitgave in cassette. Bevat de 37 theaterteksten van Shakespeare.

Slauerhoff, J., Verzameld proza. Nijgh & Van Ditmar, ‘s-Gravenhage / Rotterdam, 1975. 1e druk – Gebonden, 974p. – Uitgave in 2 lichtbruine linnen banden in donkerbruine cassette. Gezet uit de Garamond, gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen, gebonden door Paardekooper Boekbinders. Voor de band werd gebruik gemaakt van het monogram dat J. van Krimpen destijds vervaardigde voor het Verzameld Werk van J. Slauerhoff.

Thijssen, Theo, Verzameld Werk II. Schoolland – De gelukkige klas – Het grijze kind. Thomas Rap / Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1995. 1e druk – Gebonden, 678p. – Jacques Janssen (boekverzorging).

Thijssen, Theo, Verzameld Werk III. Egeltje – Het taaie ongerief – Een bonte bundel. Thomas Rap / Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1996. 1e druk – Gebonden, 616p. – Jacques Janssen (boekverzorging).

Thijssen, Theo, Verzameld Werk IV. In de ochtend van het leven – Verhalen, gedichten, columns. Thomas Rap / Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1999. 1e druk – Gebonden, 475p. – Jacques Janssen (boekverzorging).

Vondel, Joost van den, De Werken van J. van den Vondel. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep, herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. A.W. Sijthoff, Leiden, 1888-1891. 1e druk – Gebonden, 9191p. – Dit is de volksuitgave in 30 delen.

Vondel, Joost van den, De werken van Vondel. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien deelen. Wereldbibliotheek / Mij. v. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1927-1937. 1e druk – Gebonden. – [De werken van Vondel]. – Luxe uitgave in 10 delen, onder redactie van J.F.M. Sterck en H.W.W. Moller; compleet, inclusief het vaak ontbrekende indexdeel..

Vondel, Joost van den, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. H.J.W. Becht, Amsterdam, 1937. 1e druk – Gebonden, 1451p. – Interessante provenance. Ex libris Arnold Saalborn. Het exemplaar is cadeau gedaan (en gesigneerd) door een heel aantal betrokkenen bij de opvoering van Lucifer, waaronder de 16-jarige gymnasiast Willem Frederik Hermans..

Woestijne, Karel van de, Verzameld dichtwerk [2 delen]. Deel 1: Lyrische poëzie; Deel 2: Epische poëzie. Lannoo, Tielt, 2007. 1e druk – Gebonden, 762+529p. – [Delta].