Deze pagina biedt een overzicht van een deel van de Bibliotheca Habetsiana. Gebruik de snelkoppelingen hieronder of onderaan de lijst om naar de andere categorieën te navigeren.

<< Oude drukken 18e eeuwOverzichtspaginaOude drukken 19e eeuw (na 1850) >>

Maastricht & Luik

Pélerin, Adriaan L., Essais historiques et critiques sur le département de la Meuse-Inferieure, en general, et la ville de Maestricht, chef-lieu, en particulier. Francois Cavelier, Maastricht, 1803. 1e druk – Gebonden, XI+377p. – Uitgegeven in het jaar 11 (An XI) volgens de telling in het post-revolutionaire Frankrijk van Napoleon. – Binnenwerk nog zeer goed, geschept papier. De band, halfleer, is later (20e eeuw?) vervangen met schutbladen en fotomechanische herdrukt van titelpagina. Zie ook de uitgebreide beschrijving.


Crassier, Louis Mar. Guil. Jos. De, Recherches et dissertations sur l’histoire de la principauté de Liége, la translation du siége épiscopal de Tongres dans la cité de Liége. Et sur les émeutes, les discordes civiles et les élections populaires des Liégois pendant les 15e, 16e, et 17e siècles. H. Dessain, Liége, 1845. 1e druk – Gebonden, 604+27p. – In eigentijdse privé-band ingebonden.

Literatuur

B.D. [= Bruno Daalberg], Willem Hups. Eene Anecdote Uit de XVII Eeuw; Ongelooflijk Zelfs in de Onze. J. Immerzeel, Den Haag, 1805. 1e druk – Gebonden, 277p. – Nagenoeg onvindbaar.


Bellamy, Jacobus, Gezangen. A. Loosjes Pz., Haarlem, 1804. 2e druk – Gebonden, XVI+78+[2]p. – Op de titelpagina een rond portret van Bellamy door R. Vinkeles, een gegraveerd blad muziek bij het meegebonden ‘Over het graf van Bellamy’ van W.H. Sels – Katernen los in geïmproviseerd bandje.

Bilderdijk, Willem, Mengelingen. Eerste deel. Gezangen van Ossian – Romances – Losse stukken. Johannes Allart, Amsterdam, 1804. 1e druk – Gebonden, 158p.

Bilderdijk, Willem, Mengelingen. Tweede deel. De Krijg met Karos. Gezang, Ossiaan toegeëigend. Johannes Allart, Amsterdam, 1804. 1e druk – Gebonden, 174p.


Bilderdijk, Willem, Mengelingen. Derde deel. De dood van Kuthullijn. Gezang van Ossiaan – Losse stukken – Proeve van Fabelen. Johannes Allart, Amsterdam, 1804. 1e druk – Gebonden, 174p.

Bilderdijk, Willem, Mengelingen. Vierde deel. De Poëzy – etc.. Johannes Allart, Amsterdam, 1808. 1e druk – Gebonden, 167p.

Bilderdijk, Willem, Mengelingen. Derde deel. De dood van Kuthullijn. Gezang van Ossiaan – Losse stukken – Proeve van Fabelen. Johannes Allart, Amsterdam, 1804. 1e druk – Gebonden, 174p. – Los deel in halflinnen band met fraai gemarmerde voor- en achterplat.

Bilderdijk, Willem, Najaarsbladen. Eerste deel. Immerzeel, ‘s-Gravenhage, 1808. 1e druk – Gebonden, 181p. – Met uitvouwbare kaart van de ‘noordelijke starrenhemel’. De Franse titelpagina vermeldt als titel ‘Najaarsbladeren’!


Bilderdijk, Willem, De mensch. Popes Essay on Men gevolgd. Johannes Allart, Amsterdam, 1808. 1e druk – Gebonden, 224p. – Bevat 4 gravures.

Bilderdijk, Willem, Taal- en dichtkundige verscheidenheden 1. [Over dichterlijke geestdrift – Over het gebruik der byvoeglijke naamwoorden met en zonder E – Over de zoogenaamde byvoeglijke naam- en bijwoorden – Kort verslag wegens gevondene brokken van een Hollandsch rijmwerk]. J. Immerzeel, Rotterdam, 1820. 1e druk – Gebonden, X+196p.

Bilderdijk, Willem, Taal- en dichtkundige verscheidenheden 2. [Gedachten over het verhevene en naïve – Over het natuurlijk spelen op het Tooneel – Byvoegsel op het Eerste Deel]. J. Immerzeel, Rotterdam, 1821. 1e druk – Gebonden, 208p.

Bilderdijk, Willem, Taal- en dichtkundige verscheidenheden 3. [Over ontkenning en woordschikking – Van de verschillende Woordschikkingen in onze Taal – Byvoegsel over nogthands en het nochtan der Ouden – Van de betrekkelijke voornaamwoorden – Bericht van eenige Oud-Nederlandsche Overblijfselen – Aanhangsel]. J. Immerzeel, Rotterdam, 1822. 1e druk – Gebonden, 208p.

Bilderdijk, Willem, Taal- en dichtkundige verscheidenheden 4. [Van de getalnamen – Van de zogenaamde cijferletters – Verslag van de verschillende handschriften van de Natuurkunde des Heelals [br. Gheraert] – Oud-Nederlandsche overblijfselen – Vluchtige aanmerkingen over de Letter Y – Over nochtan en nochtands]. J. Immerzeel, Rotterdam, 1823. 1e druk – Gebonden, 204p.

Bilderdijk, Willem, Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden 1. [Van de Romeinsche talletters – Van de zogenoemde Graden van Vergelijking – Van Toon en Maat – Fragmenten des Roman van den Ridder – Iets over zogenoemde stopwoorden in de verzen]. J. Immerzeel, Rotterdam, 1824. 1e druk – Gebonden, 212p.

Bilderdijk, Willem, Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden 2. [Over de zoogenoemde Gerundien – Van de zoogenoemde buigingen der naamwoorden – Van de versificatie I en II – Over dan en als in de vergelijking – Proeve verklaring van spreekwoorden en spreekwijzen]. J. Immerzeel, Rotterdam, 1824. 1e druk – Gebonden, 210p.

Bilderdijk, Willem, Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden 3. [Van de verandering der werkwoorden die men conjugatie noemt – Over den zoogenoemden ablativus of nominativus absolutus – Over het gebruik van het woord Dezelve – Over de vreemde en zoogenaamde bastaartwoorden – Oude uitdrukking van den Genitivus]. J. Immerzeel, Rotterdam, 1825. 1e druk – Gebonden, 212p.

Bilderdijk, Willem, Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden 4. [Nadere opheldering van de zoogenoemde perfecta der werkwoorden – Van de voorzetsels, algemeen en byzonder – De kleuren. Uit een handschrift van de 15e eeuw – Fragment van eene oude Paraphrasis Evangelica – Fragmenten van een ouden Ridderroman]. J. Immerzeel, Rotterdam, 1825. 1e druk – Gebonden, 212p.

Bilderdijk, Willem, De ondergang der eerste wareld. I-V Zang. G.T.N. Suringar, Leeuwarden, 1834. 2e druk – Gebonden, XXVII+116p. – Onafgesneden. Met uitvouwbare kaart van de eerste wereld.


Claudius, Matthias, Gedachten. Verzameld uit zijne werken door J. Immerzeel, jr.. J. Immerzeel, Amsterdam, 1836. 1e druk – Gebonden, 164p.

Clavareau, Auguste, Impressions de l’ame. Mélange de traductions du Hollandais, de l’Allemand, de l’anglais, et de poésies du traducteur. Vertaald uit het diverse talen door Auguste Clavareau, L.E. Bosch et fils, Utrecht, 1841. 1e druk – Gebonden, 202p. – Zeer fraai roodmarokijnen bandje. Titel onvindbaar op het internet. Zie ook >> de uitgebreide bespreking hier.


[Costa, Isaac da] – Bilderdijk, Willem, De bezwaren tegen den geest der eeuw van Mr. I. da Costa toegelicht. L. Herdingh en zoon, Leyden, 1823. 1e druk – Gebonden, 66p.

[Costa, Isaac da] – Kampen, N.G. van, Verdediging van het goede der negentiende eeuw. Tegen de Bezwaren van den heer Mr. I. da Costa. Erven Francois Bohn, Haarlem, 1823. 1e druk – Gebonden, 107+[1]p.

[Faber, Theodor von], Wandelingen van een’ ledigganger door de straten van St. Petersburg. Vertaald uit het Frans C. Timmer, Amsterdam, 1813. 1e druk – Paperback, 350p. – Met gegraveerd vignet op titelpagina door J.E. Marcus met ijsgezicht in St. Petersburg.

Feith, Rhynvis, Dicht- en prozaïsche werken 2. Brieven I-II. J. Immerzeel, Rotterdam, 1824. 1e druk – Gebonden, 248p. – Halflinnen met gemarmerde platten.

Feith, Rhynvis, Dicht- en prozaïsche werken 3. Brieven III-IV. J. Immerzeel, Rotterdam, 1824. 1e druk – Gebonden, 268p. – Halflinnen met gemarmerde platten.

Feith, Rhynvis, Dicht- en prozaïsche werken 4. Brieven V-VI. J. Immerzeel, Rotterdam, 1824. 1e druk – Gebonden, 296p. – Halflinnen met gemarmerde platten.

Feith, Rhynvis [en J. Kantelaar], Supplement tot de dicht- en prozaïsche werken 1. Bijdragen ter bevordering der schoone kunsten en wetenschappen, eerste deel. J. Immerzeel, Rotterdam, 1825. 1e druk – Gebonden, XVI+250p. – Halflinnen met gemarmerde platten.

Feith, Rhynvis [en J. Kantelaar], Supplement tot de dicht- en prozaïsche werken 2. Bijdragen ter bevordering der schoone kunsten en wetenschappen, tweede deel. J. Immerzeel, Rotterdam, 1825. 1e druk – Gebonden, 264p. – Halflinnen met gemarmerde platten.

Fontaine, Jean de la, Oeuvres complètes – Fables [2 tômes]. Précédées d’une nouvelle notice sur sa vie. Chez Lefèvre, Paris, 1818. Gebonden, XCI+242+320p.


Helmers, Jan Frederik, Nagelaten gedichten [2 delen, compleet]. Francois Bohn, Haarlem, 1814. 1e druk – Gebonden, 202+168p.

Helmers, Jan Frederik, Gedichten [2 delen, compleet]. J. Immerzeel, Amsterdam, 1816. 2e druk – Gebonden, 233+218p. – Naar de 1e druk uit 1809-1810.


Hugo, Victor, Oeuvres – Théâtre I et II [2 delen in 1 band]. Hernani, ou L’honneur Castillan – Marion de Lorme – Lucrèce Borgia – Le roi s’amuse. Natorff, Berlin, 1837-1838. 1e druk – Gebonden, 336+268p.

Moens, Petronella, Zestal verhalen voor het ontluikend geslacht. Hendrik Frijlink, Amsterdam, 1833. 1e druk – Gebonden, 148p. – Met fraaie illustraties. Gedrukt op papier van Pannekoek – Ex libris stempel van Broeders Beijart Maastricht.


Palm, J.H. van der, Geschied- en redekundig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. P. den Hengst en Zoon, Amsterdam, 1816. 1e druk – Paperback, 173p.


Pope, Alexander, The works of Alexander Pope, Esq. In nine volumes, complete. Notes and illustrations by Josept Warton, D.D. and others. J.J. Tourneisen, Basil, 1803. 1e druk – Gebonden, 3376p. – Samen 395+395+335+418+347+380+355+360+391 = 3376 bladzijden. Fraaie complete set in contemporain halfleer, gemarmerde platten en idem schutbladen. Ex libris plus handgeschreven naam van J.J.W.R. van Dyck. Bevat de bekende werken van Pope en tal van zijn brieven.


Plutarque (= Plutarchus), Les vies des hommes illustres 1. Vertaald uit het Latijn door Ricard, Lefèvre / Firmin Didot, Paris, 1836. 1e druk – Gebonden, 614p.

Plutarque (= Plutarchus), Les vies des hommes illustres 2. Vertaald uit het Latijn door Ricard, Furne, Paris, 1836. 1e druk – Gebonden, 618p.

Sévigné, Madame de, Lettres Choisies à sa fille et a ses amis. Précédées de L’éloge de Madame de Sévigné par Mme A. Tastu. Didier, Paris, 1847. 1e druk – Gebonden, 618p. – Halfleren groene band, gemarmerde platten en schutbladen, marmering ook op snede.

Toussaint, A.L.G., Het huis Lauernesse [2 delen]. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam, 1840. 1e druk – Gebonden, 322+442p.

Geschiedenis

Anquetil, [Louis Pierre de], Histoire de France depuis les Gaulois jusqu’à la mort de Louis XVI [10 vols.]. Nouvelle édition, revue et corrigée. Janet et Cotelle, Paris, 1817. 1e druk – Gebonden, 5000p. – Uniforme editie in contemporaine banden, delen op de rug genummerd.

Styl, S. [alias: Simon Stijl], Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden. Brest van Kempen / J. de Vos en Comp., Brussel / Dordrecht, 1824. 3e druk – Gebonden, LXXXIV+418p.

Religie, moraal & pelgrimage

[Théresa van Avila], Oeuvres de Sainte Thérèse 5. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Vertaald uit het Latijn door Arnauld d’Andilly, Matheron, Lyon, 1818. Gebonden, 443p.


M. L’Abbé Th. B***, Une première annee dans le monde. Journal d’une élève des dames du Sacre-Coeur. Ad Mame et Cie, Tours, 1847. 1e druk – Gebonden, 305p.


Chateaubriand[, Francois-René de], Oeuvres choisies: Itinéraire de Paris à Jérusalem [2 tômes]. Pourrat Frères, Paris, 1834. 1e druk – Gebonden, CXLIII+350+411p. – Fraaie contemporaine lederen band (lichtbruin) met gouden versiering en rode titellabels op de rug.


Fessler, Ignatius Aurelius, Zeventigjarig pelgrimsleven [2 delen]. Eene nalatenschap voor zijne vrienden en vijanden. Vertaald uit het Duits door W. van Volkom, F.B. Hollingerus Pijpers, Breda, 1828. 1e druk – Gebonden, XVI+300+300p. – Niet in Antiqbook, niet in Addall! ‘De uitgetreden kapucijn Ignatius Aurelius FESSLER (1756-1839) vermeldt in zijn memoires Rückblicke auf seiner siebzigjährige Pilgerschaft (1ste uitg., Breslau/Wroclav,1824 ; 2de bijgewerkte uitg. door Fr. Bülau, Leipzig, 1851) hoe hij toen hij een klein kind was als “jezuitje” gekleed werd. Wij citeren uit de Nederlandse vertaling door dominee VAN VOLKEM uitgegeven in 1828 te Breda (“Zeventigjarig pelgrimsleven van Ignatius Aurelius Fessler eene nalatenschap voor zijne vrienden en vijanden”)’ – Voorplat deel I ontbreekt. Verder zijn de banden zwaar gehavend door de tijd. Binnenwerk nog heel goed. Kandidaat om een keer opnieuw te binden.

Kempis, Thomas a, Le Livre de L’Imitation de Jésus-Christ. Vertaald uit het Latijn Genève / Paris, Abraham Cherbuliez / Théophile Ballimore, 1829. 1e druk – Gebonden, 421p.

Lartigue, Gustave de, Dictionnaire de pensées diverses. Extraites des moralistes, législateurs, hommes d’état, magistrats, écrivains et publicistes de l’antiquité, du moyen age et des siècles modernes. H. Tircher, Bruxelles, 1833. 2e druk – Gebonden, 360p.

Gérame, Marie-Joseph de, Pélerinage a Jérusalem et au Mont-Sinaï. J. Casterman, Tournai, 1843. 1e druk – Gebonden, XXVIII+367p. – Nouvelle edition ornee d’un magnifique portrait du R.P. De Geramb et d’un fac-simile. Bonne édition illustrée d’une frontispice avec Jésus sur le Calvaire et d’un portrait de l’auteur, de ce pèlerinage en Terre Sainte au début du XIXème siècle fait par ce religieux de la Trappe rédigé sous forme de lettres. Goud op de snedes.

Curiosa

[anonymus], Nijmeegsche Almanak voor het schrikkeljaar Onzes Heeren 1844. Met de aantekeningen van Feest- en Vastendagen, zoo als dezelve voor de R.C. Kerk alhier en omstreken verpligtend zijn. Stads Boek- en Courant-Drukkerij van C.A. Vieweg, Nijmegen, 1844. 1e druk – Gebonden. – In contemporaine kartonnen etui met lederen lint.

<< Oude drukken 18e eeuwOverzichtspaginaOude drukken 19e eeuw (2) >>