Uitgeverij Boom heeft een heel fonds aan filosofische titels, waaronder twee series met klassieken. Zowel de Kleine Klassieken als de Grote Klassieken bevatten sleutelteksten uit de filosofie, van de oudheid tot en met de 21e eeuw.

Enkele fraaie uitgaven uit het fonds van Boom Filosofie

In deze aflevering wordt een overzicht gegeven van de titels verschenen in de reeks Grote Klassieken, waarop de uitgeverij terecht trots is:

“In de reeks Grote Klassieken zijn de sleutelwerken bijeengebracht van toonaangevende denkers die de filosofie en geesteswetenschappen blijvend hebben gevormd. Deze onmisbare boeken maken van uw boekenkast een bibliotheek.”

De boeken zijn fraai uitgegeven, in stevig linnen band, met stofomslag en luxe leeslint.

De reeks is begonnen in 2005 en tot op de dag van vandaag (mei 2020) verschijnen er nieuwe delen. Het zijn doorgaans goede vertalingen van belangrijke filosofische teksten, al had hier en daar nog iets beter eindredactie van de tekst kunnen plaatsvinden.

Zo zijn bij de uitgave van Merleau-Ponty’s meesterwerk enkele hinderlijke slordigheden blijven staan: spel-, druk- en kopieerfouten (zie ook de bibliografische verwijzing in de noot), tot en met de naam van Claude Lévi-Strauss en de doodsoorzaak van Merleau-Ponty (niet een ongeval zoals in het boek gemeld, maar een hartaanval).

Er is echter één nadeel als u de boeken als reeks gaat verzamelen. Een blik op de productcatalogus van de uitgeverij toont u al meteen wat dat is. Aanvankelijk verschenen de delen in een zilvergrijze, uniforme editie, waar ik zelf erg gecharmeerd van ben – onder andere daarom ben ik ze gaan verzamelen. Helaas heeft er een drastische vormgevingswisseling plaatsgevonden.

Over smaak valt te twisten, maar ik was erg gelukkig met de zilvergrijze, uniforme uitgave, zoals hierboven getoond. Die had iets deftigs, wat ik wel vind passen bij zo’n uitgave. Ik weet niet hoe het met de verkoop van de reeks zat, maar ik vermoed dat iemand bij de uitgeverij heeft gedacht: dat moet frivoler. En dus verschijnen er sinds enkele jaren herdrukken en nieuwe titels met een, vriendelijk gezegd, “kleurrijke” variatie van zuurtjestinten, afgewerkt met tierelantijntjes.

Heel vervelend vind ik de breuk in mijn reeks. Hoe moet ik nu die nieuwe delen tussen de oude zetten? Ik had nog niet alle zilvergrijze delen, die zijn nu niet of nauwelijks meer te krijgen. Ik weet, het is slechts bibliofielenverdriet, maar ik vermoed dat dat type boekenliefhebbers wel een vaste groep afnemers vormt. Uitgevers van reeksen, waar klanten toch genoeg voor betalen, zouden daar wel iets meer rekening mee mogen houden.

De lijst

Arendt, Hannah, De menselijke conditie. Vertaald uit het Engels door C. Houwaard, Boom, Amsterdam, 2015. 3e druk – gebonden, 374p.

Benjamin, Walter, Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. Vertaald uit het Duits door Henk Hoeks, Boom, Amsterdam, 2008. 1e druk – gebonden, 136p.

Bergson, Henri, Tijd en vrije wil. Vertaald uit het Frans door Jeanne Holierhoek, Boom, Amsterdam, 2014. 1e druk – gebonden, 200p.

Deleuze, Gilles, Verschil en herhaling. Vertaald uit het Frans door Joost Beerten, Walter van der Star, Boom, Amsterdam, 2011. 1e druk – gebonden, 480p.

Derrida, Jacques, Marges van de filosofie. Vertaald uit het Frans door Ger Groot, Boom, Amsterdam, 2019. 1e druk – gebonden, 480p. – Alleen in de kleurige editie verschenen. Zuurtjesroze!

Descartes, René, Meditaties over de eerste filosofie. Vertaald uit het Latijn door Corinna Vermeulen, Boom, Amsterdam, 2019. 1e druk – gebonden, 320p. – Alleen in de kleurige editie verschenen.

Elias, Norbert, Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Vertaald uit het Duits door Willem Kranendonk, Han Israëls, e.a, Boom, Amsterdam, 2011. 1e druk – gebonden, 776p.

Erasmus, Desiderius, Lof der Zotheid. Vertaald uit het Latijn door Petty Bange, Boom, Amsterdam, 2005. 1e druk – gebonden, 168p.

Foucault, Michel, De geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik. Vertaald uit het Frans door Peter Klinkenberg, Henk Hoeks, Aukje van Rooden, Boom, Amsterdam, 2008. 1e druk – gebonden, 268p.

Foucault, Michel, De woorden en de dingen. Een archeologie van de menswetenschappen. Vertaald uit het Frans door Walter van der Star, Boom, Amsterdam, 2006. 1e druk – gebonden, 470p.

Foucault, Michel, Geschiedenis van de seksualiteit. Vertaald uit het Frans Boom, Amsterdam, 2017. 2e druk – gebonden, 656p. – Aangekondigd voor achtereenvolgens 2017 en 2018, zelfs in de nieuwe kleurige uitgave (zie afbeelding hieronder), maar nog nooit gezien en via internet onvindbaar.

Goethe, Johann Wolfgang, Italiaanse reis. Vertaald uit het Duits door Wilfred Oranje, Boom, Amsterdam, 2008. 2e druk – gebonden, 640p.

Habermas, Jürgen, De structuurverandering van het publieke domein. Vertaald uit het Duits door Jabik Veenbaas, Boom, Amsterdam, 2015. 1e druk – gebonden, 380p.

Heidegger, Martin, Het beginsel van grond. Vertaald uit het Duits door Mark Wildschut, Boom, Amsterdam, 2009. 1e druk – gebonden, 168p.

Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W., Dialectiek van de Verlichting. Filosofische fragmenten. Vertaald uit het Duits door Michel van Nieuwstadt, Boom, Amsterdam, 2013. 2e druk – gebonden, 287p. – Oorspr. uitgave SUN, 1977. Herziene editie 2009, waarvan dit de 2e oplage is (2013).

Husserl, Edmund, De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie. Vertaald uit het Duits door Willem Visser, Boom, Amsterdam, 2018. 1e druk – gebonden, 432p. – Alleen in de kleurige editie verschenen.

Kant, Immanuel, De religie binnen de grenzen van de rede. Vertaald uit het Duits door Geert Van Eekert, Walter Van Herck, Willem Lemmens, Boom, Amsterdam, 2010. 1e druk – gebonden, 265p.

Kant, Immanuel, Fundering voor de metafysica van de zeden. Vertaald uit het Duits door Thomas Mertens, Boom, Amsterdam, 2008. 1e druk – gebonden, 152p.

Kant, Immanuel, Prolegomena. Vertaald uit het Duits Boom, Amsterdam, 2012. 1e druk – gebonden, 176p.

Kierkegaard, Soren, Of/Of. Een levensfragment uitgegeven door Victor Eremita. Vertaald uit het Deens door Jan Marquart Scholtz, Boom, Amsterdam, 2007. 1e druk – gebonden, 793p.

Levinas, Emmanuel, Totaliteit en Oneindigheid. Vertaald uit het Frans door Theo de Boer; Chris Bremmers, Boom, Amsterdam, 2012. 1e druk – gebonden, 432p.

Mauss, Marcel, Essay over de gift. Boom, Amsterdam, 2014. 1e druk – gebonden, 156p.

Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenologie van de waarneming. Vertaald uit het Frans door Douwe Tiemersma, Rens Vlasblom, Boom, Amsterdam, 2013. 1e druk – gebonden, 636p. – Oorspr. uitgave 1997. Herziene editie 2009, waarvan dit de 2e oplage is (2013).

Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra. Vertaald uit het Duits door Wilfred Oranje, Boom, Amsterdam, 2006. 1e druk – gebonden, 328p.

Pascal, Blaise, Gedachten. Vertaald uit het Frans door Frank de Graaff, Boom, Amsterdam, 2009. 1e druk – gebonden, 504p.

Scheler, Max, Het ressentiment in de moraal. Vertaald uit het Duits door Willem Visser, Boom, Amsterdam, 2008. 1e druk – gebonden, 157p.

Seneca, Lucius Annaeus, Brieven over het juiste leven. Vertaald uit het Latijn door Cornelis Verhoeven, Boom, Amsterdam, 2020. 1e druk – gebonden, 352p. – Alleen in de kleurige editie verschenen. Aangekondigd in voorjaarsfolder 2020, recentelijk aangekondigd voor oktober 2020.

Seneca, Lucius Annaeus, Dialogen. Vertaald uit het Latijn door Tjitte H. Jansen, Boom, Amsterdam, 2006. 1e druk – gebonden, 423p.

Smit, Adam, De welvaart van landen. Vertaald uit het Engels door Jabik Veenbaas, Boom, Amsterdam, 2019. 1e druk – gebonden, 1028p. – Alleen in de kleurige editie verschenen.

Wittgenstein, Ludwig, Filosofische onderzoekingen. Vertaald uit het Duits door Maarten Derksen, Sybe Terwee, Boom, Amsterdam, 2010. 2e druk – gebonden, 316p.

Laatste update

Deze bibliografie is bijgewerkt en geactualiseerd op 29 mei 2020.