Deze pagina biedt een overzicht van een deel van de Bibliotheca Habetsiana. Gebruik de snelkoppelingen hieronder of onderaan de lijst om naar de andere categorieën te navigeren.

<< Oude drukken 19e eeuw (na 1850)OverzichtspaginaOude drukken 1900-1940

Bellettrie – Verzamelde Werken

Busken Huet, Cd., Verzamelde Werken. Fantasien en kritieken – Historische en romantische werken – Reisherinneringen. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1912. 1e druk – Gebonden, 8000p. – Uniforme uitgave in 40 delen, in originele uitgeversband, compleet.

Rilke, Rainer Maria, Gesammelte Werke. Insel Verlag, Leipzig, 1927. 1e druk – Gebonden, ca. 2500p. – Uitgave in 6 banden, compleet.

Rilke, Rainer Maria, Ausgewählte Werke. 1: Gedichte, 2: Prosa und Übertragungen. Insel Verlag, Leipzig, 1928. 1e druk – Gebonden, 375+394p. Uitgave in 2 banden, compleet.

Vondel, Joost van den, De werken van Vondel. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien deelen. Wereldbibliotheek / Mij. v. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1927-1937. 1e druk – Gebonden. – Luxe uitgave in 10 delen, onder redactie van J.F.M. Sterck en H.W.W. Moller; compleet, inclusief het vaak ontbrekende indexdeel.


Vondel, Joost van den, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. H.J.W. Becht, Amsterdam, 1937. 1e druk – Gebonden, 1451p. – Interessante provenance. Ex libris Arnold Saalborn. Het exemplaar is cadeau gedaan (en gesigneerd) door een heel aantal betrokkenen bij de opvoering van Lucifer, waaronder de 16-jarige gymnasiast Willem Frederik Hermans. Zie ook uitgebreide bespreking.


Bellettrie – Poëzie

[Alighieri], Dante, Göttliche Komödie. Mit Bildern von Gustav Doré. Vertaald uit het Italiaans door Philalethes, Wilhelm Borngräber Verlag, Leipzig, 1916. 1e druk – Gebonden, 513p.


[anonymus], Het Wilhelmus. Henri Bergmans, Tilburg, z.j. 1e druk – Gevouwen, 16 (ongenummerde)p. – Fraai vormgegeven uitgaafje op handgeschept papier (Haesbeek de Luxe), met elegant blauw leeskoord. Dit was waarschijnlijk bedoeld als presentje voor kopers van boeken. Met de hand geschreven opdracht: ‘Een vreugdevol Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar wordt U toegewenst door Boekhandel [naam niet ontcijferd]’.


Aldegonde, Marnix van St., Het Wilhelmus van Nassouwe. W.P. van Stockum, ‘s-Gravenhage, 1912. 1e druk – Paperback, 40p. – Verlucht door G. te Winkel. Fraaie, rijk geornamenteerd boekje met een even zo fraai portret van Willem van Oranje. Deze uitgave schrijft het Wilhelmus zonder verder commentaar toe aan Filips Marnix van St. Aldegonde, hoewel dit geenszins vaststaat.


Bartlett, Alice Hunt (ed.), The Anthology of Cities. Erskine MacDonald, London, 1927. 1e druk – Gebonden, 1927p. – Blauwe linnen band.

Beversluis, Martien, Canzonen. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1927. 2e druk – Gebonden, 104p. – Verbeterde druk. Met illustraties en portret door Herman Gouwe.

Borel, Eugène, Album lyrique de la France moderne. Chrestomathie du XIXème siècle. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1904. 9e druk – Gebonden, XVI+426p. – Handgeschreven opdracht van schenker: ‘Villa Cyrano | Ouchy | 31 mai 1906 | Ma chère Dien, en | souvenir de | son affectionnéé | Fie. R.E. Kepler [= Richard Ernst Kepler, 1851-1930]’.

Bourbon, Louis de, Zwerving. A.A.M. Stols, Maastricht / Brussel, 1932. 1e druk – Paperback, 48p. – Gezet uit de letter Bembo en gedrukt door A.A.M. Stols te Maastricht. Teekening van Henri Jonas. Dit is niet een van de 10 gesigneerde exemplaren.

Boutens, P.C., Beatrijs. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1909. 4e druk – Gebonden, 52p. – Met eene teekening van Rie Cramer. Watermerk: Pannekoek.

Boutens, P.C., Vergeten liedjes. Saint Catherine Press, Brugge, 1909. 1e druk – Gebonden, 82p. – Oplage: 60 exemplaren op papier van Pannekoek. Dit is een exemplaar met kartonnen omslag, dus niet de halfperkamenten versie met decoratief vergulde rug met linnen platten.

Boutens, P.C., Sonnetten. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1920. 1e druk – Gebonden, z.p.p.

Boutens, P.C., Verzen. Met een voorreden van L. van Deyssel. P.N. van Kampen & Zn, Amsterdam, 1920. 4e druk – Gebonden, 133p.

Boutens, P.C., Zomerwolken. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1922. 1e druk – Gebonden, 140p. – Met de kenmerkende boekband.

Bruning, Henri, Het Verbond. Het Sinjaal, Groesbeek, 1931. 2e druk – Paperback, 60p. – Gedrukt bij de Gebr. Janssen te Nijmegen. Groot formaat, fraaie typografie.

Desportes, Ph., LX Pseaumes de David. La Connaissance, Paris, 1936. 1e druk – Paperback, 169p. – Typografie door Charles Nypels in rood, blauw en zwart, gedrukt door Leiter-Nypels te Maastricht, in een oplage van 430 genummerde exemplaren. Met portret en titelvignet in houtsnede door Raphaël Drouart. Ongenummerd exemplaar. Exemplaire justifié: Imprimé pour: F.V. Toussaint van Boelare.

Engelman, Jan, Het roosvenster. Stenfert Kroese & Van Der Zande, Arnhem, 1927. 1e druk – Paperback, 15p. – Het debuut van Jan Engelman. Ingenaaid, orginele omslag met flappen. Oplage: 200 exx. gedrukt door Boosten & Stols te Maastricht.


Engelman, Jan, Sine nomine. De Gemeenschap, Utrecht, 1930. 1e druk – Gebonden, 49p. – Gezet en gedrukt onder leiding van C. Nypels in de drukkerij van de N.V. Leiter-Nypels te Maastricht. Vijftig exemplaren werden gedrukt op papier van Van Gelder Zonen. Dit is een van die 50.


Engelman, Jan, Tuin van Eros. Centum Nec Plura (Charles Nypels Press), Amsterdam, 1932. 1e druk – Gebonden, 64p. – ‘Tuin van Eros, gedichten van Jan Engelman, waarin opgenomen negen gedichten uit Sine Nomine (De Gemeenschap, Utrecht, 1930), werden in December 1932 gezet uit een letter van Cochin en gedrukt op papier van Pannekoek naar een maquette van Charles Nypels, meester-drukker te Amsterdam. De éénmalige oplage bedraagt honderd exemplaren voor den handel en 25 exemplaren gereserveerd voor den schrijver en den drukker. De teekeningen zijn van Henk Wiegersma.’ – Het is onbekend of dit een van de 25 exx. is


Engelman, Jan, Tuin van Eros en andere gedichten. Em. Querido, Amsterdam, 1934. 1e druk – Gebonden, 118p. – Eerste commerciële uitgave van Tuin van Eros, uitgebreid met vele andere gedichten o.a. uit de vroegere perioden van Engelmans dichterschap, en met weglating van een enkel gedicht t.o.v. de druk uit 1932.

Engelman, Jan, Tuin van Eros en andere gedichten. Em. Querido, Amsterdam, 1934. 1e druk – Gebonden, 118p. – 2e exemplaar.


Engelman, Jan, Bij de bron. Een bundel religieuze liederen. De Toorts, Heemstede, 1937. 1e druk – Paperback, 31p.

Engelman, Jan, De dijk. Een gedicht. Em. Querido, Amsterdam, 1937. 1e druk – Paperback, 14p.

Engelman, Jan, Het bezegeld hart. Em. Querido, Amsterdam, 1937. 1e druk – Gebonden, 47p.

Engelman, Jan, Het bezegeld hart. Em. Querido, Amsterdam, 1937. 1e druk – Gebonden, 47p. – 2e exemplaar.


Gezelle, Guido, Volledige werken. L.J. Veen, 1930-1935. 1e druk – Gebonden, ca. 5000p. – Uitgave van 18 delen in 6 banden.


Gorter, Herman, Een klein heldendicht. W. Versluys, Amsterdam, 1906. 1e druk – Gebonden, 103p. – Opgedragen aan de nagedachtenis van Karl Marx.

Gorter, Herman, De school der poëzie. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1925. 5e druk – Gebonden, 139+115p. – Uitgave in 2 delen, compleet.

Gorter, Herman, Verzen. Met een voorwoord van Jenne Clinge Doorenbos. Van Dishoeck, Bussum, 1928. 1e druk – Gebonden, 79+109p. – Uitgave in 2 delen, compleet.

Gorter, Herman, Liedjes aan de Geest der muziek der nieuwe menschheid I. Bij het naderen der revolutie. Van Dishoeck, Bussum, 1930. Gebonden, 89p.

Gorter, Herman, Liedjes aan de Geest der muziek der nieuwe menschheid III. Bij de nederlaag der revoluties. Van Dishoeck, Bussum, 1930. Paperback, 62p.

Gorter, Herman, Mei. Een gedicht. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1940. 8e druk – Gebonden, 190p.

Greshoff, J., Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries. Boosten & Stols, Maastricht, 1926. 1e druk – Paperback, 76p. – Gedrukt in het najaar van 1926 door Boosten & Stols te Maastricht in een oplage van 500 exx. waarvan 30 op Hollandsch. Dit is nr. VII op Hollandsch papier van Van Gelder.

Hardy, Thomas, Winter Words. In Various Moods. MacMillan and Co., London, 1930. Gebonden, 200p.

Homeros, Odyssee. In Nederlandsche hexameters overgebracht door P.C. Boutens. Vertaald uit het Grieks door P.C. Boutens, Erven F. Bohn / Joh. Enschedé, Haarlem, 1937. 1e druk – Gebonden, 359p.

Homerus, Odyssee. Metrische vertaling. Vertaald uit het Grieks door Aegidius W. Timmerman, H.J. Paris, Amsterdam, 1934. 1e druk – Gebonden, 420p. – Grote linnen band in beige/blauw, in memoriam van Herman Gorter, ‘poetae immortalis’.

Houwink, Roel, Zes kleine elegieën. A.A.M. Stols, Bussum, 1926. 1e druk – Paperback, 20p. – Werd door A.A.M. Stols als dertiende boek voor zijn vrienden gedrukt in December 1926. De oplage bedraagt 100 genummerde exemplaren welke alle door den dichter en door den drukker van hunne handteekeningen werden voorzien. Dit is nr. 42.

Kemp, Mathias, Het wijnroode uur. En andere gedichten. Maastrichtse Boek- en handelsdrukkerij, Maastricht, 1916. 1e druk – Paperback, 56p.

Keats, John, The Poetical Works. Oxford University Press, London [etc.], 1931. 1e druk – Gebonden, 495p. – Edited with an Introduction and Textual Notes by H. Buxton Forman.

Kemp, Pierre, Stabielen en passanten. Publiciteitsbureau Veldeke, Maastricht, 1934. Paperback, 64p. – Gedrukt bij Leiter-Nypels Maastricht.

Kloos, Willem, Verzen. Definitieve tekst. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. 4e druk – Gebonden, 192p. – [Wereldbibliotheek]. – Bandontwerp Henk Both.

Lapidoth-Swarth, Hélène, Gedichten. Blanke Duiven – Diepe Wateren – Schaduw-tuinen (Nieuwe Gedichten). P.N. van Kampen & Zn, Amsterdam, 1902. 1e druk – Gebonden, 314p.

Leopold, J.H., Verzen. Tweede bundel. De werken van dr. Jan Hendrik Leopold 1865-1925. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1925. 1e druk – Gebonden, 112p. – Linnen band met goudopdruk, vignet op voorplat.

Looy, Jac., Gedichten. A.W. Sijthoff, Leiden, 1932. 1e druk – Gebonden, 130p. – Oplage: 1500 exemplaren op Skandia-vergé en 40 luxe-exemplaren op Hollandsch Van Gelder (genummerd 1-40). Een jeugdportret van den dichter, in 1891 geteekend door Willem Witsen, en een zelfportret van 1927 werden in lichtdruk gereproduceerd door L. van Leer. Typografische verzorging en bandtekening: S.H. de Roos.

Luyken, Jan, Stichtelijke Verzen. Bijeengebracht en Ingeleid door Dr. C.B. Hylkema. C. Huig, Zaandam, 1904. 1e druk – Gebonden, XXIV+141p.

Marsman, H., De vijf vingers. De Gemeenschap, Utrecht, 1929. 1e druk – Paperback, 51p. – [Wingerd-reeks; 2]. – Gedrukt door C. Nypels op de persen der N.V. Leiter-Nypels te Maastricht met de Cochin-letter en illustraties naar penteekeningen van Henri Jonas. Dit is niet een van de 25 exemplaren op Pannekoek.

Marsman, H., Witte vrouwen. De Gemeenschap, [Utrecht], 1930. 1e druk – Gebonden. – Gezet te Maastricht door C. Nypels uit de Cochin-letter. Oplage (genummerd): 500+L exemplaren, dit is nummer 346.

Mérode, Willem de, Langs den Heirweg. J.H. Kok, Kampen, 1932. 1e druk – Gebonden, 100p. – Gezet in de Hollandsche Mediaeval, gedrukt door J.H. Kok te Kampen.

Mérode, Willem de, Doodenboek. Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam, 1934. 1e druk – Gebonden, 28p.

Mok, Maurits, Verloren droomen. A.A.M. Stols, Maastricht, 1939. 1e druk – Gebonden, 88p.

Montaigne, Michel de & Boetie, Estienne de la, De l’amitié & Vingt et neuf sonnets. La Connaissance, Paris, 1926. 1e druk – Paperback, 41p. – Gedrukt door Leiter-Nypels. Genummerde oplage: 327/380 op Ossekop van Van Gelder Zonen; typografische verzorging: Charles Nypels; Letter: Grotius (S.H. de Roos); gedrukt in rood en zwart; grijs papieren omslag met flappen, met belettering in rood en zwart.

Nijhoff, M., De wandelaar. Verzen. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1926. 2e druk – Gebonden, 87p.

Nijlen, Jan van, Gedichten 1904-1938. A.A.M. Stols, Maastricht / Brussel, 1938. 1e druk – Gebonden, 211p. – Gezet met de Bembo-letter en gedrukt bij de firma Boosten & Stols.

Nijlen, Jan van, Gedichten 1904-1938. A.A.M. Stols, Maastricht / Brussel, 1938. 1e druk – Gebonden, 211p. – Gezet met de Bembo-letter en gedrukt bij de firma Boosten & Stols. Gebonden in lichtblauw linnen.

Novalis, Hymnen an die Nacht. Schlüter & Ulbrich, Leipzig, 1925. 1e druk – Gebonden, z.p.p. – [Diovis-Bücher; 1]. – Genummerde oplage, dit is 598/1000.

Perk, Jacques, Gedichten. S.L. van Looy, Amsterdam, 1910. 9e druk – Gebonden, 147p.

Perk, Jacques, Gedichten. S.L. van Looy, Amsterdam, 1911. 10e druk – Gebonden, 279p. – Bezorgd door Willem Kloos. Boekversiering van J.B. Heukelom.

Perk, Jacques, Gedichten. S.L. van Looy, Amsterdam, 1920. 15e druk – Gebonden, 238p. – Vijftiende, met een slotwoord vermeerderde druk, bezorgd door Willem Kloos.

Roland Holst, A., De belijdenis van de stilte. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1916. 2e druk – Gebonden, 90p. – Bandversiering van W.F. Gouwe.

Roland Holst, A., Voorbij de wegen. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1920. 1e druk – Paperback, 153p.

Roland Holst, A., De wilde kim. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1927. 2e druk – Paperback, 50p. – Gedrukt bij de N.V. v/h G.J. Thieme te Nijmegen. Omslag en titel geteekend door J. van Krimpen. ‘Van den eersten druk van dit werk werden 25 genummerde en door den schrijver geteekende exemplaren gedrukt op geschept papier van Pannekoek. Uitverkocht.’

Roland Holst, A., Een winter aan zee. A.A.M. Stols, Maastricht, 1937. 2e druk – Gebonden, 91p.

Staring, A.C.W., Gedichten. Elsevier, Amsterdam, 1940. 1e druk – Gebonden, 451p. – [Bibliotheek der Nederlandse Letteren]. – Verzorgd door Jan de Vries m.m.v. C. Kruyskamp.

Tollens Cz., H., Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597. Wereldbibliotheek-Vereeniging, Amsterdam, 1939. 1e druk – Gebonden, 40p. – Met een inleiding door Prof. dr. C.G.N. de Vooys. Gedrukt op de persen van de Wereldbibliotheek N.V. te Amsterdam, voor de leden der W.B.-Vereeniging. De houtblokken voor den band en de illustraties zijn gesneden door D. van Luijn.

Verwey, Albert, Oorspronkelijk dichtwerk. Eerste deel: 1882-1914; Tweede deel: 1914-1937. Em. Querido / C.A. Mees, Amsterdam / Santpoort, 1938. 1e druk – Gebonden, 914+790p. – Uitgave in 2 delen / 2 banden.

Vosmaer, C., Nanno. Een Grieksche Idylle. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1913. 4e druk – Gebonden, 64p.

Vries, Theun de, Westersche nachten. De Gemeenschap, Utrecht, 1930. 1e druk – Paperback, 56p. – Bekroond met de Domprijs voor Poëzie in 1930. Gezet o.l.v. Charles Nypels, gedrukt in de drukkerij van Leiter-Nypels te Maastricht. Vijf en twintif exemplaren werden gedrukt op papier van Van Gelder Zonen. [Dit exemplaar, op Van Gelder, was voorbestemd om genummerd te worden, maar dit is niet gebeurd.].

Wijdeveld, Gerard, Het vaderland. De Gemeenschap, Utrecht, 1930. 1e druk – Gebonden, 44p. – Oplage: 500, waarvan 25 genummerd van 1 tot 25, gedrukt bij Lumax. Dit is een van de ongenummerde exemplaren. Met het normaliter ontbrekende omslag.

Woestijne, Karel van de, Zon in den rug. Boosten & Stols, Maastricht, 1924. 1e druk – Gebonden, 152p. – [De Schatkamer; 4]. – In april 1924 gedrukt door de firma Boosten & Stols te Maastricht. De oplage bedraagt 1055 exemplaren n.l. 40 op Hollandsch papier, genummerd van 1-40 waarvan 15 niet in den handel, en 1015 op Engelsch papier, genummerd van 41-1055, waarvan 40 niet in den handel. Dit is nummer 1032.

Bellettrie – Toneel

Boutens, P.C., Perzen. Naar het Grieksch van Aischylos. Vertaald uit het Grieks door P.C. Boutens, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1928. 1e druk – Gebonden, 52p. – Oplage: 600 exemplaren, gedrukt in 2 kleuren, gezet uit de letter Grotius, ontworpen door S.H. de Roos, versierd met zijn initialen en door hem geteekende bandstempels.

Boutens, P.C., Zeven tegen Thebai. Naar het Grieksch van Aischylos. Vertaald uit het Grieks door P.C. Boutens, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1928. 1e druk – Gebonden, 52p. – Oplage: 600 exemplaren, gedrukt in 2 kleuren, gezet uit de letter Erasmus Mediaeval, ontworpen door S.H. de Roos, versierd met zijn initialen en door hem geteekende bandstempels.

Boutens, P.C., Agamemnoon. Naar het Grieksch van Aischylos. Vertaald uit het Grieks door P.C. Boutens, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1930. 3e druk – Gebonden, 73p. – Oplage: 600 exemplaren, gedrukt in 2 kleuren, gezet uit de letter Hollandsche Mediaeval, ontworpen door S.H. de Roos, versierd met zijn initialen en door hem geteekende bandstempels.

Boutens, P.C., Smeekelingen. Naar het Grieksch van Aischylos. Vertaald uit het Grieks door P.C. Boutens, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1930. 1e druk – Gebonden, 61p. – Oplage: 600 exemplaren, gedrukt in 2 kleuren, gezet uit de letter Grotius, ontworpen door S.H. de Roos, versierd met zijn initialen en door hem geteekende bandstempels.

Goethe, J,W., Faust. Vertaald uit het Duits door H.C. Muller, W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1926. 1e druk – Gebonden, 236p. – Met 24 kleurendrukken naar aquarellen van Robert Pougheon. Fraai geornamenteerde band.

Goethe, Johann Wolfgang, Faust [I und II]. Eine Tragödie. Th. Knaur, Berlin, 1929. 1e druk – Gebonden, 497p.

Loenatsjarski, A.W., De bevrijde Don Quichotte. Een tooneelspel in negen tafereelen en een epiloog. Vertaald uit het Russisch door Alex Wins, N.V. Ontwikkeling, Amsterdam, 1927. 1e druk – Gebonden, 109p. – Bandontwerp Fré Cohen, houtsnedes overgenomen uit de Russische uitgave.

Schnitzler, Arthur, Die Theaterstücke. S. Fischer Verlag, Berlin, 1922. 1e druk – Gebonden, 438+419+346+418+518p. – Uitgave in 5 delen, compleet.

Shakespeare, William, Hamlet. Vertaald uit het Engels door B.A.P. van Dam, Boosten & Stols, Maastricht, 1924. 1e druk – Gebonden, 162p. – Uitgeversband, halflinnen. Handgeschept papier.

Shakespeare, William, Richard III. Treurspel. Vertaald uit het Engels door A. Roland Holst, A.A.M. Stols, Brussel / Maastricht, 1929. 1e druk – Gebonden, 174p. – In november 1928 gezet uit de letter Garamond en gedrukt onder leiding van A.A.M. Stols in de Drukkerij Boosten & Stols te Maastricht. Buiten de oplage op gewoon papier werden gedrukt: 10 exemplaren op Japansch papier (1-10) met de hand in geheel leder gebonden; en 25 exemplaren op Hollandsch papier (11-35). J. Franken Pzn. teekende het portret-vignet van Shakespeare. Dit is een ongenummerd exemplaar, op gewoon papier dus, met vermoedelijk een particuliere linnen sierband, waarin het oorspronkelijke kartonnen omslag is meegebonden.

Shakespeare, William, Storm. Een spel van tooverij. Vertaald uit het Engels door M. Nijhoff, A.A.M. Stols, Brussel / Maastricht, 1930. 1e druk – Gebonden, 112p. – In januari 1930 gezet uit de letter Garamond en gedrukt onder leiding van A.A.M. Stols in de Drukkerij Boosten & Stols te Maastricht. Buiten de oplage op gewoon papier werden gedrukt: 10 exemplaren op Japansch papier (1-10) met de hand in geheel leder gebonden; en 25 exemplaren op Hollandsch papier (11-35). J. Franken Pzn. teekende het portret-vignet van Shakespeare. Dit is een ongenummerd exemplaar, op gewoon papier dus, met vermoedelijk een particuliere linnen sierband, waarin het oorspronkelijke kartonnen omslag is meegebonden.

Vondel, Joost van den, Gysbrecht van Aemstel. D’Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel. Urbs antiqua ruit. A.A.M. Stols, Maastricht, 1927. 1e druk – Gebonden, 79p. – [Trajectum ad Mosam; 25]. – Tekst naar de eerste uitgave (1638), onder red. van Jan de Vries en A.A.M. Stols. Oplage van 485 exemplaren, waarvan 50 op geschept Hollandsch papier (I – L) en 435 op Engelsch papier (1-435). Dit is no. 217. – Zie ook de uitgebreide bespreking.


Vondel, Joost van den, Gysbreght van Aemstel. Uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel, Amsterdam, 1937. 1e druk – Gebonden, 170p. – Tekstverzorging door Prof. Dr. N.A. Donkersloot, inleiding van Anton van Duinkerken, illustraties van Anton Pieck, typografie Charles Nypels. Nr. 2625. – Zie ook de uitgebreide bespreking.


Walch, Jan, Het leven van een heilige [St. Franciscus van Assisi]. Een gedramatiseerde legende. Boosten & Stols, Maastricht, 1924. 1e druk – Gebonden, 184p. – Gedrukt in Februari ter drukkerije van Boosten & Stols te Maastricht. De oplage bedraagt 1025 op de pers genummerde exemplaren n.l. 1015 op Engelsch papier (waarvan 15 niet in den handel) en 10 op Hollandsch papier (niet in den handel). Dit exemplaar, op Hollandsch papier (Van Gelder Zonen) is met de hand genummerd (No. 3).

Bellettrie – Verhalend Proza

Andrejew, Leonid, De gedachte. Vertaald uit het Russisch door S. Van Praag, Em. Querido, Amsterdam, 1917. 1e druk – Gebonden, 244p.

Augustinus, Aurelius, Belijdenissen. Vertaald uit het Latijn door A. Sizoo, W.D. Meinema, Delft, 1940. 3e druk – Gebonden, 374p. – Fraaie donkerblauw linnen band.

Balzac, Honoré de, Het gevloekte kind. Vertaald uit het Frans door C. Scharten-Antink, M. Scharten-Antink, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1937. 4e druk – Gebonden, 174p. – Bandontwerp en frontispice door Nic. J.B. Bulder.

Bekker, E. wed. ds. Wolff; Deken, A., Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Gebroeders Van Cleef, ‘s-Gravenhage, 1901. 9e druk – Gebonden, 378p.

Bekker, E. wed. ds. Wolff; Deken, A., Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Met portret van de schrijfsters en twee gravures; inleiding en aanteekeningen van prof. dr. L. Knappert. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1915. 6e druk – Gebonden, 298+301p. – [Wereldbibliotheek]. – Uitgave in 2 delen in 1 band.

Boenin, Iwan, Het leven van Arsenjew. Vertaald uit het Russisch door A. Kosloff, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1934. 1e druk – Gebonden, 235p. – Gebonden in prachtig gedecoreerde band.

Bordewijk, F., Karakter. Roman van zoon en vader. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1940. 5e druk – Gebonden, 326p.

Bosboom-Toussaint, A.L.G., Gideon Florensz. D. Bolle, Rotterdam, 1900. Gebonden, 461+468p. – Uitgave in 2 delen / 2 banden. Dit is de uitgave in de uniforme band waarin meer werken van haar zijn uitgegeven, halfleer blauw met bruine rug en gouden letteropdruk. Volgens Brinkman’s Catalogus 1891-1900 zijn dit deel XVII en XVIII uit de Verzamelde Werken.

Bosboom-Toussaint, A.L.G., Majoor Frans. D. Bolle, Rotterdam, 1912. Gebonden, 316p. – Jubileum-uitgave. Lichtbruine linnen band met prachtige rode bandtekening en zwarte titelopdruk.

Bronte, Charlotte, Jane Eyre. Collins Clear-Type Press, London / Glasgow, [1913]. Gebonden, 492p. – Illustraties E. Stuart Hardy.

Bruggen, Carry van, Heleen. Een vroege winter. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1934. 1e druk – Gebonden, 316p. – Met een inleiding van Frans Coenen en twee portretten der schrijfster. Bandontwerp B. van Dam-Van Bruggen.

Casanova, Giacomo, Zijn liefdesleven en avonturen. Roman uit het leven van Casanova de Seingalt. Vertaald uit het Italiaans door W.J.A. Roldanus, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1928. 1e druk – Gebonden, 269p. – Met vele afbeeldingen naar foto’s genomen door de Ciné-Alliance film.

Cervantes Saavedra, Miguel de, L’Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Vertaald uit het Spaans door Cesar Oudin, NRF, Paris, 1934. 1e druk – Gebonden, 899p. – [Bibliothèque de la Pléiade; 18]..

Chesterton, G.K., Selected Essays. Preface by John Guest. Collins Clear-Type Press, London / Glasgow, 1939. 1e druk – Gebonden, 384p. – [Library of Classics].

Chevrillon, André, Sanctuaires et Paysages d’Asie. Ceylan Bouddhique – Le matin à Bénarès – La sagesse d’un Brahme – La mort à Bénarès – Le Bouddha Birman. Hachette, Paris, 1905. 1e druk – Gebonden, 361p. – Zwarte halflederen band met ribben en gemarmerde platten en gemarmerde schutbladen (zeer fraai). Goudopdruk op de rug (auteur, titel, vignet, jaartal).

Coenen, Frans, Reizen. Een uitweiding en inwijding. Em. Querido, Amsterdam, 1929. 1e druk – Gebonden, 116p. – Gezet uit de Hollandsche Mediaeval van S.H. de Roos, gedrukt op de persen van G.J. van Amerongen & Co te Amersfoort.

Coolen, Antoon, Kinderen van ons volk. Paul Brand, Hilversum, 1933. 6e druk – Gebonden, 208p. – Bandontwerp Jozef Cantré.

Coolen, Antoon, Dorp aan de rivier. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1934. 2e druk – Gebonden, 354p. – Met tekeningen van Hendrik Wiegersma.

Coolen, Antoon, De drie gebroeders. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1936. 1e druk – Gebonden, 324p. – Bandontwerp en illustraties Hendrik Wiegersma, lettertype Bodoni.

Couperus, Louis, De stille kracht. L.J. Veen, Amsterdam, 1900. 1e druk – Gebonden, 183+212p. – Uitgave in 2 delen in 1 band. Originele oranje-gele linnen batik-band gedecoreerd naar ontwerp van Chris Lebeau.

Couperus, Louis, Eline Vere. Een Haagsche roman. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1908. 6e druk – Gebonden, 448p. – Fraaie Jugendstil band. Geen jaartal vermeld, maar volgens bronnen daterend uit 1908.

Couperus, Louis, De stille kracht. L.J. Veen, Amsterdam, 1911. 2e druk – Gebonden, 248p. – ‘Tweede Goedkoope Druk’. Bandontwerp B.W. Wierink. Van Vliet 211.

Couperus, Louis, Fidessa. L.J. Veen, Amsterdam, 1912. 2e druk – Gebonden, 182p. – [Veen’s Gele Bibliotheek]. – Uitgeverij Veen vermeldt abusievelijk dat het om een tweede druk zou gaan, een extra prachtuitgave niet meetellend (bron: H.T.M. van Vliet, Eenheid in verscheidenheid, 1996, p. 351).

Couperus, Louis, Eline Vere. Een Haagsche roman. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1915. 7e druk – Gebonden, 459p. – Donkerrode linnen band.

Couperus, Louis, Babel. Vertaald uit het Nederlands door Else Otten, Rowohlt Verlag, Berlin, 1920. 3e druk – Gebonden, 207p.

Couperus, Louis, De komedianten. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1922. 3e druk – Gebonden, 348p. – Voormalig eigendom van S. Fentener van Vlissingen (handgeschreven naam met datum 5 Dec. 1923).

Couperus, Louis, De komedianten. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1922. 3e druk – Gebonden, 348p. – Voormalig eigendom van Adriana Johanna Wilhelmina (Jeanne) Bieruma Oosting (Leeuwarden, 5 februari 1898 – Almen, 14 juli 1994), een Nederlandse aquarellist, beeldhouwer, etser, graficus, lithografe, illustratrice, glasschilder, kunstschilder, tekenares en boekbandontwerpster. Zij was ook ontwerper van talloze exlibrissen – in dit boek is een exlibris van eigen ontwerp te vinden, wat het extra bijzonder maakt. Zie ook https://nl.pinterest.com/exlibris2/exlibris-jeanne-bieruma-oosting/ voor een eerste overzicht.

Couperus, Louis, Psyche. L.J. Veen, Amsterdam, [1927]. Gebonden, 159p. – Uitgave in groot formaat. Met platen van B. Reith.


Couperus, Louis, Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1927. 3e druk – Gebonden, 221p.

Doolaard, A. den, Door het land der lemen torens. Het Spectrum, Utrecht, z.j.. 1e druk – Paperback, 109p. – [Schijnwerpers, derde reeks; 24]. – Met illustraties van Gerard Huysser. Reisboek over Marokko.


Dostojefski, F.M. [=Dostojevski], De Dubbelganger. Vertaald uit het Russisch door S. Van Praag, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1922. Gebonden, 247p. – [Werken van F.M. Dostojefski].


Drost, Aarnout, De pestilentie te Katwijk (1625). Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1933. 2e druk – Gebonden, 256p. – [Wereldbibliotheek; 602]. – Met een inleiding door Albert Verwey en taalkundige aantekeningen door C.G.N. de Vooys. Met een bandontwerp van Fré Cohen..

Ebers, Georg, Homo sum. Roman. Mit erklärenden Anmerkungen im Holländischen versehen von J.J. Schwencke. Blankwaardt & Schoonhoven, Den Haag, 1903. 1e druk – Gebonden, 282p. – Autorisierte Ausgabe für Holland und Kolonien. Gedrukt op houtvrij papier. Mooie Jugendstil band.

Eckeren, Gerard van, Ida Westerman. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1908. 1e druk – Gebonden, 283p. – Donkerblauw linnen band, decoratie en belettering in oranjebruin. Zeldzaam.

Eeden, Frederik van, De kleine Johannes, tweede deel. W. Versluys, Amsterdam, 1905. 1e druk – Gebonden, 216p. – Fraaie Jugendstil band.

Eeden, Frederik van, De kleine Johannes, derde deel. W. Versluys, Amsterdam, 1906. 1e druk – Gebonden, 355p. – Fraaie Jugendstil band.

Eeden, Frederik van, De kleine Johannes. Mouton & Co., ‘s-Gravenhage, 1915. 9e druk – Gebonden, 192p. – Met een portret van den auteur door Jan Veth.

Eeden, Frederik van, De kleine Johannes. Mouton & Co., ‘s-Gravenhage, 1925. 12e druk – Gebonden, 192p. – Met een portret van den auteur door Jan Veth.

Eekhout, Jan H., De boer zonder God. Zeeuwsch-Vlaamsche roman. U.M. Holland, Amsterdam, 1933. 1e druk – Gebonden, 274p. – Houtsnede voor omslag en band door Albert Loots.

Elsschot, Willem, Lijmen. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. 1e druk – Gebonden, 254p. – [Wereldbibliotheek]. – Oorspr. verschenen in 1924. Dit is de eerste uitgave bij de Wereldbibliotheek. Bandontwerp en houtsneden door Henri van Straten.

Engelman, Jan, Parnassus en Empyreum. Leiter-Nypels, Maastricht, 1931. 1e druk – Paperback, 183p.

Erens, Frans, Dansende rhytmen. Leiter-Nypels, Maastricht, 1924. 1e druk – Paperback, 89p. – Portret van de schrijver door Henri Jonas in hout gesneden. Gedrukt onder leiding van C. Nypels op de eigen persen van Leiter-Nypels met letter en initialen van S.H. de Roos. Oplage 220, waarvan 20 niet in de handel. Dit is nr. 64.

Flaubert, Gustave, De legende van Sint-Julianus den offervaardige. Vertaald, verlucht en uitgeschreven door Jan Poortenaar. Vertaald uit het Frans door Jan Poortenaar, Wereldbibliotheek-Vereeniging, Amsterdam, 1939. 1e druk – Gebonden, 46p. – Uitgave t.b.v. de leden van de Wereldbibliotheek-Vereeniging, op breed – gevergeerd – tekst C.G.A.C. De geschreven tekst en de houtsneden zijn gereproduceerd naar de uitgave op groot formaat uit 1934.

France, Anatole, De goden dorsten. Vertaald uit het Frans door A. Moresco, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1936. 2e druk – Gebonden, 313p. – Bandontwerp en houtgravures van Nic. J.B. Bulder.

Gautier, Théophile, Fortunio. Édition illustrée de dix-huit compositions de Paul-Émile Bécat. George Briffaut, Paris, 1934. Gebonden, 212p.

Greshoff, J., Uren. Boosten & Stols, Maastricht, 1926. 1e druk – Paperback, 87p.

Hardy, Thomas, Far from the madding crowd. MacMillan and Co., London, 1914. Gebonden, 475p. – [The Wessex Novels; 2].

Hardy, Thomas, Jude the Obscure. MacMillan and Co., London, 1924. Gebonden, 515p. – [The Wessex Novels; 4].

Hardy, Thomas, A Group of Noble Dames. MacMillan and Co., London, 1925. Gebonden, 270p. – [The Wessex Novels; 15].

Hardy, Thomas, Desperate Remedies. A Novel. MacMillan and Co., London, 1925. Gebonden, 469p. – [The Wessex Novels; 12].

Hardy, Thomas, Life’s Little Ironies & A Few Crusted Characters. MacMillan and Co., London, 1925. Gebonden, 301p. – [The Wessex Novels; 14].

Hardy, Thomas, The Hand of Ethelberta. A Comedy in Chapters. MacMillan and Co., London, 1925. Gebonden, 479p. – [The Wessex Novels; 10].

Hardy, Thomas, The Trumpet-Major John Loveday. A Soldier in the War with Buonaparte and Robert his Brother, First Mate in the Merchant. A Tale. MacMillan and Co., London, 1925. Gebonden, 384p. – [The Wessex Novels; 9]..

Hardy, Thomas, The Well-Beloved. A Sketch of Temperament. MacMillan and Co., London, 1925. Gebonden, 337p. – [The Wessex Novels; 17].

Hardy, Thomas, Two on a Tower. MacMillan and Co., London, 1925. Gebonden, 332p. – [The Wessex Novels; 7]..

Hardy, Thomas, A Laodicean. A Story of To-Day. MacMillan and Co., London, 1926. Gebonden, 499p. – [The Wessex Novels; 11].

Hardy, Thomas, A Pair of Blue Eyes. MacMillan and Co., London, 1926. Gebonden, 451p. – [The Wessex Novels; 6].

Hardy, Thomas, The Life and Death of The Mayor of the Casterbridge. A Story of a Man of Character. MacMillan and Co., London, 1926. Gebonden, 405p. – [The Wessex Novels; 3]..

Hardy, Thomas, The Woodlanders. MacMillan and Co., London, 1926. Gebonden, 459p. – [The Wessex Novels; 8]..

Hardy, Thomas, Wessex Tales. MacMillan and Co., London, 1926. Gebonden, 290p. – [The Wessex Novels; 13]..

Hardy, Thomas, A Changed Man and other Tales. The Romantic Adventures of a Milkmaid. MacMillan and Co., London, 1927. Gebonden, 412p. – [The Wessex Novels; 18]..

Havelaar, Just, De weg tot de werkelijkheid. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1926. 1e druk – Gebonden, VIII+216p.

Hellens, Franz, Le jeune homme Annibal. Roman. A.A.M. Stols, Maastricht / Brussel, 1929. 1e druk – Paperback, 182p. – Gravures Stobbaers-Marcel. Lettertype: Garamond. Gedrukt bij A.A.M. Stols op Velin anglais, in een oplage van 300exx. Dit is nr. 61.

Hesse, Hermann, De steppenwolf. Vertaald uit het Duits door Maurits Dekker, Nederlandsche Uitgeveris-Maatschap, Amsterdam, 1930. 1e druk – Gebonden, 212p.

Hildebrand, Camera obscura. Erven F. Bohn, Haarlem, 1909. 25e druk – Gebonden, 527+20p.


Homerus, Odyssee. In proza vertaald en met korte ophelderingen voorzien. Vertaald uit het Grieks door W.G. van der Weerd, W.J. Thieme, Zutphen, 1901. 1e druk – Gebonden, 457p.

Houwink, Roel, Maria. Boosten & Stols, Maastricht, 1925. 1e druk – Paperback, 92p. – Werd gezet uit de letter van Caslon en voor het eerst gedrukt in october 1925 in de drukkerij van de firma Boosten en Stols te Maastricht. De oplage bedraagt 570 exemplaren, waarvan 550 op Bredero papier, genummerd 1-550 en 20 op Hollandsch papier van Van Gelder, genummerd I-XX. Dit is nr. VIII.

Houwink, Roel, Maria. Boosten & Stols, Maastricht, 1925. 1e druk – Gebonden, 92p. – Werd gezet uit de letter van Caslon en voor het eerst gedrukt in october 1925 in de drukkerij van de firma Boosten en Stols te Maastricht. De oplage bedraagt 570 exemplaren, waarvan 550 op Bredero papier, genummerd 1-550 en 20 op Hollandsch papier van Van Gelder, genummerd I-XX. Dit is nr. 276.

Jaloux, Edmond, Sur un air de Scarlatti. A.A.M. Stols, Maestricht, 1928. 1e druk – Paperback, 129p. – Gravures sur bois par J. Franken Pzn, lettrines par Alphonse Stols. Dit is een van de 40 exemplaren (11-50) op Pannekoek met de gravures op Hollande: nr. 42.

Keller, Gottfried, Gesammelte Werke in vier Bänden [4 vols.]. 1. Gedichte – Das Sinngedicht; 2. Der grüne Heinrich; 3. Die Leute von Seldwyla – Sieben Legenden – Erzählungen; 4. Züricher Novellen – Martin Salander – Therese. Insel Verlag, Leipzig, 1923. 1e druk – Gebonden, 797+887+785+771p.

Kloos, Willem, Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1 en 2 [in 1 band]. L.J. Veen, Amsterdam, 1904. 4e druk – Gebonden, XXIV+227+VI+266p. – [Nieuwere literatuurgeschiedenis; 1].

Kuyle, Albert, Zeiltocht. Boosten & Stols, Maastricht, 1925. 1e druk – Gebonden, 86p. – Gezet uit de letter van Caslon, gedrukt in mei 1925 op de persen van de uitgevers Boosten en Stols te Maastricht. Bandontwerp door Willem Maas. De oplage bedraagt 570 exemplaren, n.l. 20 op geschept papier van Van Gelder (genummerd I tot XX), en 550 op opdikkend papier (genummerd 1 tot 550), waarvan 50 niet in den handel. Dit is nr. 5.

Kuyle, Albert, Harten en brood. Paul Brand, Hilversum, 1933. 1e druk – Gebonden, 240p. – Bandontwerp Haime Colson.

Kuyle, Albert, Harmonika. Het Spectrum, Utrecht, 1939. 1e druk – Gebonden, 243p.

Leeuw, Aart van der, Vluchige begroetingen. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1929. 2e druk – Gebonden, 136p. – [Nimmer Dralend]. – Fraaie particuliere band, halfleer met gemarmerde platten.

Leeuw, Aart van der, Vertellingen. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1935. 1e druk – Gebonden, 285p. – Gezet in de Bodoni-letter, typografie en houtsnedes van W.J. Rozendaal.

Lennep, J. van, De Roos van Dekama. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1937. Gebonden, 607p. – [200.000 Serie]..

Locke, William J., De blanke duif. Vertaald uit het Engels door W.J.A. Roldanus jr., H. Honig, Utrecht, 1917. 1e druk – Gebonden, 266p. – Fraaie gedecoreerde band, door C.J. Mensing te Amsterdam (bindernaam gestanst op achterplat). Niet in OPC of WorldCat.

Lokhorst, Emmy van, Droomen. Em. Querido, Amsterdam, 1930. 1e druk – Gebonden, 112p.

Longos, De treffelijke historie van Daphnis ende Chloé. Vertaald uit het Frans door J. Brouwer, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1919. 1e druk – Gebonden. – Dit is een bewerking naar de Franse editie van Amyox. Dit is een bewerking naar de Franse editie van Amyox. Ontwerp Wilm Klijn.

Malraux, André, Het menselijk tekort. Vertaald uit het Frans door E. du Perron, WereldBibliotheek, Amsterdam, 1934. 1e druk – Gebonden, 397p. – Dit is nog de oorspronkelijke druk. Later in 1940 verscheen een gewijzigde druk. Bandontwerp H. Friedländer.

Man, Herman de, Aart Luteyn de andere. Rijnvaart. Bosch & Keuning, Baarn, 1938. 1e druk – Gebonden, 260p. – Fraai gedecoreerde linnen band, inclusief het omslag dat je zelden aantreft.

Mauriac, Francois, De adderkluwen. Vertaald uit het Frans door Gerard Wijdeveld, Teulings, ‘s-Hertogenbosch, 1933. 1e druk – Gebonden, 288p.

Meester, Johan de, Walmende lampen. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1920. 1e druk – Gebonden, 318p. – Bandontwerp P.A.H. Hofman.

Melville, Herman, Moby Dick of de witte walvisch. Vertaald uit het Engels door J.W.F. Werumeus Buning, Em. Querido, Amsterdam, 1929. 1e druk – Gebonden, 511p. – Donkerblauwe linnen band.

Multatuli, Verzamelde Werken van Multatuli. De Elsevier-editie III en IV: Ideen, eerste en tweede bundel. Naar tydsorde gerangschikte uitgave, bezorgd door zijne weduwe. Elsevier, Amsterdam, 1907. 1e druk – Gebonden, 320+308p.

Multatuli, Verzamelde Werken van Multatuli. De Elsevier-editie IX en X: Ideen, zevende bundel; Verspreide stukken; Een en ander over pruisen en Nederland; De bruid daarboven; Divagatien over zeker soort Liberalismus. Naar tydsorde gerangschikte uitgave, bezorgd door zijne weduwe. Elsevier, Amsterdam, 1907. 1e druk – Gebonden, 282+68+74+84+52p.

Multatuli, Verzamelde Werken van Multatuli. De Elsevier-editie V en VI: Ideen, derde en vierde bundel. Naar tydsorde gerangschikte uitgave, bezorgd door zijne weduwe. Elsevier, Amsterdam, 1907. 1e druk – Gebonden, 322+316p.

Multatuli, Verzamelde Werken van Multatuli. De Elsevier-editie VII en VIII: Ideen, vijfde en zesde bundel. Naar tydsorde gerangschikte uitgave, bezorgd door zijne weduwe. Elsevier, Amsterdam, 1907. 1e druk – Gebonden, 288+296p.

Naeff, Top, Schoolidyllen. H.J.W. Becht, Amsterdam, 1906. 4e druk – Gebonden, 256p. – Met 8 platen naar teekeningen van C. Koppenol. Fraaie sierband.

Nijhoff, M., Gedachten op dinsdag. A.A.M. Stols, Brussel, 1931. 2e druk – Gebonden, 162p. – [Standpunten & Getuigenissen]..

Perron, E. du, Voor kleine parochie. A.A.M. Stols, Rijswijk, 1931. 1e druk – Paperback, 162p. – [Standpunten & Getuigenissen]..

Perron, E. du, Vriend of vijand. A.A.M. Stols, Brussel, 1931. 1e druk – Paperback, 170p. – [Standpunten & Getuigenissen]..

Poe, Edgar Allen, De goudkever. Vertaald uit het Engels door W.L.M.E. van Leeuwen, Wereldbibliotheek-Vereeniging, Amsterdam, 1936. 1e druk – Paperback, 42p. – Tekeningen en omslagontwerp van D. van Luyn.

Querido, Is., Menschenwee. Roman van het land. Erven F. Bohn, Haarlem, 1903. 1e druk – Gebonden, 341+447p. – Uitgave in 2 delen. Fraaie art nouveau band. Bandontwerp: Willem Karel Rees (1903).

Rilke, Rainer Maria, Geschichten vom lieben Gott. Insel Verlag, Leipzig, 1931. Gebonden, 179p.

Rilke, Rainer Maria, Brieven over de tijd, 1914-1923. Fragmenten, gekozen en vertaald door F.W. van Heerikhuizen. Vertaald uit het Duits door F.W. van Heerikhuizen, F.G. Kroonder, Bussum, 1936. 1e druk – Gebonden, 68p. – Met de hand gezet uit de Meidoorn letter van S.H. de Roos naar een ontwerp van Johan H. van Eikeren. Genummerde oplage (1 t/m 800). Dit is no. 300.

Ritter jr., P.H., Over lezen en schrijven. Fragmenten van Nederlandse schrijvers verzameld en naar tijdsorde gerangschikt. Wereldbibliotheek-Vereeniging, Amsterdam, 1936. 1e druk – Paperback, 74p. – Najaarspremie 1936. Lettertype: Egmond. Oplage: 3000 + 30 genummerde – dit is een ongenummerd exemplaar.

Roland Holst-Van der Schalk, Henriëtte, Over dramatische kunst. Een studie. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1928. 1e druk – Gebonden, 316p.

Roth, Joseph, Hiob. Roman eines einfachen Mannes. Allert de Lange, Amsterdam, 1933. 1e druk – Gebonden, 299p.

Roth, Joseph, Die Geschichte von der 1002. Nacht. Roman. De Gemeenschap, Bilthoven, 1939. 1e druk – Gebonden, 240p.

Schendel, Arthur van, De Berg van Droomen. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1920. 1e druk – Gebonden, XLVIII+360p. – [Meulenhoff’s Kleine Boeken van Groote Schrijvers]. – Fraai boekje in zakformaat met batikband en goud op snee.

Schendel, Arthur van, Rose-Angélique. De droomers van de liefde. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1922. 1e druk – Gebonden, 242p. – Rode linnen band met een ontwerp van Pieter A.H. Hofman, goud op snee.

Schendel, Arthur van, Angiolino en de lente. A.A.M. Stols, Maastricht, 1923. 1e druk – Paperback, 30p. – [Trajectum ad Mosam; 4]. – Gedrukt o.l.v. A.A.M. Stols te Maastricht met de Erasmus Mediaeval-letter van S.H. de Roos en met titel en beginletters van Alph. Stols in de maand juli 1923. Oplage: 188 exemplaren, waarvan 8 op ‘pergament’ (A-H), 4 op Batchelor papier (I-IV) en 176 op geschept Hollandsch papier (V-XXX en 1-50). Dit exemplaar is nr. XIII. Voorin een handgeschreven opdracht van Stols aan Henri Jonas.

Schendel, Arthur van, Blanke gestalten. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1923. 1e druk – Gebonden, 210p. – Bandontwerp Pieter A.H. Hofman.


Schendel, Arthur van, Angiolino en de lente. Boosten & Stols, Maastricht, 1925. 2e druk – Paperback, 56p. – Deze tweede druk werd in februari 1925 gedrukt in de eigen drukkerij der uitgevers Boosten en Stols te Maastricht met de letter van Caslon. De oplage bedraagt 1050 exx, nl. 25 op Hollandsch papier, gemerkt 1-10 (niet in den handel) en 11-25, en 1025 op gewoon papier, gemerkt 26-65 (niet in den handel) en 66-1050. Dit is nummer 840.

Schendel, Arthur van, Angiolino en de lente. Boosten & Stols, Maastricht, 1925. 2e druk – Paperback, 56p. – Deze tweede druk werd in februari 1925 gedrukt in de eigen drukkerij der uitgevers Boosten en Stols te Maastricht met de letter van Caslon. De oplage bedraagt 1050 exx, nl. 25 op Hollandsch papier, gemerkt 1-10 (niet in den handel) en 11-25, en 1025 op gewoon papier, gemerkt 26-65 (niet in den handel) en 66-1050. Dit is nummer 9.

Schendel, Arthur van, Angiolino en de lente. Boosten & Stols, Maastricht, 1925. 2e druk – Gebonden, 56p. – Deze tweede druk werd in februari 1925 gedrukt in de eigen drukkerij der uitgevers Boosten en Stols te Maastricht met de letter van Caslon. De oplage bedraagt 1050 exx, nl. 25 op Hollandsch papier, gemerkt 1-10 (niet in den handel) en 11-25, en 1025 op gewoon papier, gemerkt 26-65 (niet in den handel) en 66-1050. Dit is nummer 28.

Schendel, Arthur van, Verdichtsel van zomerdagen. Boosten & Stols, Maastricht, 1925. 1e druk – Paperback, 220p. – Gedrukt met de letter van Caslon, op de persen van de uitgevers Boosten & Stols te Maastricht. Bandontwerp door J. van Krimpen. Er werden tien exemplaren op geschept papier van Van Gelder Zonen gedrukt, genummerd I-X. Dit exemplaar is op gewoon papier, met nr. 42.

Schendel, Arthur van, Verdichtsel van zomerdagen. Boosten & Stols, Maastricht, 1925. 1e druk – Gebonden, 220p. – Gedrukt met de letter van Caslon, op de persen van de uitgevers Boosten & Stols te Maastricht. Bandontwerp door J. van Krimpen. Er werden tien exemplaren op geschept papier van Van Gelder Zonen gedrukt, genummerd I-X. Dit exemplaar is op gewoon papier, ongenummerd.

Schendel, Arthur van, Verlaine. Het leven van een dichter. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1927. 1e druk – Gebonden, 184p. – Bandontwerp van Pieter A.H. Hofman.


Schendel, Arthur van, Merona. Een edelman. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1927. 1e druk – Gebonden, 205p. – Bandontwerp P.A.H. Hofman.

Schendel, Arthur van, Florentijnsche verhalen. Boosten & Stols, Maastricht, 1929. 1e druk – Gebonden, 166p. – Gezet uit de letter van Garamond, gedrukt in de drukkerij van Boosten & Stols te Maastricht. De oplage bedraagt 1080 exemplaren, nl. 40 op Hollandsch papier gemerkt I-XL (waarvan 10 niet in den handel) en 1040 op Brederoo papier (waarvan 40 niet in den handel). Ongenummerd exemplaar.

Schendel, Arthur van, Het fregatschip Johanna Maria. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1932. 3e druk – Gebonden, 206p. – Bandtekening P.A.H. Hofman.

Schendel, Arthur van, De waterman. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1933. 1e druk – Gebonden, 239p. – Fraaie roodlinnen band met zilveren opdruk, zilveren schutbladen. Bandontwerp: Tine Baanders.


Schendel, Arthur van, De schoone jacht. En andere verhalen. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1934. 4e druk – Gebonden, 174p. – Gezet in de Bodoni-letter. Met houtsnedes van Jan van Poortenaar.

Schendel, Arthur van, De waterman. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1939. 4e druk – Gebonden, 246p. – [Nimmer Dralend]..

Slauerhoff, J., Het verboden rijk. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1932. 1e druk – Gebonden, 190p. – Bandontwerp Jozef Cantré.

Streuvels, Stijn, Herinneringen uit het verleden. L.J. Veen, Amsterdam, 1924. 1e druk – Gebonden, 280+[IV]p. – De omslagteekening is van Alb. Saverys.

Streuvels, Stijn, De Vlaschaard. Jubileum-uitgave. L.J. Veen, Amsterdam, 1932. 9e druk – Gebonden, 357p. – Bandontwerp van Josef Cantré.

Streuvels, Stijn (bewerking), Vertellingen van Tolstoï. L.J. Veen, Amsterdam, 1902. 1e druk – Gebonden, 149p. – Met prentjes van G. Vandenbulcke.

Strindberg, August, De zoon der dienstmaagd. Vertaald uit het Zweeds door J.C. de Cock, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1923. 1e druk – Gebonden, 320p. – Met eene inleiding van Frans Coenen.

Stuvel, H.J., Danse Finale. Atalanta-Pers, Rijswijk, 1938. 1e druk – Paperback, 76p. – Typografisch schitterend verzorgde uitgave in 3-kleurendruk met de Lutetia-letter van J. van Krimpen, gedrukt door H. Veenman & Zonen op fraai Haesbeek papier (met watermerk) van G.H. Bührmann. Oplage 300 exx., dit is nr. 39.

Teirlinck, Herman, De wonderbare wereld. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1907. 3e druk – Gebonden, 296p. – Vermoedelijk particuliere band met Franse binding. Papier afkomstig van F. Schmitz, Groote Gracht, Maastricht.

Toergenjew, Iwan, Gedichten in proza. Vertaald uit het Russisch door Aleida G. Schot, Wereldbibliotheek, [Amsterdam], 1940. 1e druk – Paperback, 40p. – [Wereldbibliotheek Pinksterpremie]. – Pinksterpremie 1940. Met een inleiding door Aleida G. Schot. Houtgravures en bandontwerp door Agta Meijer, gezet in de Egmont-letter.

Tolstoy, Graaf Leo [Tolstoj, L.N.], Kaukasische vertellingen. Vertaald uit het Russisch Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1908. 2e druk – Paperback, 79p. – [Blauwe Bibliotheek / 20 Cts editie; 13].

Verwey, Albert, Proza. Van Holkema & Warendorf / Em. Querido, Amsterdam, 1921-1923. 1e druk – Gebonden, ca. 2500p. – Uitgave in 10 banden, blauw linnen, goud op snede.


Vestdijk, S., Meneer Visser’s Hellevaart. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1936. 1e druk – Gebonden, 359p.

Vosmaer, C., Amazone. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1900. 6e druk – Gebonden, 256p.

Walschap, Gerard, Celibaat. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1934. 1e druk – Gebonden, 198p. – Bandontwerp en tekeningen van Jozef Cantré.

Walschap, Gerard, Celibaat. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1936. 2e druk – Gebonden, 198p. – Bandontwerp en tekeningen van Jozef Cantré. – Met vereenvoudigd, minder druk bandontwerp.

Wasch, Karel, De loutere bloem. Em. Querido, Amsterdam, 1927. 1e druk – Gebonden, 116p. – Gezet uit de Gravure-letter, gedrukt op de persen van G.J. van Amerongen & Co, te Amersfoort.

Wijhe-Smeding, Alie van, De ontmoetingen van Brieuwertje Brand. A.W. Sijthoff, Leiden, 1923. 2e druk – Gebonden, 304p. – Mogelijk een bandontwerp van J.B. Heukelom.

Wilde, Oscar, A House of Pomegranates. Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1909. 1e druk – Gebonden, 252p. – [Tauchnitz Edition Collection of British Authors; 4095]..

Wilde, Oscar, Salome. Drama in één bedrijf. Vertaald uit het Engels door Chr. van Balen, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1918. 1e druk – Gebonden, 105p. – [Meulenhoff’s Kleine Boeken van Groote Schrijvers]. – Fraai boekje in zakformaat met batikband en goud op snee.

Woestijne, Karel van de, De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantré. Wereldbibliotheek-Vereeniging, Amsterdam, 1933. 1e druk – Paperback, 41p. – [Wereldbibliotheek Najaarspremie; 1933]. – Sierletters, tekeningen en typografische indeling door Jozef Cantré. Gezet uit de Erasmus Mediaeval van S.H. de Roos. Oplage 3500 exemplaren, gedrukt voor de leden der w.b.-vereeniging, benevens 110 genummerde exemplaren voor ‘de sikkel’ te Antwerpen. Dit is een van de ongenummerde exemplaren op papier van de KNP Maastricht.

Zola, Emile, De misstap van den abt Mouret. Roman. Vertaald uit het Frans Gebr. E. & M. Cohen, Nijmegen / Arnhem, 1903. 3e druk – Gebonden, 336p. – [Emile Zola’s Werken; 5].

Zola, Emile, De verovering van Plassans. Roman. Vertaald uit het Frans Gebr. E. & M. Cohen, Nijmegen / Arnhem, 1903. 5e druk – Gebonden, 323p. – [Emile Zola’s Werken; 4].

Zola, Emile, Liefdesavonturen van Octave Mouret. Roman. Vertaald uit het Frans Gebr. E. & M. Cohen, Nijmegen / Arnhem, 1903. 1e druk – Gebonden, 176+189p. – [Emile Zola’s Werken; 13]. – Uitgave in 2 delen in 1 band.

Zola, Emile, Germinal. Vertaald uit het Frans door C. en M. Scharten-Antink, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1927. 1e druk – Gebonden, 381p. – [Wereldbibliotheek]. – Luxe-uitgave, marineblauwe band met versiering in goudopdruk.

Bellettrie – Beschouwend proza

Braak, Menno ter, Politicus zonder partij. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1934. 1e druk – Gebonden, 288p.

Braak, Menno ter, In gesprek met de vorigen. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1938. 1e druk – Paperback, 279p.

Deyssel, Lodewijk van, Gedenkschriften. Em. Querido, Amsterdam, 1924. 1e druk – Gebonden, 290p. – Prachtig bandontwerp. Niet van de genummerde 75 exemplaren op Van Gelder papier.


Duinkerken, Anton van, Verdediging van carnaval. De Gemeenschap, Utrecht, 1928. 1e druk – Paperback, 96p.

Greshoff, J., Mengelstoffen op het gebied der Fransche letterkunde. Boosten & Stols, Maastricht, 1924. 1e druk – Gebonden, 178p. – [De Schatkamer; 3]. – In maart 1924 gedrukt op de persen der firma Boosten & Stols te Maastricht. De oplage bedraagt 1000 genummerde exemplaren namelijk 970 op Engelsch papier, waarvan 920 in den handel en 30 op Hollandsch papier van Van Gelder, waarvan 15 niet in den handel. Dit is nummer 38*.

Greshoff, J., Mengelstoffen op het gebied der Fransche letterkunde. Boosten & Stols, Maastricht, 1924. 1e druk – Gebonden, 178p. – [De Schatkamer; 3]. – In maart 1924 gedrukt op de persen der firma Boosten & Stols te Maastricht. De oplage bedraagt 1000 genummerde exemplaren namelijk 970 op Engelsch papier, waarvan 920 in den handel en 30 op Hollandsch papier van Van Gelder, waarvan 15 niet in den handel. Dit is nummer 7.

Havelaar, Just, De symboliek der kunst. Erven F. Bohn, Haarlem, 1925. 3e druk – Gebonden, 140p.

Vondel, Joost van den, Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Boosten & Stols, Maastricht, 1922. 1e druk – Paperback, [10]+12+[8]p. – [Trajectum ad Mosam; 1]. – Met letter van S.H. de Roos op Haesbeek papier. Oplage: 90 exx., waarvan nrs. 1-30 niet voor den handel. Dit is nr. 28.

Moens, Wies, Dertig dagen oorlog. Het Spectrum / Wiek Op, Utrecht / Brugge, 1940. 1e druk – Gebonden, 134p. – Gezet in de Egmont-letter van S.H. de Roos. Met pentekeningen van René de Pauw.

Moens, Wies, Dertig dagen oorlog. Wiek Op, Brugge, 1941. 2e druk – Paperback, 136p. – Gezet in de Egmont-letter van S.H. de Roos. Met pentekeningen van René de Pauw. De oorspronkelijke uitgave (1940) bestaat uit 26 exemplaren, gedrukt op geschept Pannekoek, gemerkt van A tot Z, gesigneerd door de auteur en de tekenaar.

Petri, J., Literatuur en levensverdieping. Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam, 1929. 1e druk – Paperback, 48p. – Gedrukt met de Grotius-letter van Sjoerd H. de Roos door C. Nypels op de persen van Leiter-Nypels te Maastricht in het voorjaar van 1929.

Göll, H., Illustrierte Mythologie. Göttersagen und Kultusformen der Hellenen, Römer, Ägypter, Inder, Perser und Germanen. Nebst Zusammenstellung der gebräuchlichsten Symbole und allegorischen Bilder. Otto Spamer, Leipzig, 1901. 7e druk – Gebonden, XII+412p.

Hilgers, Th. J. A., Indische sprookjes. Blankwaardt & Schoonhoven, Rijswijk, 1923. 1e druk – Gebonden, 143p.

Letterkunde handboeken

Baur, F.; e.a., Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden [9 delen, deel 8 niet verschenen]. Teulings & L.C.G. Malmberg / Standaard, ‘s-Hertogenbosch / Brussel, 1939-1975. Gebonden, ca. 2600p. – [Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden]. – Uitgave in 9 kloeke, blauwlederen banden. Deel 6 is verschenen in 1975, in een andere blauwe band, maar ontbreekt in deze set. Deel 8 is nooit verschenen.
Delen: 1 – Mierlo, J. van, De letterkunde van de middeleeuwen tot omstreeks 1300 + Algemeene inleiding: de literatuur, haar historiographie en methodes door Prof. dr. F. Baur (1939); 2 – Mierlo, J. van, De Middelnederlandse letterkunde van omstreeks 1300 tot de Renaissance (1940); 3 – Overdiep, G.S.; e.a., De letterkunde van de Renaissance tot Roemer Visscher en zijn dochters (1944); 4 – Es, G.A. van; Overdiep, G.S., De letterkunde van de Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw, deel 1 (1948); 5 – Es, G.A. van; Rombauts, E., De letterkunde van de Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw, deel 2 (1952); 7 – Vooys, C.G.N. de, De letterkunde van de negentiende eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland (1948); 9 – Asselbergs, W.J.M.A., Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde (1951).


Boele van Hensbroek, P.A.M., Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door P.A.M. Boele van Hensbroek. A.W. Sijthoff, Leiden, 1909. 1e druk – Gebonden, 370+488p. – Luxe uitgave in 2 delen / 2 banden.

Brink, Jan ten, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw. In biographieën en bibliographieën, 1830-1900. Grootendeels herzien door den Auteur, verder bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer. D. Bolle, Rotterdam, 1902-1904. 2e druk – Gebonden, XI+467+543+633p. – Uitgave in 3 delen, bruinrode linnen banden.


Kalff, G., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. J.B. Wolters, Groningen, 1906-1912. 1e druk – Gebonden, ca. 4000p. – Uitgaven in 7 delen, halfleer.


Kalff, G., Studiën over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1915. 2e druk – Gebonden, 535p.

Kalff, G., Westeuropeesche letterkunde. Deel 1: 15de en 16de eeuw, deel 2: Hervorming en Renaissance. J.B. Wolters, Groningen / Den Haag, 1923-1924. 1e druk – Gebonden, 398+241+CXXXVIp. – Uitgave in 2 delen, compleet.

Koenig, Robert, Deutsche Literaturgeschichte. Velhagen & Klasing, Bielefeld / Leipzig, 1910. 32e druk – Gebonden, 382+475p. – Herausgegeben und bearbeitet von Professor Dr. Karl Kinzel. Uitgave in 2 fraai gedecoreerde banden. Zeer verzorgde uitgave met veel illustraties van hoge kwaliteit.


Lanson, Gustave, Histoire illustrée de la littérature francaise. Librairie Hachette, Paris / Londres, 1923. 1e druk – Gebonden, 460+474p. – Illustré de plus de 800 gravures.

Prinsen, J., Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1916. 1e druk – Gebonden, 748p.

Valk, J. van der, Onze letterkunde. Overzicht der Nederlandsche letterkunde met bloemlezing. Deel I – Middeleeuwen; Deel II – Republiek; Deel III – Koninkrijk. J.M. Bredée, Rotterdam, 1907-1910. 1e druk – Gebonden, VIII+496+485+527p.

Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Erven F. Bohn, Haarlem, 1908-1921. 1e druk – Gebonden, 515+613+674+1130p. – Uitgave van 5 delen in 6 banden. Deel 6 (registerdeel) ontbreekt. Opnieuw ingebonden in donkerbruin leder.


Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Erven F. Bohn, Haarlem, 1908-1921. 1e druk – Gebonden, 515+613+674+1130+382p. – Uitgave van 5 delen in 6 banden (compleet), ingebonden in fraaie, contemporaine roodbruine halflederen band met 5 ribben.


Letterkundige Bloemlezingen

Groot, D. de; Leopold, L.; Rijkens, R.R., Nederlandsche letterkunde. De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen. J.B. Wolters, Groningen, 1900-1901. 8e druk – Gebonden, 556+588p. – Uitgave in 2 banden. Achtste, verbeterde druk, bewerkt door L. Leopold.

Raaf, K.H. de; Griss, J.J. (red.), Zeven eeuwen Spiegel der Nederlandsche letteren I. Bloemlezing van poëzie en proza van 1200 tot 1700. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1925. 3e druk – Gebonden, XXIII+500p. – Prachtige blauwe linnen band met goudopdruk.

Raaf, K.H. de; Griss, J.J. (red.), Zeven eeuwen Spiegel der Nederlandsche letteren II. Bloemlezing van poëzie en proza van 1700-1880. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1922. 2e druk – Gebonden, XIV+505p. – Prachtige blauwe linnen band met goudopdruk.

Raaf, K.H. de; Griss, J.J. (red.), Zeven eeuwen Spiegel der Nederlandsche letteren III. Bloemlezing van poëzie en proza van 1880-heden. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1924. 2e druk – Gebonden, XVI+614p. – Prachtige blauwe linnen band met goudopdruk.

Raaf, K.H. de; Griss, J.J. (red.), Zeven eeuwen Spiegel der Nederlandsche letteren IV. Stroomingen en gestalten. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1920. 1e druk – Gebonden, XIX+542p. – Prachtige blauwe linnen band met goudopdruk.

Fredericq, Paul (red.), Het Nederlandsch proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der Beroerten. Met eene bloemlezing (1566-1600) en een Aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd. Hayez, Brussel, 1907. 1e druk – Gebonden, XLIV+411p.

Knuttel, J.A.N., Proza uit de zeventiende eeuw. Met reproducties naar Titelbladen en Titelprenten. S.L. van Looy, Amsterdam, 1913. 1e druk – Paperback, 263p.

Overdiep, G.S., Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit de geschriften van de 16de en 17de eeuw. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1939. 1e druk – Gebonden, 335p.

Letterkunde – middeleeuwen en renaissance

[anonymus], Beatrijs. Een Middeleeuwsche Legende. A.A.M. Stols, Maastricht / Brussel, 1937. 1e druk – Gebonden, 59p. – Met vijftien houtsneden van Victor Stuyvaert. Gezet met de letter Lutetia. Er werden 25 exemplaren op Hollansch papier gedrukt, genummerd van 1-25. [Dit is een ongenummerd exemplaar].

Kuiper, E.T. (red.), Die schoone hystorie van Malegijs. Naar den Antwerpschen druk van 1556. E.J. Brill, Leiden, 1903. 1e druk – Paperback, 367p. – [Nederlandsche Volksboeken; 5]. – Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Lecoutere, C.; Vreese, W.L. de (red.), Een schoon historie van Turias ende Floreta. Seer Gheneuchlijck om lesen, hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels coninck van Persen ghecroont werdt. E.J. Brill, Leiden, 1904. 1e druk – Paperback, 84p. – [Nederlandsche Volksboeken; 8]. – Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Ruusbroec, Jan van, Werken II: [Traktaat nr.] VI. Van den Gheesteliken Tabernakel. Het Kompas / De Spieghel, Mechelen / Amsterdam, 1934. 1e druk – Gebonden, XCII+384p. – [Jan van Ruusbroec – Werken; 2]. – Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen.

Alberdingk Thijm, J.A., Portretten van Joost van den Vondel. C.L. van Langenhuysen / Martinus Nijhoff, Amsterdam / ‘s-Gravenhage, 1908. Gebonden. – [Werken van J.A. Alberdingk Thijm; 9]. – Herzien naar het handexemplaar van den schrijver. Met portret, plaat, facsimile en genealogische tabellen.

Boekenoogen, G.J. (red.), Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een heydensche maghet een soudaens dochter wech leyde, wt haren lande. Naar den Delftschen druk van Frans Sonderdanck uit het begin der 16de eeuw. E.J. Brill, Leiden, 1904. 1e druk – Paperback, 56p. – [Nederlandsche Volksboeken; 9]. – Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Boekenoogen, G.J. (red.), Vanden jongen geheeten Jacke: die sijns vaders beesten wachte int velt, ende vanden brueder dye daer quam om Jacke te castien. Naar den Antwerpschen druk van Michel Hillen uit het jaar 1528 en den Amsterdamschen druk van Hemen Jansz. Muller uit het laatst der XVIde eeuw. E.J. Brill, Leiden, 1905. 1e druk – Paperback, 76p. – [Nederlandsche Volksboeken; 10]. – Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Boekenoogen, G.J. (red.), Vanden jongen geheeten Jacke: die sijns vaders beesten wachte int velt, ende vanden brueder dye daer quam om Jacke te castien. Naar den Antwerpschen druk van Michel Hillen uit het jaar 1528 en den Amsterdamschen druk van Hemen Jansz. Muller uit het laatst der XVIde eeuw. E.J. Brill, Leiden, 1905. 1e druk – Paperback, 76p. – [Nederlandsche Volksboeken; 10]. – Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Boekenoogen, G.J. (red.), De historie van den verloren sone. Naar den Antwerpschen druk van Godtgaf Verjhulst uit het jaar 1655. E.J. Brill, Leiden, 1908. 1e druk – Paperback, 68p. – [Nederlandsche Volksboeken; 11]. – Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Coornhert, Dierick Volckertsz. / Weevers, Th. (red.), De dolinge van Ulysse. Homerus’ Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen. Elsevier, Amsterdam, 1939. 1e druk – Gebonden, XIV+377p. – [Bibliotheek der Nederlandse Letteren].

Oldenburg Ermke, Frans van, Van Alberdingk Thijm tot Van Duinkerken en Kuyle. Overzicht van de jonge katholieke letterkunde in Nederland. L.C.G. Malmberg, ‘s-Hertogenbosch, 1935. 1e druk – Gebonden, 190p.

Letterkundige studies – over auteurs

Baur, Fr. (red.), Uit Gezelle’s leven en werk. Davidsfonds, Leuven, 1930. 1e druk – Paperback, 208p. – Omslagversiering van Leo Meurrens.

Booven, Henri van, Leven en werken van Louis Couperus. Schuyt, Velsen, 1933. Gebonden, 291p. – Ongenummerd (1-1000) maar door de auteur gesigneerd exemplaar, gebonden in rood buckram, gezet uit de Bodoni letter.

Brom, Gerard, Vondels bekering. Nederlandsche Boekhuis, Tilburg / Amsterdam / Gouda, 1907. Gebonden, 148+LXXXp. – Bandontwerp door J. Toorop.

Chamberlain, Houston Stewart, Goethe. F. Bruckmann, München, 1912. 1e druk – Gebonden, 851p. – Met leeslint, aanhangsel, registers en 2 uitvouwbare ‘Synchronistische Tafeln’ (met o.m. een levensboom).

Chantepie de la Saussaye, P.D., Het leven van Nicolaas Beets. Met een volledige lijst zijner geschriften, bijeengebracht door Mr. D. Beets en Mejuffrouw A. Beets. Erven F. Bohn, Haarlem, 1904. 1e druk – Gebonden, VIII+342p. – Gebonden in half linnen band met sluitkoord.


Delft, A.H.J. van, Dante-verklaring [2 delen in 4 banden]. Met vertaalden tekst. Paul Brand, Bussum, 1920. 1e druk – Gebonden, 232+328+415+370p. – Vier delen: 1. Nieuw leven – 2. Goddelijke Komedie: Hel – 3. Goddelijke Komedie: Vagevuur – 4. Goddelijke Komedie: Hemel.

Douwes Dekker, Eduard, Multatuli aan den Koning. Twee rekesten vóór het verschijnen van den Max Havelaar aan Z.M. Koning Willem III gericht. Met een aanteekening van Mr. C.Th. van Deventer. Max Havelaar-fonds, Amsterdam, 1910. 1e druk – Paperback, 16p. – Overgedrukt uit De Gids van Mei 1910 en afzonderlijk verkrijgbaar gesteld ten bate van het Max Havelaar-fonds. Inclusief los inlegvel met ‘inteekenbiljet’ voor donatie aan Max Havelaar-fonds ter gelegenheid van Huldiging van Multatuli’s nagedachtenis (50 jaar Max Havelaar).

Leendertz jr., P., Het leven van Vondel. Meulenhoff, Amsterdam, 1910. 1e druk – Gebonden, 397p. – [Nederlandsche Historische Bibliotheek; 3]. – Geïllustreerd onder toezicht van E.W. Moens.

Marsman, H., Menno ter Braak. Een studie. Em. Querido, Amsterdam, 1939. 1e druk – Gebonden, 93p.

Meester, Johan de, Goethe’s liefdeleven. Em. Querido, Amsterdam, 1921. 2e druk – Gebonden, 125p. – Bandontwerp door J.B. Heukelom, leeslint, ex libris van Delprat Veth, ontworpen door Richard Roland Holst (1915). In 1915 trouwde Saskia Veth (1889-1969), dochter van kunstschilder prof. dr. Jan Veth (1864-1925) met Daniël Apolonius Delprat (1890 -1988), een Nederlands bestuurder en politicus voor de VVD.

Molkenboer, B.H., Dante. J.J. Romen & Zonen, Roermond, 1921. 1e druk – Paperback, 208p. – Uitgegeven in het Dante Jubeljaar 1921.

Rijn, G. van, Nicolaas Beets 1. J.M. Bredée, Rotterdam, 1910. 1e druk – Gebonden, 519p.

Schepens, Jan, J. Greshoff. Een studie. A.A.M. Stols, Maastricht / Brussel, 1938. 1e druk – Paperback, 78p. – Fraaie typografie, gedrukt bij Boosten & Stols te Maastricht.

Starmans, A.H., Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de R.K. Universiteit te Nijmegen [etc.] te verdedigen op maandag 30 januari 1939 des namiddags te 4 uur. eigen beheer, z.p., 1939. 1e druk – Paperback, 148p. – Curieus proefschrift, met uitklapbare statistieken / curve over het aantal woorden dat Van Eeden per dag noteerde. Met los blad stellingen.

Verwey, Albert, Frederik van Eeden. C.A. Mees, Santpoort, 1939. 1e druk – Gebonden, 332p.

Kalff jr., G., De Sage van den Vliegenden Hollander. Naar behandeling, oorsprong en zin onderzocht. W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1923. 1e druk – Gebonden, IX+196p. – Met platen en vignetten van Oswald Wenckebach.


Filosofie

Huizinga, Johan, Erasmus. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1936. 3e druk – Gebonden, 231p.

Taine, H., Philosophie de l’art. Hachette, Paris, 1901. 9e druk – Gebonden, 292+360p. – Uitgave in 2 delen, compleet.

Kierkegaard, Soren, Liefdesdaden. Eenige Christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen. Vertaald uit het Deens door J.L. Maris-Fransen van de Putte, J. Ploegsma, Zeist, 1919. 1e druk – Gebonden, 359p. – Naar den zevenden druk uit het Deensch. Woord vooraf door prof. Is. van Dijk.

Kunst & Architectuur

diverse auteurs, Le Figaro Artistique, 1923-1924. Le Figaro, Paris, 1924. 1e druk – Gebonden, 688+XXp. – [Nuovelle Série]. – De eerste jaargang van een specifiek aan de kunsten gewijd kunstkatern van dagblad Le Figaro, vanaf No. 7 zelfstandige uitgaven. Jaargangen gebundeld in luxe halflederen band met ribben en gemarmerde platten.


Muls, Jozef, Memling. Pro Arte, Diest, 1939. 1e druk – Gebonden, 70+40+indexp. – [Kunstmonographieën; 1]. – ‘Dit is een exemplaar der Weelde-uitgave van het eerste deel in de reeks Kunstmonographieën van Pro Arte’.

Burckhardt, Jacob, Die Kultur der Renaissance in Italien. Phaidon, Wien, 1934. 1e druk – Gebonden, 702p. – Grosse illustrierte Phaidon-Ausgabe.

Sitte, Camillo, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. Ein Beitrag zur Lösung moderner Fragen der Architektur und monumentalen Plastik unter besonderer Beziehung auf Wien. Karl Graeser / B.G. Teubner, Wien / Leipzig, 1909. 4e druk – Gebonden, VI+216p.

Boeken over boeken

[anonymus], Des soudaens dochterken. Een middeleeuwsch gedicht. C.G.A. Corvey Papiergroothandel, Amsterdam [etc.], 1939. 1e druk – Cahiersteek, 15p. – [Het model voor den uitgever]. – Gezet uit de letter Goudy Bold Cursief en Libra. Gedrukt door Van Meijer’s Boek- en Handelsdrukkerij op luxe tekstpapier, Papier à la Cuve 103 Creme, met omslag leder zilver.

Bierens de Haan, J.D. et al., Vijf eeuwen boek in Nederland. De Librije, Haarlem, 1940. 1e druk – Gebonden, 322p.

Kruitwagen O.F.M., B. (red.), Erasmus en zijn drukkers-uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling. Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode, Amsterdam, 1923. 1e druk – Paperback, 23p. – ‘De Erasmus-Mediaeval, onze nieuwe boek- en fantasieletter ontworpen door S.H. de Roos vindt in dit boekje haar eerste toepassing als boekletter. Zij wordt door ons gesneden in twaalf corpsen met daarbij passende cursief.’

Paschke, Max; Rath, Philipp, Lehrbuch des Deutschen Buchhandels. Erster Band: Das Buch, Der Handel, Der Buchhandel, Der Verlagsbuchhandel. Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler, Leipzig, 1908. 1e druk – Gebonden, XVI+452p.

Graesel, Arnim, Handbuch der Bibliothekslehre. J.J. Weber, Leipzig, 1902. 2e druk – Gebonden, 583p. – Schitterend boek over het bibliotheekwezen, met aandacht voor gebouw en boekenschat.


Bibliopegus, De geschiedenis van den boekband. Amsterdamsche Grafische School, Amsterdam, 1935. 1e druk – Gebonden, 99+42p. – Fraaie uitgave met 42 afbeeldingen in kleur van oude, mooie boekbanden.

Kring, Alfred, De grafologie van de schrijfmachine op wetenschappelijke grondslag. Handboek voor grafologisch en criminologisch onderzoek. C.A. Mees, Santpoort, 1939. 1e druk – Gebonden, 160p. – De grafologische voorbeelden zijn in een uitvouwbaar boekje aan het achterplat gehecht. Uiterst vreemd werkje.

Simons, L., Tot afscheid. Boeken en hun beteekenis. Wereldbibliotheek, z.p., 1930. 1e druk – Gebonden, 133p. – [Nederlandsche Bibliotheek]. – L. Simons was de grondlegger van de Wereldbibliotheek.

Stols, A.A.M., Kort overzicht van de geschiedenis der boekdrukkunst in Maastricht van 1551-1929. Boosten & Stols, Maastricht, 1929. 1e druk – Paperback, 38+[6]p. – Bibliofiele uitgave, gedrukt op de persen van Boosten & Stols, winter 1929, oplage 300 exx. Dit is nr. 42. ‘Het grootste deel der oplage is door de drukkers aangeboden aan hun afnemers en medewerkers’. Gedrukt op Hollands papier van Pannekoek. Opdracht van de auteur: ‘Aan den ZeerEerwaarde Heer | dr. W. Bax Jr., | van | A. Stols’. Zeer zeldzaam.

Dahl, Fokke, Amsterdam: Earliest Newspaper Centre of Western Europe. New contributions to the history of the first Dutch and French Corantos. Martinus Nijhoff, The Hague, 1939. 1e druk – Paperback, [40]p. – [Het Boek; 25].


Nederlands-Indië

Eerde, J.C. van (red.), De volken van Nederlandsch Indië in monographieën [2 delen]. Elsevier, Amsterdam, 1920. 1e druk – Gebonden, 319+317p.


Emmen, Q.A.D., Rietsuikerfabrieken op Java en hare machinerieën [2 vols.]. Handboek voor geïnteresseerden bij de rietsuiker-industrie. J.D. de Boer, Tegal (Java), 1926. 3e druk – Gebonden, 429+XVI+378+XXVIp. – Derde verbeterde en vermeerderde druk, zwart linnen omslag, ‘met afbeeldingen in den tekst’. Met uitvouwbare ontwerpen en tekeningen, en aan het eind van deel 1 en 2 een aantal pagina’s ‘advertentiën’.

Horsting, L.H.C., Van leven en werken in Indië. Boekhandel Visser & Co, Weltevreden, 1928. 1e druk – Gebonden, 277p.

Kluin, H., Het geestesleven der natuurvolken. Met een inleidend woord van Dr. Alb. C. Kruyt. Algemeene Boekhandel voor Inwendige .. Zending, ‘s-Gravenhage, 1923. 1e druk – Gebonden, 240p.

Maastricht

Jaspar, Edmond, Bonte blomme. Gedichte in Mastreechs Dialek. Boosten & Stols, Maastricht, 1928. 2e druk – Paperback, 195p.

Godsdienst en levensbeschouwing

De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche vertaling. Teulings, ‘s-Hertogenbosch, 1933. 2e druk – Gebonden, Ca. 5000p. – Tweede, ongewijzigde druk van de uitgave uit 1894-1904. Uitgave in 7 delen, met origineel en vertaling naast elkaar. Fraai gedecoreerde banden.


Het Nieuwe Testament. Nieuwe Vertaling op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt. Vertaald uit het Grieks Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1940. Gebonden, 412p. – Zwart leer.

Bertrand, Louis, Sint Augustinus. Geautoriseerde vertaling. Vertaald uit het Frans door Frans J. Wahlen, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1930. 2e druk – Gebonden, XXII+336p. – Tweede, verbeterde druk. Houtsneden van J. Franken.


Conradi, L.R., De ziener aan het hof te Babel. Of de wereldgeschiedenis in het licht van den Bijbel. Internationaal Traktaat-genootschap, Hamburg [etc.], 1914. 1e druk – Gebonden, 388p. – Fraaie roodlinnen band met rijkelijk versierd voorplat in kleur en goudopdruk.


Frazer, James George, The Golden Bough. A Study in Magic and Religion. Macmillan, London, 1925. 5e druk – Gebonden, 756p. – Abridged Edition.

Kempis, Thomas a, De navolging van Christus. Vertaald uit het Latijn door L.B. Mulder, Gregoriushuis, Utrecht, 1902. 3e druk – Gebonden, XV+306+VIp.

Kronenburg, J.A.F., Maria’s Heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de vroegste tijden tot op onze dagen. F.H.J. Bekker, Amsterdam, 1904-1914. 1e druk – Gebonden. – Uitgave in 8 delen / banden, vol met mooie prenten en oude kunst afbeeldingen van de maagd Maria ,afgedekt met vloeipapier. Dit is de versie met donkerblauwe linnen banden met goudopdruk.

Taal en taalkunde

Bezemer, T.J., Javaansch-Hollandsche en Holl.-Javaansche woordenlijst. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1912. 1e druk – Paperback, 91p.

Beaufront, L. de, Kompleta Gramatiko Detaloza di la Linguo Internaciona IDO. Meier-Heucke, Esch, 1925. 1e druk – Paperback, 232p.

Blok, H., Esperanto zakwoordenboekje. Inhoudende de verkorte grammatica van het Esperanto met ruim 1800 woorden Esperanto-Nederlandsch, gebruikt wordende in het dagelijksch verkeer. H.J. Demeersseman, Amsterdam, 1923. 1e druk – Paperback, 20p. – ‘Indien U wenscht te correspondeeren met personen van verschillende natiën, wier taal U niet kent, hetzij voor den handel, wetenschap, ter informatie of amusement, dan kunt U dat gemakkelijk door middel van de Wereldtaal Esperanto doen.’

Bulthuis, H.J., Robinsono Kruso. Legolibro por geknaboj lau campe. Vertaald uit het Engels door H.J. Bulthuis, W.J. Thieme, Zutphen, 1932. 3e druk – Gebonden, 130p. – Eigenaardig boekje, met een vertaling in het Esperanto van Robinson Crusoë van Daniel Defoe, voorafgegaan door een elementaire grammatica van het Esperanto, gevolgd door een woordenlijst per hoofdstuk. De eerste druk stamt uit 1928.

Clark Hall, John R., A Concise Anglo-Saxon Dictionary. For the Use of Students. Cambridge University Press, Cambridge, 1916. 2e druk – Gebonden, 372p.

Ginneken, Jac. Van; m.m.v. Willem Kea S.J., Handboek der Nederlandsche taal. Deel I & II: De sociologische structuur der Nederlandsche taal. L.C.G. Malmberg, Nijmegen, 1913-1914. 1e druk – Gebonden, 552+542p.

Mehler, J., Woordenboek op de gedichten van Homèros. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1930. 5e druk – Gebonden, 425p.

Mehler, J., Woordenboek op de gedichten van Homèros. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1937. 6e druk – Gebonden, 472p. – Groene linnen band, kartonnen cassette.

Preuschen, Erwin, Vollständiges Griechisch-Deutsches Handwörterbuch zu den Neuen Testaments. Und der übrigen urchristlichen Literatur. Vertaald uit het Grieks Alfred Töpelmann, Giessen, 1910. 1e druk – Gebonden, 592p. – 1184 kolommen tekst. In oorspronkelijke cassette. Erg mooi.

Staerk, D.W., Der Mišnatraktat Berakoth in vokalisiertem Text. Mit sprachlichen und sachlichen Bemerkungen. A. Marcus und E. Weber’s Verlag, Bonn, 1910. 1e druk – Paperback, 18p.

Stoett, F.A., Middelnederlandsche spraakkunst. Syntaxis. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1923. 3e druk – Gebonden, 266p.

Verdam, J., Middelnederlandsch handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne ad opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1932. 2e druk – Gebonden, 811p.

Wageningen, J. van; Muller, F., Latijnsch woordenboek. J.B. Wolters, Groningen / Den Haag, 1921. 3e druk – Gebonden, 1019p. – [Woordenboeken Oude Talen]..

Wijk, N. van, Franck’s Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1912. 2e druk – Gebonden, 897p.

Wright, Joseph, Comparative grammar of the Greek Language. Henry Frowde / Oxford University Press, London / New York / Toronto, 1912. 1e druk – Gebonden, XVII+384p. – [Students’ Series of Historical and Comparative Grammars].

Wright, Joseph; Wright, Elizabeth Mary, Old English Grammar. Oxford University Press, Oxford, 1934. 3e druk – Gebonden, 372p.


Geschiedenis

[anonymus], Gestalten der Weltgeschichte. Zeitgenössische Miniaturen berühmter Persönlichkeiten aus vier Jahrhunderten. Cigaretten-Bilderdienst, Altona Bahrenfeld, 1936. 1e druk – Gebonden, 112p. – Boek met ingeplakte kleurprenten, die echter niet compleet zijn.

Baie, Eugène, Le siècle des gueux [1]: La Métropole de l’Occident. Histoire de la sensibilité flamande sous la Renaissance. Nouvelle Société D’Éditions, Bruxelles / Paris, 1937. 1e druk – Gebonden, 252p. – Édition définitive. This edition is called Édition illustré de grand luxe. In-quarto vols. Ex libris M. Levigne.

Baie, Eugène, Le siècle des gueux [2]: Le Miroir de l’Escaut. Histoire de la sensibilité flamande sous la Renaissance. Nouvelle Société D’Éditions, Bruxelles / Paris, 1938. 1e druk – Gebonden, 270p. – Édition définitive. This edition is called Édition illustré de grand luxe. In-quarto vols. Ex libris M. Levigne.

Burckhardt, Jacob, The civilisation of the Renaissance in Italy. Vertaald uit het Duits door S.G.C. Middlemore, George Allen / Macmillan, London [etc.], 1928. 9e druk – Gebonden, XVI+559p.

Busken Huet, Conrad, Het land van Rubens. Belgische reisherinneringen. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1905. 3e druk – Gebonden, XV+435p.

Claassen, Fr. Vict., De Franse Revolutie. Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1939. 1e druk – Gebonden, 644p.


Colenbrander, H.T., Willem II. Koning der Nederlanden. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1938. 1e druk – Gebonden, 263p. – [Nederlandsche Historische Bibliotheek; 22].

Deville, Gabriël, Het Directoire [2 delen]. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte. Vertaald uit het Frans door W. van Ravesteyn jr., S.L. van Looy, Amsterdam, 1907-1908. 1e druk – Gebonden, 373+285+60p. – Bewerkt door W. van Ravesteyn jr. Fraaie Jugendstil band.

Fruin, Robert, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1922. 2e druk – Gebonden, 436p. – Uitgegeven door H.T. Colenbrander.

Geyl, P., Geschiedenis van de Nederlandsche stam [3 delen in 3 banden]. Deel 1: tot 1609; Deel 2: 1609-1688; Deel 3: 1688-1751. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [Amsterdam], 1930-1937. 1e druk – Gebonden, 768+766+599p. – [Nederlandsche Bibliotheek].

Holwerda, J.H., Nederland’s vroegste geschiedenis. S.L. van Looy, Amsterdam, 1925. 2e druk – Gebonden, 312p. – Met uitvouwbare platen.

Huizinga, Johan, Patriotisme en nationalisme. In de Europeesche geschiedenis tot het einde der 19e eeuw. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1940. 1e druk – Gebonden, 111p.

Japikse, N., Johan de Witt. Meulenhoff, Amsterdam, 1915. 1e druk – Gebonden, 358p. – [Nederlandsche Historische Bibliotheek; 9].

Ludwig, Emil, Bismarck. Geschichte eines Kämpfers. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin, 1928. 1e druk – Gebonden, 700p.

Ludwig, Emil, Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig. Mit 8 Bildtafeln. Paul Zsolnay Verlag, Berlin / Wien / Leipzig, 1932. 1e druk – Gebonden, 231p. – Met twee inlegvellen over o.m. de biografie van Bismarck door Ludwig.

Matthijsen, J.W., Het fascisme in Italië. Em. Querido, Amsterdam, 1928. 1e druk – Paperback, 262p.

Schelven, A.A. van (red.), Van hoepelrok en pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen. G.F. Callenbach, Nijkerk, 1938. 1e druk – Gebonden, 384p. – Met litteraire bijdragen van : Albert Kuyle, Hendrika Kuyper-van Oordt, Ignatia Lubeley, A. van Peek, Wouter van Riesen, P.H. Ritter jr. Johan van der Woude, Marie C. van Zeggelen. Kunsthistorische bijdragen van: Chr. Frowein, Mej. A.W.J. Mulder en P.T.A. Swillens. Jaartal niet vermeld.

Sizeranne, Robert de la, Béatrice d’Este et sa cour. Vertaald uit het Engels Librairie Hachette, Paris, 1923. 1e druk – Gebonden, 212p. – [Les Masques et les Visages]. – Fraaie halfleren band met gemarmerde platten en gemarmerde schutbladen.

De mens

Herwerden, M.A. van, Erfelijkheid bij den mensch en eugenetiek. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1929. 2e druk – Gebonden, 476p. – [Encyclopaedie in Monographieën]..

Leche, Wilhelm, Der Mensch sein Ursprung und seine Entwicklung. Im gemeinverständlicher Darstellung. Mit 369 Abbildungen.. Vertaald uit het Zweeds Gustav Fischer, Jena, 1911. 1e druk – Gebonden, 375p. – Nach der zweiten schwedischen Auflage (1910).

Vloten Elderinck, D. Ph., De sexueele zeden in woord en beeld. [I]: Liefde en zinnelijkheid. Gebr. Graauw, Amsterdam, 1916-1918. 2e druk – Gebonden, 166p. – Met 94 afbeeldingen in den tekst en 39 losse platen.

Vloten Elderinck, D. Ph., De sexueele zeden in woord en beeld. [III]: De humor in het geslachtsleven. Gebr. Graauw, Amsterdam, 1916-1918. 2e druk – Gebonden, 176p. – Met 212 afbeeldingen in den tekst en 40 losse platen.

Techniek

Romeyn, H.A., De hedendaagsche motoren voor gas, benzine, petroleum en spiritus. Elementair leerboek, bewerkt naar het Duitsch van Professor Vater. A.W. Sijthoff, Leiden, 1914. 2e druk – Gebonden, 202p. – Bruin linnen omslag met gouden belettering op rug. Met uitvouwbare technische tekeningen.


Curiosa

[anonymus], Het avontuur en andere verhalen. Het Boekenrekske, Mechelen, 1937. 1e druk – Paperback, 96p. – Lijkt een verzameling uit het weekblad Het boekenrekske dat in 1937 verscheen. Enkele verhalen uit dit boek komen uit die weekbladreeks. Schaars.


Boudens-Van Heel, C. et al. (red.), De Windroos 1940. Jaarboek voor de Katholieke jeugd. Het Spectrum, Utrecht, 1940. 1e druk – Gebonden, 415p.

Diepenbrock, A. et al. (red.), Zonnewijzer 1939. Almanak voor het katholieke gezin. Het Spectrum, Utrecht, 1939. 1e druk – Gebonden, 415p. – Prijs inclusief € 6,50 verzendkosten.

Diepenbrock, A. et al. (red.), Zonnewijzer 1940. Almanak voor het katholieke gezin. Het Spectrum, Utrecht, 1940. 1e druk – Gebonden, 413p. – Met o.a. afbeeldingen van schilderijen van Henri Jonas.


<< Oude drukken 19e eeuw (2)OverzichtspaginaOude drukken 1900-1940